HRISTOS A ÎNVIAT!

Dar acum, Hristos a înviat din morţi, pârga celor adormiţi. I Cor. 15:20

Nu este aici, ci a înviat! Luca 24:6/a

 

Este sărbătoare! Cerul răsună de laudele şi închinarea sfinţilor în lumină. EROUL a biruit moartea “cu moartea pe moarte călcând” şi în toate limbile de pe pământ strigătul urmaşilor Lui este amplificat în megafoanele cerului: “Hristos a Înviat!” Răspunsul este pe măsură: “Adevărat, a Înviat!” Dincolo de osanale şi laudă, închinare şi adorare, care este adevărata valoare a acestei sărbători?

1 . HRISTOS A ÎNVIAT reprezintă certitudinea că BIBLIA ESTE ADEVĂRATĂ. “V-am învăţat înainte de toate, aşa cum am primit şi eu: că Hristos a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi; că a fost îngropat şi a înviat a treia zi, după Scripturi şi că S-a arătat lui Chifa, apoi celor doisprezece.”(I Cor 15:3-5) “După Scripturi” înseamnă “conform Scripturilor”, adică spusele Cuvantului au fost probate şi Biblia a trecut proba veridicităţii. Poetul spune :”Daţi-mi în mână Biblia cea sfântă / În ea se află viaţa lui Isus. / Pentru mine-a răbdat crucea amară / şi-al sufletului vrăjmaş L-a răpus”, iar apoi urmează provocarea :”Las’ să lucească lumina Scripturii !”. Învierea spune că Scriptura e adevărată de aceea: Citeşte-o! Trăieşte-o! Răspândeşte-o!

2 . HRISTOS A ÎNVIAT argumentează adevărul că EXISTĂ DUMNEZEU. “Nu vei ingădui ca Sfantul Tău să vadă putrezirea” (Fapte 2:27/b), acesta este mesajul care-l proclamă Apostolul Petru în ziua de Rusalii, folosind trimiterea la Psalmul 16 care este un psalm profetic. Iar Apostolul Pavel în demonstraţia matematică de la I Cor. 15:15 subliniază: am mărturisit despre Dumnezeu că El a înviat pe Hristos”.  La toate teoriile care încearcă să contrazică Învierea (teoria furtului, a leşinului, a iluziilor optice), explicaţia este una singură: Dumnezeu L-a înviat pe Fiul Său. Aleluiaaaaaaaaaa ! Trăiască Domnul ! El este real, adevărat şi vrednic de crezare. Poţi conta pe Cuvântul Lui şi poţi experimenta prezenţa Lui!

3 . HRISTOS A ÎNVIAT garantează urmaşilor Săi că VOR ÎNVIA şi ei pentru viaţa vesnică. “Dar acum, Hristos a înviat din morţi, pârga celor adormiţi” – acesta este strigătul de biruinţă al celor ce au aflat ADEVĂRUL. Pârga este primul rod care anticipează recolta finală. Primul rod s-a copt; urmează recolta. “Căci dacă credem că Isus a murit şi a înviat, credem şi că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Isus pe cei ce au adormit în El. Iată, în adevăr, ce vă spunem, prin Cuvântul Domnului: noi cei vii, care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiţi. Căci însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va pogorî din cer, şi întâi vor învia cei morţi în Hristos. Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei, în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh; şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul.” Ce perspectivă ! Câtă speranţă ! Câtă linişte şi pace chiar în faţa morţii ! Poetul Costache Ioanid proclamă acest adevăr în câteva versuri: ”Nu! Nu suntem neant. Ce fericire / Supremul Adevăr s-a revelat. / Isus e-n noi speranţă şi iubire, / iar moartea e un drum spre nemurire / Există Dumnezeu cu-adevărat!”

 

RUGĂCIUNE

“Tatăl Nostru din Ceruri iţi mulţumim că L-ai înviat din morţi pe Fiul Tău, Domnul nostru Isus Hristos. Credem şi mărturisim că EL este Viu în Vecii Vecilor şi spunem asta pentru că ne-am întâlnit cu El, am crezut în El şi am devenit copiii Tăi! Slavă Ţie Tată pentru o sărbătoare aşa de glorioasă. Mulţumim că fiind viu putem să contăm pe promisiunile Lui din Cuvânt pentru viaţa noastră de fiecare zi şi să experimentăm prezenţa şi părtăşia Lui în familiile noastre şi în Biserica “New Life Romanian Church”. Mulţumim că ne asculţi şi rugăciunile cu privire la mântuirea românilor din aria Phoenix, Arizona şi a tuturor celor din casele şi din naţiunea noastră. Dar mai presus de orice, mulţumim că într-o zi vom fi cu tine Doamne Isuse în glorie unde “moartea nu va mai fi”. În Numele Lui iţi multumim Tată că ne primeşti şi ne binecuvintezi cu Sărbători Fericite cu adevărat !

Amin !

 La început Dumnezeu . . .

Genesa 1:1

Este prima meditație săptămânală pe siteul Bisericii Creștine Baptiste “New Life Romanian Church” din aria metropolitană a orașului Phoenix, Arizona și ea coincide cu “săptămâna mare” care începe chiar cu ziua de 1 Aprilie, 2012. Coincidență? Nu știu! Așa cum nu știu nici de ce prima întâlnire a acestei adunări a fost în ziua de 12 Februarie, 2012. Fiind un început aș dori să începem cu “începutul” : La început Dumnezeu!

1 ) “La început Dumnezeu” este REGULA pentru viața oricărui copil al Lui! Cu Dumnezeu când începe ziua; cu El când începe munca; impreună cu El la școală; alături de El în călătorie; cu El nelipsit la masă; recunoscându-L pe El în toate binecuvântările și strigând să intervină în încercările prin care trecem. “Nihil sine Deo” (Nimic fără Dumnezeu) aceasta este dorința care motivează viața de zi cu zi a unui pocăit sincer. EL trebuie să fie la începutul tuturor lucrurilor.

2 ) “La început Dumnezeu” reprezintă CERTITUDINEA succesului în viață. Oricât de inteligent ar fi cineva, el rămâne limitat în raport cu Cel Omniștient, Omnipotent și Omniprezent. Iată de ce un om înțelept îl cheamă pe Dumnezeu în orice face pe acest pământ. Casa, școala, serviciul, businessul, familia și – mai ales – adunarea vor rămâne în picioare în măsura în care EL are prioritatea, adică este “la început”.

3 ) “La început Dumnezeu” confirmă GARANȚIA unui final victorios. În Apocalipsa cap. 1, El ni se prezintă ca fiind “Alfa și Omega, Începutul și sfârșitul” (v8), “Cel dintâi și Cel de pe urmă” (v10). Ce perspectivă extraordinară! Cea mai importantă persoană din Univers Se oferă să fie Însoțitorul tău pe drumul vieții. Condiția este ca să începi cu El, dar și să rămâi cu EL până la sfărșit. Există un risc mare in călătoria noastră prin viață: să începem cu EL și să-L abandonăm pe drum. “Duceți până la capăt mântuirea voastră” strigă Apostolul Pavel în Filipeni (2:12), iar în Apocalipsa (3:11) suntem atenționați foarte serios: “Păstrează ce ai!” Din punct de vedere obiectiv, Dumnezeu a făcut totul ca noi să ajungem victorioși în glorie. Rămâne ca și noi să facem tot ce ne cere Cuvântul Lui ca să fim împreună cu El în slavă.

RUGĂCIUNE

Tatăl Nostru din Ceruri îți multumesc că vrei să fi cu noi în orice început și Te obligi să rămâi cu noi până la sfârșit. Te chem să fi Cel dintâi în viața mea și în familia mea; îti dau aceiași poziție în serviciul meu și-n relațiile mele dar – mai ales – te rog să fi pe primul loc în Biserica “New Life Romanian Church” din Phoenix, AZ. Te rog să sfințești pe cei ce se adună aici și pe cei ce slujesc în această adunare. Avem nevoie de Tine în această săptămână când dorim să Te urmăm pe drumul jertfei la Ghetsimani și Golgota și apoi să ne bucurăm cu Tine la Înviere. Iți mulțumim că ne onorezi cu prezența Ta reală și că ne protejezi cu autoritatea Ta de Dumnezeu. În numele Domnului Isus! Amin!