Chipul Mamei

El dă o casă celei ce era stearpă, face din ea o mamă veselă în mijlocul copiilor ei. Lăudaţi pe Domnul!” (Psalmul 113:9)

În vaduri ape repezi curg / Și vuiet dau în cale / Iar plopi în umedul amurg / Doinesc eterna jale. / Pe malul apei se-mpletesc / Cărări ce duc la moară  / Acolo, mamă, te zăresc  / Pe tine-ntr-o căscioară.  / Tu torci. Pe vatra veche ard, / Pocnind din vreme-n vreme,  / Trei vreascuri rupte dintr-un gard. / Iar flacăra lor geme.

Așa creionează poetul  George Coșbuc portretul mamei în poezia cu același nume (Mama). Cuvântul lui Dumnezeu ne aduce însă imaginea reală a unei mame adevărate. Cum se vede “chipul mamei” în “Cartea Cărților”? Urmăriți împreună cu mine descrierea:

1 . NUMELE EI.  “Mama”. Ființă de sex feminin. O femeie care – prin căsătorie – își împletește viitorul și destinul cu un singur bărbat pentru toată viața potrivit cu “proiectul” pe care l-a conceput Dumnezeu la creație și (astfel) ea devine soție. Dar nu numai atât: această ființă aduce pe lume copii și astfel menirea ei de femeie se împlinește în cel mai desăvârșit mod, devenind mamă. Este greu să explici acest cuvânt în termeni omenești deoarece aceste 4 litere (M.A.M.A.) conțin o gamă întreagă de sentimente și gânduri, trăiri și frământări, pasiuni și dorințe intraductibile. Am găsit în DEX explicațiile pentru acest cuvânt, însă sunt foarte sărace: “femeie considerată în raport cu copiii ei.” Detaliile sunt ciudate: “maică”, “muică”, “mamaie”, “mamacă”, “neneacă.” Apar apoi alte completări pentru a explica mai bine acest concept dumnezeiesc: “mamă eroină”, “mamă bună” vizavi de “mama vitregă”, “mama soacră”, “mama adoptivă”, “mama mare”, etc. În vocabularul lui Dumnezeu există un singur cuvânt care definește identitatea acestei ființe de excepție și acest cuvânt este – simplu – mama!

2 . CARACTERUL EI . “Veselă”. Psalmistul încearcă să schițeze nu numai portretul fizic al mamei, ci și pe cel spiritual (sufletesc). Pătrunde dincolo de ceea ce se vede cu ochiul fizic și printr-un singur cuvânt ne spune ce fel de caracter are o mamă adevărată. Este “veselă”, adică pe fața ei se citește ceea ce este înăuntrul ei. Iată cum explică DEX cuvântul “veselă” : “Cu voie bună, bine dispus; voios.  Care exprimă voie bună, dispoziție, voioșie.  Care produce veselie, înveselește; desfătător, plăcut.” Ce diferit explică Biblia esența veseliei: “ De aceea inima mi se bucură, sufletul mi se înveseleşte, şi trupul mi se odihneşte în linişte” (Ps. 16:9). Ce înseamnă “de aceea”? Ne spune același cuvânt in v.8: “ Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei: când este El la dreapta mea, nu mă clatin.”  Care este secretul unui caracter desăvârșit ce se manifestă printr-o inimă liniștită și plină de pace, un suflet nobil care – indiferent de situația prin care trece – radiază în afară veselie și împlinire? Legea Domnului este desăvârşită, şi înviorează sufletul. Orânduirile Domnului sunt fără prihană, şi înveselesc inima; poruncile Domnului sunt curate şi luminează ochii.”(Ps. 19:7-8). O mamă adevărată este o ființă născută din nou care are inima umplută cu Dumnezeu! Sufletul ei este împlinit și fața ei este veselă pentru că este sub controlul Duhului Sfânt. Înăuntrul ei este ceva dumnezeiesc și exact asta se manifestă în afară.

3 . LOCUL  EI. “În mijloc”. Mama are o poziție cheie în instituția pe care Dumnezeu a creat-o și noi o numim “familie.” Psalmistul o vede în centrul casei. Nu deasupra (unde stau soțul ei și Domnul Isus deasupra lui, iar Dumnezeu în vârf), ci “la mijloc.” Toate evenimentele din casă pretind intervenția ei. Are o atenție distributivă, cuprinzând dintr-o privire copiii și nevoile lor, treburile casei, soțul și tot ce gravitează în jurul ei. Cât de fascinant este tabloul care creionează “chipul mamei” în ultimul capitol din cartea Proverbelor (c 31:10-31). Merită urmărit verset cu verset: Cine poate găsi o femeie cinstită? Ea este mai de preţ decât mărgăritarele. Inima bărbatului se încrede în ea, şi nu duce lipsă de venituri. Ea îi face bine, şi nu rău, în toate zilele vieţii sale. Ea face rost de lână şi de in, şi lucrează cu mâini harnice. Ea este ca o corabie de negoţ; de departe îşi aduce pâinea. Ea se scoală când este încă noapte, şi dă hrană casei sale, şi împarte lucrul de peste zi slujnicelor sale. Se gândeşte la un ogor, şi-l cumpără; din rodul muncii ei sădeşte o vie. Ea îşi încinge mijlocul cu putere, şi îşi oţeleşte braţele. Vede că munca îi merge bine, lumina ei nu se stinge noaptea. Ea pune mâna pe furcă, şi degetele ei ţin fusul. Ea îşi întinde mâna către cel nenorocit, îşi întinde braţul către cel lipsit. Nu se teme de zăpadă pentru casa ei, căci toată casa ei este îmbrăcată cu cărămiziu.  Ea îşi face învelitori, are haine de in subţire şi purpură. Bărbatul ei este bine văzut la porţi, când stă cu bătrânii ţării. Ea face cămăşi, şi le vinde, şi dă cingători negustorului.  Ea este îmbrăcată cu tărie şi slavă, şi râde de ziua de mâine. Ea deschide gura cu înţelepciune, şi învăţături plăcute îi sunt pe limbă. Ea veghează asupra celor ce se petrec în casa ei, şi nu mănâncă pâinea lenevirii. Fiii ei se scoală, şi o numesc fericită; bărbatul ei se scoală, şi-i aduce laude zicând: “Multe fete au o purtare cinstită, dar tu le întreci pe toate.” Dezmierdările sunt înşelătoare, şi frumuseţea este deşartă, dar femeia care se teme de Domnul va fi lăudată. Răsplătiţi-o cu rodul muncii ei, şi faptele ei s-o laude la porţile cetăţii.Aceasta este “simfonia” cerească pentru o mamă adevărată care merită răsplătită și cinstită în cel mai binecuvântat mod. Versetul din Psalmul scris ca și motto al acestei meditații se încheie cu îndemnul:  Lăudaţi pe Domnul!”  Înălțați împreună cu mine un imn de slavă Domnului care ne-a binecuvântat să fim copii ai unei mame adevărate.

RUGĂCIUNE

Mă închin înaintea Feței Tale și iți sunt recunoscător Ție, Dumnezeul meu pentru ființa pe care ai pregătit-o din veșnicie ca să mă aducă în  lume și să mă crească, jertfindu-se și cheltuindu-se pentru fericirea mea. Cel mai mult iți mulțumesc că mi-a împreunat mânuțele în rugăciune și m-a învățat cuvântul Tău, iar când am înțeles  dragostea Ta m-a ajutat să te primesc pe Tine în inima mea și să devin copilul Tău. Te rog să o binecuvântezi pe mama mea împreună cu toate mamele de pe pământ și să mă ajuți să o cinstesc și să o apreciez dar cel mai mult doresc să fim împreună cu Tine în veșnicie. Iți mulțumesc Tată în Numele Domnului Isus! Amin.


Leave a Reply

^