Domnul este Dumnezeu

” Să ştiţi că Domnul este Dumnezeu! El ne-a făcut, ai Lui suntem.” /Ps.100:3/

” … din veşnicie în veşnicie, Tu eşti Dumnezeu!” /Ps.90:2/ 

domnulM-am gândit că la acest început de an este benefic să ne reamintim adevărul capital al existenței noastre transmis sub formă de somație în Sfânta Scriptură:“Opriţi-vă, şi să ştiţi că Eu sunt Dumnezeu: Eu stăpânesc peste neamuri, Eu stăpânesc pe pământ.” (Ps.46:10). Criza profundă generată de renunțarea voită la valorile absolute ale existenței noastre a împins lumea spre haos și dezordine. Tocmai pentru a supraviețui  avem nevoie să înțelegem adevărul că ”Domnul este Dumnezeu” și să ne ghidăm viața după pretențiile Lui. Iată de ce vă invităm să ne oprim și să-L privim pe Dumnezeu în manifestarea Sa plenară din universul pe care L-a creat, iar apoi să ne smerim înaintea Lui ca să vină peste noi vremuri de înviorare și de trezire spirituală de care este așa de mare nevoie. Ca să-L regăsim haideți să intrăm cu sfială în sanctuarul Universului prin câteva ferestre deschise în Scriptură:

1. În creație. De câte ori merg să vizitez Grand Canyon în nordul statului Arizona rămân uimit și ochii mi se umezesc de lacrimi deoarece de fiecare dată Îl întâlnesc pe Creator în măreția acelui loc. Încep să fredonez imnul: ”Atunci îți cant Măreț Stăpânitor / Ce mare ești, Ce mare ești!” (#528, C.Ev) și să proclam că ”Domnul este Dumnezeu” în creația Lui. Așa își începe și Scriptura mesajul ei: Dumnezeu a făcut cerurile şi pământul.” (Gen.1:1), proclamând suveranitatea Lui în universul căruia I-a dat viață. Iar poetul întărește acest adevăr când scrie: ”Nu, nu suntem un vis, o întâmplare, / Un lut de sine însuşi frământat. / Ci ne-a zidit o minte creatoare / O-nţelepciune fără de hotare. / Există Dumnezeu cu adevărat! (C.Ioanid). Ca să nu mai existe nici un dubiu asupra Creatorului și a creației, psalmistul accentuează acest adevăr și proclamă cu tărie: ”Să ştiţi că Domnul este Dumnezeu! El ne-a făcut, ai Lui suntem: noi suntem poporul Lui şi turma păşunii Lui.” /Ps.100:3/. Doar ”Nebunul zice în inima lui: “Nu este Dumnezeu!” (Ps.53:1)Tu, însă ești un om înțelept și vei răspunde – privind la  tot ce te înconjoară – că împreună cu toată creația suntem parte din planul măreț al unui Creator care se numește Dumnezeu! Apoi Îl vei cinsti și vei trăi căutând să-L onorezi numai pe El!

2. În istorie. Istoria reprezintă: 1. ”Procesul obiectiv al dezvoltării fenomenelor în natură și în societate.” 2.” Știința care studiază dezvoltarea complexă a societății omenești, a unui popor, urmărind-o cronologic ca un proces unitar, desfășurat pe baza unor legi obiective.” (DEX). Din punct de vedere subiectiv istoria este considerată ca fiind construită de oameni, însă privind la Creator lucrurile se schimbă. Definiția de mai sus vorbește de ”proces obiectiv” și de ”legi obiective” iar asta presupune ceva din afara existenței nostre. Moise, omul lui Dumnezeu și marele academician al Egiptului avea să afirme privind la istoria evreilor: Doamne, Tu ai fost locul nostru de adăpost, din neam în neam.” (Ps. 90:1). Parafrazând spusele lui înțelegem că în fiecare generație Cel care supraveghează și conduce istoria este Dumnezeu, iar regii, prinții și președinții lumii sunt doar niște piese pe care El le mișcă cum se mută piesele pe tabla de șah. Istoria este argumentul cel mai extraordinar că Dumnezeu există și că El este Regele, Cel Atotputernic, Cel ce stă pe tron. Aleluiaaaaaaaa! Slăvit să fie Numele Lui! Ți se taie răsuflarea cînd ajungi să înțelegi declarația lui Nebucadnețar – un împărat păgân – despre Dumnezeul care conduce istoria. El: ”a recunoscut că Dumnezeul cel Preaînalt stăpâneşte peste împărăţia oamenilor şi că o dă cui vrea.” (Daniel 5:21). Câtă mângăiere la gândul că nu se întâmplă nimic pe pământ și nici în univers decât numai cu permisiunea Stăpânului! Privind la Împăraţii pământului (care) se răscoală, şi (la) domnitorii (care) se sfătuiesc împreună împotriva Domnului” iată cum se manifestă Adevăratul Conducător al istoriei: ”Cel ce stă în ceruri râde, Domnul Îşi bate joc de ei.” (Ps.2:2,4)Istoria se desfășoară și se scrie sub ochii noștri. Tu poți să fi spectator sau poți să fi parte din cei care scriu istoria așa cum o regizează Marele Arhitect, Regele! Ridică-te și treci de partea Lui chiar acum.

3. În răscumpărare. În grădina Edenului omul a modificat viziunea lui Dumnezeu asupra istoriei prin decizia de a se alia cu diavolul. În acel moment Adam și Eva (și prin ei întreaga rasă umană) au fost ”cumpărați” de cel rău. Scriptura spune: ”Căci toţi au păcătuit” (Rom.3:23) și ce-i mai trist este sentința că: ”plata păcatului este moartea” (Rom.6:23). Sumbru și trist viitor pentru omenire până când a venit Cel ce avea: ”să se nască și să crească să ne mântuiască” (Colind creștin). Iov L-a văzut în suferință pe grămada de gunoi și avea să strige: ”Știu că Răscumpărătorul meu este viu, şi că se va ridica la urmă pe pământ.” (Iov 19:25) și așa s-a întâmplat. Dumnezeu a modificat istoria și a hotărât să ”răscumpere” întreaga creație cumpărată de diavol prin căderea în păcat. Planul este clar: ”atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.” (Ioan 3:16). Nu poți fi răscumpărat prin fapte bune, nici prin religie și nici prin biserică sau prin alt fel de mijloace. Biblia este fără echivoc atunci când declară că: ”În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor!” (Ef.1:7). Monopolul mântuirii nu este al oamenilor sau al vreunei biserici sau religii, ci aparține în exclusivitate lui Dumnezeu prin Domnul Isus Christos! Amin! Iată de ce Scriptura face lumină când spune: ”Căci este un singur Dumnezeu, şi este un singur mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: Omul Isus Hristos care S-a dat pe Sine însuşi, ca preţ de răscumpărare pentru toţi.” (1Tim.2:5-6)Iar dacă ești interesat să înțelegi adevărul întreg despre răscumpărare privește la Biserica celor răscumpărați al cărei cap este Fiul lui Dumnezeu. La cele de mai sus nu putem să mai adăugăm nimic decât să te implorăm să te împaci cu Dumnezeu acceptând mântuirea adusă de Singurul Lui Fiu prin jertfa de la Golgota și să te plasezi de bună voie și nesilit de nimeni sub domnia Lui.

4. În răsplătire. Finalul vieții noastre pământești va fi o întâlnire cu Regele pentru bilanțul final al existenței noastre. Iată cum se vor desfășura evenimentele: “Când va veni Fiul omului în slava Sa, cu toţi sfinţii îngeri, va şedea pe scaunul de domnie al slavei Sale. Toate neamurile vor fi adunate înaintea Lui. El îi va despărţi pe unii de alţii cum desparte păstorul oile de capre.” (Matei 25:31-32). Ca să înțelegem și mai bine ce se va întâmpla, haideți să urmărim și următorul pasaj din Scriptură: ”Cei ce au făcut binele, vor învia pentru viaţă; iar cei ce au făcut răul, vor învia pentru judecată.” (Ioan 5:29). Va fi pronunțată una din cele două sentințe pentru fiecare persoană din fața tronului de judecată: viață veșnică sau chin veșnic. Acum, fii atent la mesajul ultimului verset din Biblie: ”Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieţii, a fost aruncat în iazul de foc.” (Apoc.22:15). Dacă vei ajunge în iad nu va fi din vina lui Dumnezeu. El a făcut totul ca sa fii salvat. Mingea este din nou în terenul tău, iar provocarea sună așa: ”Oricine crede în El, nu este judecat; dar cine nu crede, a şi fost judecat, pentru că n-a crezut în Numele singurului Fiu al lui Dumnezeu.” (Ioan 3:18). Ia aminte la strigătul poetului și fă ce trebuie făcut chiar acum: ”Dar sus, la Golgota, pe cruce, / cu pieptul de-o lance străpuns, / la tainica vremii răscruce, / ne-așteaptă cu lacrimi Isus.” (C.Ioanid).  Aruncă-te prin credință în brațele străpunse pe cruce ale Mântuitorului și începe un nou capitol în viața ta sub domnia Lui. Vei fi binecuvântat cum nici nu gândești și aici pe pământ dar și în veșnicie. Te așteaptă ”Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte” împreună cu El și cu răscumpărații Lui. Totul poate începe chiar acum, numai să vrei! Mă rog să se-ntâmple!

RUGĂCIUNE

”Fă-mă să pricep calea poruncilor Tale, şi voi cugeta la lucrurile Tale cele minunate.” (Ps.119:27)


Leave a Reply

^