Familia, conflictele și rezolvarea lor

”Nu întoarceţi nimănui rău pentru rău. Urmăriţi ce este bine, înaintea tuturor oamenilor. Dacă este cu putinţă, întrucât atârnă de voi, trăiţi în pace cu toţi oamenii. Preaiubiţilor, nu vă răzbunaţi singuri …” /Romani 12:17-19 /. În lume veţi avea necazuri; dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea.” /Ioan 16:33/

famconflictDouă instituții a creat Dumnezeu: familia și biserica. Amândouă sunt sub asediul Diavolului și iadului încă din momentul apariției lor pe scena istoriei. Cel rău știe că dacă va reuși să destabilizeze familiile creștine va crea haos și în biserică. Așa că … ATENȚIE! Suntem în război cu puterile întunerecului, atât în familie, cât și în biserică. ”Conflictele sunt o violare a legii lui Dumnezeu, o deraiere de la linia trasată de El” scrie Pastorul Petru Popovici în cartea ”Colțul de rai.” Problemele din familie nerezolvate în timp util  generează lacrimi, răni, mult rău și în final se ajunge la destrămarea căminului prin divorț. Deoarece familiile creștine sunt asaltate nonstop de arsenalul iadului, subiectul acesta este unul vast și nu poate fi epuizat într-o meditațe ca cea de față.  O să privim din nou în Scriptură și o să creionăm doar câteva adevăruri despre problemele care generează conflictele în cămin.

1. Sursa. Neînțelegerile din cămin își au izvorul în felul în care ne raportăm la Dumnezeu. O relație biblică, corectă cu Stăpânul aduce armonie în relațiile din familie. Reciproc, neascultarea de Dumnezeu generează relații incorecte cu El dar și haos în cămin. Ce simplu: ascultarea de Dumnezeu aduce binecuvântare; neascultarea aduce blestem și dezastru. Toată viața suntem puși în situația să alegem între binecuvântare și blestem, pace și război, armonie și haos. Este foarte interesant faptul că și ascultarea de Dumnezeu generează probleme la fel ca și neascultarea. Se merită atunci să mai fi pocăit? Da, se merită deoarece în timp ce neascultarea de Domnul (manifestată prin ispitire) aduce durere, ascultarea de El (manifestată prin încercări) aduce biruință. Domnul Isus își avertizează  urmașii  în Ioan 16:33:  ”În lume veţi avea necazuri; dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea.” Semnalul de alarmă ne atenționează să luăm aminte 24/7 la voia lui Dumnezeu cu privire la viața noastră și să cunoaștem lucrurile care duc la pacea și zidirea noastră.

2. Modul de manifestare. Problemele încep în momentul când a) nu mai comunic cu Domnul și relația ”pe verticală” se deteriorează. Acest lucru se manifestă în plan fizic prin faptul că nu mai citesc zlinic Biblia și nu mai exersez rugăciunea ca mod de viață. Apoi, apare b) inconsecvența față de Casa Domnului; nu mai îmi place să merg la biserică și să am părtășie cu sfinții. Dar degradarea nu se oprește aici: c) am o atitudine necinstită la Cina Domnului. La Corint creștinii mergeau la Cină să se facă mai răi, nu mai buni pentru că priveau doar la cei din jur și-i judecau dar nu se vedeau și pe ei.  Urmează d) administrarea incorectă a valorilor încredințate de Domnul (valori spirituale, materiale și umane) fapt care atrage blestemul (”sunteți blestemați …” Maleahi 3:9-10). Dezastrul continuă cu e) conflictul cu părinții (socrii), conflict care se adâncește și duce la f) infidelitate conjugală (Maleahi 2:15-16). Finalul este previzibil: g) separarea și divorțul. Rămân copii pe drumuri și apar răni care nu se mai vindecă niciodată. Dar ce este mai trist este faptul că va fi și o separare veșnică de Dumnezeul care a instituit familia și care a pregătit ”tone” de binecuvântări pe care trebuie doar să înveți cum să le ”accesezi” ca să trăiești împlinit și fericit împreună cu toți cei din casa ta. STOP! Ești în pericol! Ia aminte la avertizarea lui Dumnezeu. Este vorba de fericirea vremelnică și veșnică a ta și a familiei tale.

3. Urmările. Nu se pot calcula. Aduc durere, frustrare și dezastru. Aici pe pământ dar și în veșnicie. a) Conflictele schimbă esența familiei. Din colț de rai, ea ajunge teatru de război. b) Se rup relațiile. Soția nu mai comunică cu soțul și invers. Copiii devin ”poștași” între tata și mama. c) Conflictele otrăvesc sufletul și mintea copiilor. Ei ajung câmpul de bătălie și devin victimele propriilor lor părinți. d) Dacă nu te oprești ajungi să calci în picioare Cuvântul Domnului și să-ți pierzi sufletul. /Ef.4:29-32/. e) Sfârșitul este divorțul dar și f) despărțirea veșnică de Dumnezeu. /Apoc.21:8/.

4. Rezolvarea. Există o soluție umană a problemelor. Sunt oameni ”calificați” pentru a te ajuta: psihologi, psihiatri, consilieri de tot soiul. Cei mai mulți fac asta pentru banii tăi. Există însă și o rezolvare spirituală a conflictelor. Caută un om al lui Dumnezeu care să ia Scriptura și să te ducă la Cruce. Dumnezeu are un singur remediu pentru rezolvarea conflictului din viața și din casa ta: pocăința. Așa cum conflictele apar ca urmare a neascultării de Domnul, rezolvarea lor înseamnă să asculți și să împlinești tot ce cere El. Asta se numește ”întoarcere” (metanoia), adică pocăință sinceră. Sunt câțiva pași pe care trebuie să-i faci ca să ajungi la împăcare: a) responsabilitate personală. Cearta începe de la doi și fiecare trebuie să fie responsabil pentru vina lui. b) Amândouă părțile trebuie să aibe dorința de schimbare și să accepte nevoia de corectare. /2Tim.3:16-17/. c) Urmează iertarea. Fiecare din părți trebuie să ceară iertare și să acorde iertare celuilalt. Dumnezeu ne iartă doar în măsura în care iertăm. /Matei 6:12/. Ca restaurarea să fie completă ni se cere d) să uităm pentru totdeauna greșelile celuilalt. Iată cum ne îndeamnă Apostolul Pavel să trăim: ”Orice amărăciune, orice iuţime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire şi orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiţi buni unii cu alţii, miloşi, şi iertaţi-vă unul pe altul, cum v-a iertat şi Dumnezeu pe voi în Hristos.” /Ef.4:31-32/.  Ce simplu. Dacă ești depășit de situație, Duhul Sfânt abia așteaptă să intervină în familia ta. Cheamă-L chiar acum. Vei fi fericit și  binecuvântat cât nici nu poți să  gândești. Aici pe pământ dar și în veșnicie.

RUGĂCIUNE

Mulțumim Tată din Cer că nu ne-ai lăsat în neștiință despre planurile celui rău cu privire la familiile noastre. Ne-ai avertizat că suntem ”ținta” atacurilor lui. Dar ne pui la dispoziție întreg  ”arsenalul” Tău ca să putem birui și să rămînem în picioare până la capăt. Dă-ne duh de pocăință sinceră ca să trăim ca soți și soții (părinți și copii) în așa fel ca să te onorăm pe Tine și oamenii, privind la viața noastră de familie să se pocăiască. În Numele Domnului Isus te rog să ne asculți! Amin!


Leave a Reply

^