Imnul înălțării

”Cine va putea să se suie la muntele Domnului? Cine se va ridica până la locul Lui cel Sfânt?” (Ps.24:3)

imnSuntem în Cartea Psalmilor la Psalmul 24. Un psalm al lui David scris – după toate aparențele – în urma mutării/suirii chivotului Domnului din casa lui Obed Edom la Ierusalim. Marele C.H.Spurgeon numește acest psalm ”Cântecul Înălțării.” (The Song of Ascension; C.H.Spurgeon – The treasury of David). În cele zece versete psalmul glorifică pe Celui Prea Înalt și explică starea pe care trebuie să o aibă poporul lui Dumnezeu pentru a beneficia de tot ceea ce poate oferi Dumnezeu omului aici pe pământ și în veșnicie. Pentru noi ca și călători spre țara eternă este foarte important să luăm aminte la mesajul și provocarea acestui psalm. Disecându-l, descoperim că regele David aduce în scenă lucruri extraordinare cu care ne confruntă și ne spune că mesajul psalmului:

1. Glorifică pe Dumnezeu. Așa începe psalmul: Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, lumea şi cei ce o locuiesc!  Căci El l-a întemeiat pe mări, şi l-a întărit pe râuri.” (Ps.24:1-2). Spus cu alte cuvinte, asta înseamnă că Stăpânul adevărat al pământului (universului) este Dumnezeu. El este ”proprietarul” de drept și de fapt al lumilor văzute și nevăzute. Exact ceea ce confirmă și Moise când proclamă: ”Înainte ca să se fi născut munţii, şi înainte ca să se fi făcut pământul şi lumea, din veşnicie în veşnicie, Tu eşti Dumnezeu!” (Ps.90:2). Iar poetul creștin vine să completeze tabloul mărturiei despre El: ”O, Doamne mare, când privesc eu lumea / Ce ai creat-o prin al Tău Cuvânt / Și ființele ce-mpodobesc natura / Cum le-ntreții cu brațul Tău cel sfânt! / Atunci Îți cânt Măreț, Stăpânitor / Ce mare ești! Ce mare ești!” (C.Ev. #528). În contextual vremurilor care le trăim oamenii încearcă să-L excludă pe Dumnezeul adevărat din existența umană înlocuindu-L cu dumnezei falși. Este de notorietate dezvelirea statuii lui Baphomet și închinarea la Satan (Detroit, MI 2015) precum și procesiunile satanice de la inaugurarea celui mai lung tunel din lume în Europa (2016). Iată de ce se impune ca fiecare muritor să asculte ce spune Domul: “Opriţi-vă, şi să ştiţi că Eu sunt Dumnezeu: Eu stăpânesc peste neamuri, Eu stăpânesc pe pământ.” (Ps.46:10). Mă gândesc că nu mai este mult până la ultima confruntare și ce vei face tu care ”te-ai jucat de-a Dumnezeu” cu El. Într-o zi va fi obligatoriu să-L întâlnești.. Dacă tot nu poți să scapi de această întâlnire este bine să-ți rezolvi problemele aici și acum. Pocaiește-te! E tot ce trebuie să faci.

2. Prezintă poporul Său. După ce-L prezintă pe Stăpân, psalmul se ocupă de poporul aflat sub domnia Lui, întrebând: ”Cine va putea să se suie la muntele Domnului? Cine se va ridica până la locul Lui cel Sfânt?” (Ps.24:3). Un Dumnezeu sfânt nu poate avea decât un popor ca și El. Fii atent la mărturia și la pretenția Creatorului: Eu sunt sfânt, Eu, Domnul! Voi să-Mi fiţi sfinţi! Eu v-am pus de o parte dintre popoare, ca să fiţi ai Mei.” (Lev.20:26). Dar cum arată un asemenea popor? Cum se poartă și cum trăiește el? Care este mărturia lui într-o lume afectată de corupție și de păcat? Sau ce ar trebui să facă urmașii Săi ca să-L onoreze ca și Stăpân? Iată ce spune psalmul: ”Cel ce are mâinile nevinovate şi inima curată, cel ce nu-şi dedă sufletul la minciună, şi nu jură ca să înşele. Acela va căpăta binecuvântarea Domnului, starea după voia Lui dată de Dumnezeul mântuirii lui.” (Ps.24:4-5). Este un rezumat la ce spune și Psalmul 15 cu privire la identitatea copiilor lui Dumnezeu: oameni curați, neîntinați care sunt sare și lumină într-o lume atinsă de păcat. Un creștin adevărat trăiește la nivel de excelență 24/7 și așa Îl onorează pe Dumnezeu. El nu se mulțumește cu jumătăți de măsură; este atât de serios și dedicat, plin de Duh și purtător de ”roada Duhului” știind că: ”Împotriva acestor lucruri nu este lege.” (Gal.5:23). Cât de mare nevoie este astăzi de asemenea oameni care să aibă impact în mediul în care trăiesc. Primii creștini ”au răscolit lumea” (F.A.17:6) și asta din cauză că ori și unde ajungeau, semenii lor nemântuiți remarcau: ”că fuseseră cu Isus.” (F.A.4:13). Wow! Ce zici despre o asemenea mărturie în dreptul tău? Exact asta vrea Dumnezeu cu viața ta. Să fii omul care face diferență în vorbire, slujire, relații, priorități. Poetul face remarcă și apoi te întreabă: ”Cineva bine a luptat. / Pe mulți la Isus i-a-ndrumat. / Cineva nobil a trăit. / Penrtu alții mult s-a jertfit./ Fost-ai acela tu? / Fost-ai acela tu?/” (C.Ev. #653). Ridică-te și șterge-te la ochi! Apoi, hotărăște să te-apuci de treabă, trăind pentru a-L glorifica pe El tot restul vieții.

3. Descoperă pe Răscumpărătorul. Versetele de la sfârșit vin să completeze tabloul înălțării. Dacă faci parte din poporul Lui și trăiești ca să-L onorezi pe El atunci: ”Iată partea de moştenire a celor ce-L cheamă, a celor ce caută Faţa Ta, Dumnezeul lui Iacov.” (Ps.24:6). Dar care este de fapt moștenirea copiilor lui Dumnezeu? Iată care: ”Porţi, ridicaţi-vă capetele; ridicaţi-le, porţi veşnice, ca să intre Împăratul slavei!  “Cine este acest Împărat al slavei?” – Domnul oştirilor: El este Împăratul slavei! – (Oprire).” (Ps.24:9-10). Parafrazând mesajul înțelegem că într-o zi vom ajunge în glorie, iar pentru a ajunge acolo va trebui ca niște porți să se ridice. Ele se vor ridica doar dacă acolo va fi prezent ”Împăratul slavei,” adică Domnul Isus. În Eden diavolul ”l-a cumpărat” pe om cu un măr (o minciună); la Golgota Domnul Isus ”l-a răscumpărat” pe omul căzut în păcat plătind prețul suprem. Iată de ce nimeni nu poate să intre în glorie decât numai în prezența Răscumpărătorului. Porțile se vor ridica doar atunci când Domnul Isus va lua Mireasa și o va duce să fie prezentată Tatălui. De pe grămada de gunoi Iov proclamă: ”Știu că Răscumpărătorul meu este viu, şi că se va ridica la urmă pe pământ. … Îl voi vedea şi-mi va fi binevoitor; ochii mei Îl vor vedea!” (Iov 19:25,27). El privea prin credință la ceea ce noi beneficiem prin har. Dacă ești răscumpărat cu adevărat, atunci strigă împreună cu sfinții: ”Maranata!” Dar, mai mult decât atât: trăiește în așa fel ca și alții să aibă parte de răscumpărare și de viață veșnică, iar tu să auzi invitația plină de dragoste a Răscumpărătorului: “Veniţi binecuvântaţii Tatălui Meu de moşteniţi Împărăţia, care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii.” (Matei 25:34). Totul este pregătit. Sper să te întâlnesc ACOLO împreună cu sfinții și să ne bucurăm pentru totdeauna cu Domnul în Raiul Său. Oricum, nu uita! Ultimul cuvânt din psalm este ”Oprire.” Asta înseamnă să faci liniște în sufletul tău și să asculți vocea Lui. Are încă atâtea  să-ți spună.

RUGĂCIUNE

”Înveseleşte sufletul robului Tău, căci la Tine, Doamne, îmi înalţ sufletul.”

”Te voi lăuda din toată inima mea, Doamne, Dumnezeul meu, şi voi prea mări Numele Tău în veci! (Ps.86:4, 12)


Leave a Reply

^