Invitație la odihnă

”Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă. Luaţi jugul Meu asupra voastră, şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre. Căci jugul Meu este bun, şi sarcina Mea este uşoară.” /Matei 11:28-30/

odihnaÎntr-o lume obosită și agitată, Cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre ”Cel ce stă sub ocrotirea Celui Preaînalt, şi se odihneşte la umbra Celui Atotputernic …”/Ps.91:1/ și ne face să înțelegem că putem să experimentăm o stare de odihnă și relaxare atunci când suntem în relație corectă cu Creatorul. Chiar dacă trăim într-o lume care a pierdut direcția și se află în derivă, există totuși posibilitatea să avem un trai echilibrat și plin de liniște. Cauți odihnă și încerci toate variantele pe care ți le propune lumea dar fără nici un rezultat. Nici medicina și nici religia, nici pușcăria sau dezalcoolizarea, nici tribunalul și nici biserica, nici pastorul sau preotul, nici vrăjitoarea sau școala de corecție, nimic nu poate să-ți aducă odihna după care tânjești. Există o singură posibilitate care poate să-ți satisfacă setea după liniște și odihnă, atât fizică, cât și sufletească. Fiul lui Dumnezeu se oferă să te ajute în dorința ta după odihnă și te invită să accepți oferta Lui pentru împlinirea sufletului tău. Dar pentru ca să se întâmple asta trebuie să înțelegem că există mai multe feluri de odihnă.

1. Odihna care se primește. Atunci când te întâlnești cu Domnul Isus și Îl primești în inimă EL devine Mântuitorul tău și schimbă totul în ființa ta, atât în  ce privește existența ta vremelnică, cât și cea veșnică. Asta se numește ”pocăință.” În limba greacă cuvântul ”metanoia” înseamnă ”înnoirea minții” sau ”schimbarea gândirii.” O nouă concepție despre lume și viață bazată pe Cuvântul lui Dumnezeu. Exact aceasta este și mesajul  invitației Domnului Isus din Matei 11:28: ”Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă.” Ca să ai ceva, trebuie să primești atunci când cineva îți oferă. Iar Domnul Isus spune: ”Vă voi da odihnă” dacă ”veniți la Mine.” După mai bine de 2000 de ani strigătul Mântuitorului răsună amplificat pe tot pământul. Eu am auzit acest strigăt cu 40 de ani în urmă într-un spital între viață și moarte. Mi-am deschis inima și am primit odihna Lui. Sunt fericit cu Dumnezeul meu dar n-am liniște până nu accepți și tu cea mai generoasă ofertă din Univers: oferta mântuirii.

2. Odihna care se găsește. În momentul convertirii Dumnezeu echipează pe cel credincios cu daruri care trebuie puse în lucrare ca să producă ”roada Duhului.” Pocăiții nu sunt șomeri; ei sunt lucrători în via Domnului. Ce înseamnă asta? Exact ceea ce spune Domnul Isus în Matei 11:29: ”Luaţi jugul Meu asupra voastră, şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre.” După ce ai primit odihnă, găsești odihnă. Dar pentru ca să se întâmple asta trebuie să iei jugul lui Christos și să fii parte din lucrarea Lui. Cineva spunea ”Numai broaștele care stau în apă stătătoare orăcăie; cele care sunt în apă curgătoare trebuie să lupte împotriva curentului și nu au timp să orăcăie.” Așa este și cu creștinul născut din nou. El a luat jugul lui Christos și trage la carul Evangheliei. Poetul Traian Dorz explică acest lucru în poezia ”Ia jugul lui Cristos”: ”Ia jugul lui Hristos pe umeri/Și trage lângă El arând;/Chiar dacă semeni numa-n lacrimi/Și umbli numai suspinând./Hristos cel Sfânt te va cunoaște/În sărăcie, nu-n belșug./Căci mulți au stat cu El la mese,/Dar prea puțini au tras la jug.” Cum stau lucrurile în dreptul tău? Ești parte din problemă sau din soluție? Ia jugul Lui și vei găsi odihnă!

3. Odihna care se moștenește. Este cel de-al treilea fel de odihnă despre care vorbește Scriptura. ”Şi am auzit un glas din cer, care zicea: “Scrie: Ferice de acum încolo de morţii, care mor în Domnul!” – “Da”, zice Duhul; “ei se vor odihni de ostenelile lor, căci faptele lor îi urmează!” /Apoc. 14:13/. Când primești odihnă prin pocăință, vei găsi odihnă luând jugul lui Christos, iar finalul va fi fantastic: vei moșteni odihnă. Cântarea mărturisește: ”Sus deasupra stelelor/ Aleluia, Amin./ E mulțimea sfinților/ Aleluia, Amin./ Care-aici s-au ostenit,/ Care mult au suferit,/ Acolo s-or odihni./ Aleluia, Amin./ Unde îți vei petrece veșnicia? În chin și osândă sau în fericire veșnică? Este atât de simplu totul. ” … atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.” /Ioan 3:16/. El și-a făcut partea. Nu putea face mai mult. E rândul tău prietene drag să primești provocarea și să răspunzi. Aș vrea să te întâlnesc în Cer la odihnă veșnică. Se poate întâmpla chiar acum.

RUGĂCIUNE

Slăvitule Tată, nimeni nu-I ca Tine nici în Cer, nici pe pământ. L-ai trimis pe Singurul Tău Fiu ca să moară pe crucea de la Golgota și să ne ofere odihnă pentru sufletul nostru. Mulțumim din inimă pentru darul Tău dar te rugăm să ne dai putere să tragem la carul Evangheliei ca să aducem roadă pentru Împărăția Ta. Și te mai rugăm să nu uiți de cei ce trag la jugul Diavolului. Mântuiește-I și fă-I cetățeni ai Împărăției Tale veșnice ca să se bucure de odihnă. Amin!

 


Leave a Reply

^