La bunătatea Ta ne gândim…

”Dumnezeule, la bunătatea Ta ne gândim, în mijlocul Templului Tău!” (Ps .48:9)

Când ai meditat ultima dată la bunătatea lui Dumnezeu în mod sincer? Nu de alta dar apa care-o bei e apa Lui și aerul care-l respiri e tot al lui. Pâinea care-o pui pe masă e de la El; la fel și sănătatea care-o ai. Casa în care locuiești tot El Ți-a dat-o, iar mașina cu care călătorești este tot darul Său. Scriptura întreabă: ”Ce lucru ai, pe care să nu-l fi primit?” (1Cor.4:7). Asta demonstrează că ești în evidența Stăpânului cu toate nevoile tale, iar El se obligă să-și facă ”datoria” de Tată indiferent de felul în care răspunzi tu. Dar înseamnă și o mare provocare și responsabilitate majoră din partea ta vizavi de dragostea lui Dumnezeu. Psalmistul s-a oprit din mers când a înțeles minunile și biruințele cu care Domnul a însoțit poporul Său și – privind în trecut, apoi în viitor – proclamă cu toată recunoștința cuvintele memorabile rămase pe paginile Scripturii: ”Dumnezeule, la bunătatea Ta ne gândim!” (Ps .48:9). Care sunt motivele pentru care face acest lucru? El știe și înțelege foarte bine că: ”Bunătăţile Domnului nu s-au sfârşit, îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiesc în fiecare dimineaţă.” (Plângeri 3:22-23). Dar oare este posibil să te bucuri și ai parte zilnic de bunătățile Domnului? Sigur. Iată cum:

1. Privind la poziția /autoritatea/ Sa. Psalmistul declară că: Mare este Domnul!și din cauza aceasta El este: ”lăudat de toţi, în cetatea Dumnezeului nostru, pe muntele Lui cel sfânt.” (Ps.48:1). Este și motivul care-l provoacă pe poet să descrie măreția Lui în versuri ca acestea: Când întâlnesc pe Domnu-n Cartea Sfântă / Și când zăresc mulțimea de-ndurări; / Pe-ai Săi aleși cum i-a iubit într-una / Și i-a condus prin binecuvântări. / Atunci îți cânt măreț, Stăpânitor / Ce mare ești! Ce mare ești!” (C.Ev.#528). Magnific! Nici un Dumnezeu nu este ca Dumnezeul lui Israel. Este ”Singurul care face minuni” și este ”Singurul specialist în imposibil!” Este atât de măreț încât omul lui Dumnezeu se proșterne în pulberea pământului și recunoaște că: ”Nimeni nu este ca Tine între dumnezei, Doamne, şi nimic nu seamănă cu lucrările Tale.” (Ps.  86:8). El este ”cauza necauzată și ființa neființată,” Cel fără început și fără sfârșit, ”locul nostru de adăpost, din neam în neam.” (Ps.90:1). Iată cum proclamă și credeul creștin măreția și  autoritatea lui Dumnezeu: ”Cred întru Unul Dumnezeu Tatăl, Atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, văzutelor și nevăzutelor.” (Creștin orthodox.ro). Natura strigă la fel. Microcosmosul și macrocosmsoul, istoria și Biserica împreună cu poporul ales, toate Îl înalță pe El. Dar tu? Ce mesaj transmite viața ta vizavi de măreția și autoritatea Lui? Îl pot vedea cei din jurul tău pe Dumnezeu în viața ta? Pot auzi cuvintele vieții din gura ta? Pot beneficia de dragostea Lui din slujirea ta? Sunt întrebări tulburătoare care aș dori să te pună pe gânduri chiar acum.

2. Beneficiind de protecția Sa. Se pare că fii lui Core au scris acest psalm ca răspuns la intervenția supranaturală a lui Dumnezeu care L-a salvat pe împăratul Ezechia și Ierusalimul de la distrugerea iminentă cu care armata asiriană aflată sub comanda lui Sanherib i-a amenințat. Ce s-a întâmplat este de-a dreptul cutremurător: ”Îngerul Domnului a ieşit, şi a ucis în tabăra Asirienilor o sută optzeci şi cinci de mii de oameni. Şi când s-au sculat dimineaţa, iată că toţi aceştia erau nişte trupuri moarte.” (Isaia 37:36). O singură ființă dumnezeiască a nimicit o armată întreagă, iar asta a determinat psalmistul să înalțe un imn de glorie la adresa Stăpânului și să declare că: ”Dumnezeu, în casele Lui împărăteşti, este cunoscut ca un turn de scăpare.” (Ps.48:3). Extraordinar! ”Turn de scăpare”, ”Loc de adăpost,” ”Cetățuie,” ”Turn de veghere,” ”Loc de refugiu” sunt expresii izvorâte din evenimente și întâmplări în care  Dumnezeu a fost experimentat ca și  protector și apărător. El a rămas același și astăzi se oferă să-Ți asigure și protecția ta dacă accepți provocarea Sa. Este simplu ce trebuie să faci și Scriptura îți dă instrucțiuni clare și un ”număr de telefon”  unde poți suna gratis 24/7: ”Cheamă-Mă în ziua necazului, şi Eu te voi izbăvi, iar tu Mă vei proslăvi!” (Ps.50:15). Înțelegi? Ce-ar fi să începi chiar acum și să probezi promisiunea Lui. Ai purtat destul poverile pe umerii tăi. A venit vremea să le așezi pe umerii lui prin credință și pocăință. Crede-l pe omul lui Dumnezeu care a făcut transferul de greutate de pe umerii lui pe cei ai Mântuitorului și ia aminte la declarația lui: ”Domul îmi este adăpost / Cetate tare-n vreme rea! / Deși e valul furios, / Ici e scutită inima.” (C.Ev.#226). Ce s-a întâmplat cu milioane de urmași ai Domnului Isus este pe cale să se întâmple și cu tine. Trebuie doar să accepți termenii Lui și să capitulezi în fața dragostei Sale.

3. Gândind la perspectiva Sa. Dumnezeu nu reprezintă doar trecutul nostru, El este alături de noi în prezent dar  – pentru că este Omnipotent, Omniștient și Omniprezent – El ține în mâna Sa și viitorul nostru. Psalmul se termină cu o declarație de necontestat: ”Iată, Dumnezeul acesta este Dumnezeul nostru în veci de veci; El va fi călăuza noastră până la moarte.” (Ps. 48:14). Privind în perspectivă ești chemat să ai inima plină de liniște și pace și să înțelegi că: Numele Tău, Dumnezeule, şi lauda Ta răsună până la marginile pământului” (Ps.48:10). În Numele Lui sunt cuprinse toate stările și nevoile tale. Urmărește identitatea Lui și ia aminte că:  YHWH, IAHVE, IEHOVA înseamnă „Eu sunt Cel ce sunt, ” și IEHOVA-IIRE ne spune că: „Domnul va purta de grijă,” iar  IEHOVA-RAFA este „Domnul care vindecă”. IEHOVA-NISSI reprezintă pe:  „Domnul, steagul nostru,” iar IEHOVA-M’KADDESH este: „Domnul care sfinţeşte.” Când ai nevoie de pace strigi la IEHOVA-SHALOM: „Dumnezeu pacea noastră” și când proclami măreția Sa fără egal exclami: IEHOVA-ELOHIM: „Domnul Dumnezeu” semnificând faptul că El este ”Domnul domnilor.” IEHOVA-TSIDKENU înseamnă: „Domnul neprihănirea noastră” iar IEHOVA-ROHI: „Domnul Păstorul nostru.” Să nu uiți că IEHOVA-SHAMMAH te atenționează că: „Domnul este acolo,” și că  EL ROI este: „Dumnezeul care vede.”  Rămâi fără grai și ți se taie respirația. Toate aceste lucruri ar trebui să producă în tine un sentiment de smerire care să te conducă să-ți predai viața în totalitate  în Mâna străpunsă a Aceluia care: este acelaşi ieri şi azi şi în veci!” (Evrei 13:8). Omul lui Dumnezeu a făcut așa și a mărturisit sincer: ”Am venit la El și-am căpătat, / Multe binecuvântări mi-a dat, / M-a făcut copilul Său bogat / Pe Golgota.” (C.Ev.#700).  Aceasta te așteaptă și pe tine dacă astăzi te pocăiești sincer și Îl primești cu adevărat pe Fiul lui Dumnezeu ca Mântuitor și Domn al tău personal. Apoi, mergi pe urmele Lui până la capăt. Urmează veșnicia cu atâtea surprize, cât nici nu te poți gândi.

RUGĂCIUNE

”Fă dar să pătrundă înţelepciunea înăuntrul meu!” (Ps.51:6)


^