O Creaţie Nouă

“Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă.  Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi.”   2Cor. 5:17

 

Mântuire înseamnă “metanoia”(grec), cuvânt care se traduce prin înnoirea minţii, schimbarea gândirii, adică o nouă concepție despre lume şi viață. În ebraică “tasubah” înseamnă întoarcere; în termeni militari “la stânga-mprejur.” Când o persoană îl primește pe Domnul Isus Hristos ca Mântuitor şi Domn el nu este un om reformat, nici transformat. Este o ființă născută din nou, “o creație nouă.” Noutatea pe care o aduce pocăința în viața unui om are valenţe multiple.

 

1 . Poziție nouă. Esența acestei poziții este expresia “În Hristos”. Prin pocăință am schimbat stăpânul: am trecut de sub autoritatea Celui Rău sub autoritatea Domnului Isus Hristos. “V-ați îmbrăcat cu Hristos” şi “Sunteți ai lui Hristos” proclamă apostolul Pavel în Galateni cap. 3 v 27, 29. Ați schimbat Stăpânul pentru totdeauna. “Noi suntem ai Domnului” (Romani 14:8) este strigătul apartenenţei sigure al celor care au ales de bună voie să devină proprietatea Lui. Când un stăpân de sclavi cumpără un sclav nou îl ardea cu fierul roșu şi în carnea lui se imprima semnul că aparţine acelui stăpân. Care este semnul din viața mea care atestă că El este Stăpânul meu?

2 . Priorităţi noi.  “Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.” (Matei 6:33)Prioritate înseamnă întâietate, precădere, primordialitate (DEX), adică să îţi fixezi un “mai întâi” sau un “înainte de toate.” În momentul în care ai schimbat stăpânul, automat se schimbă şi prioritățile în viaţă. Ce iubeai înainte ajungi acum să urăști şi ce nu-ţi plăcea înainte devine scop. Mântuirea înseamnă o nouă împărăţie cu un Împărat nou, ceea ce aduce cu sine o nouă cetățenie. Împărăţia lui Dumnezeu în care ai intrat prin pocainţă are ca mod de manifestare “neprihănirea Lui” , adică starea Lui de sfințenie devine modul meu zilnic de viaţă. “Căci dacă trăim, pentru Domnul trăim; şi dacă murim, pentru Domnul murim” (Romani 14:8), acesta este motto-ul vieții unui creștin adevărat. Primii creștini au fost remarcați de cei din jur deoarece au văzut viața lor schimbată şi  “au priceput că fuseseră cu Isus.” (F.A. 4:13/b). Care este remarca celor din jur despre mine şi casa mea? Dar despre New Life Romanian Church?

3 . Perspectivă nouă. “Iată că toate lucrurile s-au făcut noi” este mesajul versetului de aur din această meditație care constituie şi salutul Bisericii  New Life Romanian Church. Asta înseamnă că privim şi viitorul altfel. “Preaiubiţilor, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Şi ce vom fi, nu s-a arătat încă. Dar ştim că atunci când Se va arăta El, vom fi ca El; pentru că Îl vom vedea aşa cum este.(I Ioan 3:2). Wow! Ca El ! Fantastic ! Vom avea trupuri cosmice, slăvite, nesupuse spațiului şi timpului şi nici putrezirii. Exact așa cum a avut El la Înviere. Vom fi nemuritori! “Tinerețe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte”, basmul lui Petre Ispirescu devine realitate în Domnul Isus. Slăvit să-I fie Numele! Nici nu se poate imagina ceva mai măreţ şi grandios. O perspectivă ce ţi-o asigură numai El. Dacă încă nu ai această siguranţă te invit să-ţi predai viața ta în mâinile Lui străpunse pe cruce. Chiar acum.

 

RUGĂCIUNE

Slavă Ţie Tată din Cer pentru că numai Tu faci toate lucrurile noi în viaţa celor ce se încred în Tine. S-a întâmplat în viaţa mea şi în milioane de vieţi pe acest pământ. Mulțumesc pentru poziția în care m-ai pus şi pentru prioritățile corecte pe care le-am primit acceptându-L pe Fiul Tău prin credinţă. Dar Tu nu te oprești aici, ci ai anunțat cea mai glorioasă perspectivă posibilă pentru un muritor: aceea de a moșteni Cerul împreună cu Domnul Isus. Poetul creștin inspirat de Duhul scrie că: “Toate stelele de Sus/Tot ce n-are-n veci apus/Prin iubirea lui Isus/ Ale mele-s toate.” Cred acest lucru si aștept ziua întâlnirii cu Tine. Am o singură dorinţă: să fie împreună cu mine şi cei dragi ai mei şi mulți alții pe care te rog să-I strigi pe nume şi să-I mântuiești. Amin.

 ^