O noapte cu leii

“Atunci împăratul a poruncit să aducă pe Daniel, şi să-l arunce în groapa cu lei. Împăratul a luat cuvântul şi a zis lui Daniel: “Dumnezeul tău, căruia necurmat Îi slujeşti, să te scape!”  Au adus o piatră, şi au pus-o la gura gropii. Împăratul a pecetluit-o cu inelul lui şi cu inelul mai marilor lui, ca să nu se schimbe nimic cu privire la Daniel.” (Daniel 6:16-17)

leiUnii ajung la porci din cauza păcatului; alții ajung la lei din cauza vieții trăite după voia lui Dumnezeu și spre slava Lui. Amândouă situațiile reprezintă ocazii favorabile de a beneficia de mila și îndurarea Stăpânului. În această meditație privim la Daniel, un erou care-l mărturisește pe Dumnezeu într-o situație limită. Istoria lui este foarte bine cunoscută. Numele lui înseamnă ”Dumnezeu este Judecător,” ”Judecătorul meu este Dumnezeu,” ”Judecătorul lui Dumnezeu.” (Stîncă Nicoară – ”Dicționar biblic de nume proprii și cuvinte rare”). Faima lui este confirmată pe deplin de modul în care răspunde la provocările vieții. Numele lui este ”acoperit” de viața pe care-o trăiește. Ce onoare! Dar și ce responsabilitate pentru un copil al lui Dumnezeu. Să porți numele Lui și să rămâi statornic chiar și atunci când ți se cere să plătești prețul suprem. Sunt câteva teste pe care Daniel le trece cu brio și care definesc caracterul lui. M-aș bucura să ai răbdare și să urmărești mesajul gândind la faptul că viața de credință îți oferă ocazii în care ți se cere să-ți dovedești identitatea și să-L înalți pe El. Cum a răspuns Daniel (și cum poți răspunde tu) la testele de mai jos:

1. Testul integrității. Un om integru este ”cinstit, onest, corect; incoruptibil.” (DEX). Exact asta remarcă și Scriptura în dreptul lui Daniel prin gura dușmanilor lui: ”… căpeteniile şi dregătorii… n-au putut să găsească nimic, nici un lucru vrednic de mustrare, pentru că el era credincios, şi nu se găsea nici o greşeală la el şi nici un lucru rău. Atunci oamenii aceştia au zis: “Nu vom găsi nici un cuvânt de plângere împotriva acestui Daniel, afară numai dacă am găsi vreunul în Legea Dumnezeului lui!” (Daniel 6:4-5). Wow! Nimic vrednic de condamnat la Daniel în relația lui cu oamenii. Dar nici în relația lui cu Dumnezeu. Urmăriți firul relatării: ”Când a aflat Daniel că s-a iscălit porunca, a intrat în casa lui, unde ferestrele odăii de sus erau deschise înspre Ierusalim, şi de trei ori pe zi îngenunchea, se ruga şi lăuda pe Dumnezeul lui, cum făcea şi mai înainte.” (Daniel 6:10). Nici o schimbare de atitudine în fața poruncii imperiale care a interzis închinarea la vreun dumnezeu afară de împărat. Integru și loial atât față de oameni (în treburile slujirii), cât și față de Dumnezeu. Atât în zile bune, cât și în zile rele; în binecuvântări, cât și-n încercări. Asta a fost atunci vei spune tu. Fals! Exact așa trebuie să fie și azi. Apostolul Pavel – un alt erou al integrității – îi scrie tânărului Timotei să slujească fără compromis indiferent de vremurile care vor veni: ”Caută să te înfăţişezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie ruşine, şi care împarte drept Cuvântul adevărului.” (2Tim. 2:15). Privesc în viața mea și doresc să rămân un slujitor integru știind că trebuie să plătesc pentru asta. Cum stau lucrurile în dreptul tău?

2. Testul încrederii. Integru dar a ajuns totuși în groapa cu lei. De ce a îngăduit Dumnezeu? Dacă este Atotputernic de ce nu L-a oprit pe împărat? Câteodată se pare că tace dar tocmai atunci El pregătește o mare biruință. Daniel nu se ceartă cu Domnul, nici nu-I reproșează ceva. Înțelege că este sub asediu și că credința lui este testată. A continuat să se roage. Avea încredere în El. Era ”proprietatea” Lui și era sigur că Își va face Numele de cunoscut așa cum numai Dumnezeul Adevărat știe să o facă. Chiar împăratul era interesat să vadă credința lui: “Dumnezeul tău, căruia necurmat Îi slujeşti, să te scape!” (Daniel 6:16). Minunea s-a produs: ”împăratul s-a sculat şi s-a dus în grabă la groapa cu lei… şi a zis lui Daniel: “Daniele, robul Dumnezeului celui viu, a putut Dumnezeul tău, căruia îi slujeşti necurmat, să te scape de lei?” Şi Daniel a zis împăratului: “Veşnic să trăieşti, împărate! Dumnezeul meu a trimis pe îngerul Său şi a închis gura leilor, care nu mi-au făcut nici un rău, pentru că am fost găsit nevinovat înaintea Lui. Şi nici înaintea ta, împărate, n-am făcut nimic rău!” (Daniel 6:19-22). Wow! Ce declarație! Ce mărturisire de credință! Ce încredere neclintită onorată magnific de Cel Prea Înalt! Slăvit să fie Numele Lui! Mi-aduc aminte că în vara anului 1990 am fost condamnat și eu la ”groapa cu lei.” Medicii din Franța mi-au dat un verdict clar: ”nici o șansă de viață!” Mi-au spus că am venit prea târziu ca să mai poată face ceva la inima mea. A făcut Dumnezeul meu! Au trecut 23 de ani de atunci și trăiesc ca să-L slujesc și să proclam Numele Lui! Atenționarea este clară: ”… fără credinţă este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui!” (Evrei 11:6)Iată de ce rugăciunea mea este: Doamne, ”Mărește-ne credința!” (Luca 17:5).

3. Testul înălțării. Dumnezeu onorează și răsplătește pe cel ce se încrede în El. ”Atunci împăratul s-a bucurat foarte mult, şi a poruncit să scoată pe Daniel din groapă. Daniel a fost scos din groapă, şi nu s-a găsit nici o rană pe el, pentru că avusese încredere în Dumnezeul său.” șiDaniel a dus-o bine sub domnia lui Dariu şi sub domnia lui Cir, Persanul.” (Daniel 6:23,28). Dar, mult mai mult a fost înălțat Cel Prea Înalt. Ascultați ce urmează: ”Poruncesc ca, în toată întinderea împărăţiei mele, oamenii să se teamă şi să se înfricoşeze de Dumnezeul lui Daniel. Căci El este Dumnezeul cel viu, şi El dăinuieşte veşnic; împărăţia Lui nu se va nimici niciodată, şi stăpânirea Lui nu va avea sfârşit. El izbăveşte şi mântuieşte, El face semne şi minuni în ceruri şi pe pământ. El a izbăvit pe Daniel din ghearele leilor!” (Daniel 6:26-27). Un imigrant schimbă legile într-un imperiu păgân pentru că s-a încrezut în Dumnezeu și a rămas integru chiar și în groapa cu lei. Ce mărturie! Ce caracter! Ce Dumnezeu extraordinar! În țara în care trăiesc, chiar în aceste zile se pregătesc legi care să-i ducă pe urmașii Mântuitorului la groapa cu lei. Nu vom avea zile ușoare dar ne mângâiem că Același Dumnezeu stă pe tronul Universului și conduce istoria. El Singur va ști cum să ne scoată din încercare pentru că ne-a promis. Încrede-te în El și rămâi până la capăt al Lui!

RUGĂCIUNE

Tată, ne-ai promis că atunci când strigă cel nenorocit Tu vei asculta și-L vei scăpa din toate necazurile lui. Contăm pe Cuvântul Tău și ne încredem în Tine pentru zilele care vor veni. Mulțumim că ne protejezi și ne dai putere să te mărturisim. În Numele Domnului Isus! Amin!


Leave a Reply

^