Religia adevărată: Revenirea lui Isus

”… orice vei mai cheltui, îţi voi da înapoi la întoarcere.” /Luca 10:35/

Mă voi întoarce și vă voi lua cu Mine.” /Ioan 14:2-3/

“Du-te de fă şi tu la fel”, i-a zis Isus. /Luca 10:37/

revenireRevenirea Domnului Isus marchează din plin zilele care le trăim. Oamenii se împart în funcție de acest eveniment. Unii Îl așteaptă și strigă” Maranata,”” Vino Doamne Isuse!” Alții nu sunt interesați de așa ceva, iar la mijloc sunt unii care știu că trebuie să revină Domnul dar sunt prea legați de pământ și nu s-ar bucura să-L întâlnească prea curând. Indiferent de opțiunea cuiva, Scriptura proclamă în modul cel mai clar că Domnul Isus revine. A promis acest lucru și – cum n-a mințit niciodată – El va împlini în mod sigur și această promisiune. O religie adevărată implică să crezi și să ai o atitudine corectă față de ceea ce se va întâmpla la timpul hotărât de Dumnezeu. În amalgamul de scenarii” biblice” și de învățături apocaliptice gen Nostradamus este nevoie de atenție sporită la mesajele acestor impostori. Avertizarea Mântuitorului este clară: Căci se vor scula Hristoşi mincinoşi şi proroci mincinoşi. Ei vor face semne şi minuni, ca să înşele, dacă ar fi cu putinţă, şi pe cei aleşi. Păziţi-vă; iată că vi le-am spus toate dinainte.”/Marcu 13:22-23/. Cum să rămânem pe cale și să nu ne luăm după oameni? Ce trebuie să facem ca să nu fim înșelați? Unde trebuie să privim ca să beneficiem de călăuzirea Duhului Sfânt și să trăim cu adevărat în așteptarea Mântuitorului? La toate aceste întrebări există un singur răspuns: Sfânta Scriptură, Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia. Ea este călăuza adevărată și busola care dă direcția precisă. Iată de ce vă invit să urmărim mesajul despre revenirea Mântuitorului din relatarea doctorului Luca în evanghelia sa la capitolul 10.

4. Religia adevărată te leagă de revenirea Domnului Isus. Mesajul despre cel căzut între tâlhari nu se termină cu sosirea celor doi la han. Înainte de a pleca în călătorie Samariteanul a plătit hangiului și L-a asigurat că se va întoarce și va aduce și răsplata pentru tot ce vă mai cheltui cu îngrijirea celui căzut între tâlhari. ”A doua zi, când a pornit la drum, a scos doi lei, i-a dat hangiului, şi i-a zis: “Ai grijă de el, şi orice vei mai cheltui, îţi voi da înapoi la întoarcere.”/Luca 10:35/. Plată acum și răsplată la întoarcere. Aleluia! Ce mângâiere! Se va întoarce și va răsplăti cum numai El știe pe toți cei care” au investit” în salvarea celor atinși de boala păcatului. În cea mai grea noapte din Univers, în joia mare Domnul Isus cu Ghețimanii şi crucea în față, acceptând să bea paharul cu păcatele noastre aduce atâta mângâiere și certitudine ucenicilor speriați și dezorientați când Îi asigură: ”Eu Mă duc să vă pregătesc un loc. Şi după ce Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce și vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, să fiţi şi voi.”/Ioan 14:2-3/. În ziua înălțării Domnului Isus, Cerul trimite doi mesageri ca să adeverească urmașilor Săi că”Acest Isus, care S-a înălţat la cer din mijlocul vostru, va veni în acelaşi fel cum L-aţi văzut mergând la cer.”/F.A. 1:11/. Aceasta este speranța noastră. Iată de ce Fratele Traian Dorz scrie plin de încredere:” Isus, Isus, și Te-așteptăm/Cum crinii-așteaptă rouă, /Privind spre ceruri te chemăm/Cu mâinile-amândouă. /Treci peste anii viitori/O Mire drag și vină, /Ne du mai sus, mai sus de nori/țara de lumină. A mai rămas puțin și-L vom vedea. Sigur, va veni. N-a mințit niciodată. Eu vin curând. Păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ţi ia cununa.” Așa strigă El în Apoc. 3:11. Îmi aduc aminte că atunci când lucram meteorolog, făceam naveta cu un șef de gară, soțul unei surori dintr-o biserică de lângă Hațeg unde slujeam ca păstor. Într-o dimineață m-a întrebat cum va fi vremea. I-am spus că trebuie să citesc aparatele ca să văd parametrii și să fac evaluarea. La care el mi-a spus că vremea se va muia în următoarele zile. L-am întrebat de unde știe și mi-a răspuns: ”Când acceleratul de București-Deva se aude dimineața dinspre Petroșani este sigur că se schimbă vremea.” Wow! Ce clar. Dacă faci puțină liniște în lumea asta agitată vei auzi un freamăt dinspre Cer care anunță că se întoarce Mirele să-Și ducă Mireasa în Glorie. Nu mai pot de dorul Lui. Mi-a dat dreptul să port numele Lui. Am cetățenie și pașaport pentru Cer. Sunt fericit și privesc spre cer zi și noapte strigând într-una MARANATA! Prietenul meu, te invit să-ți predai viața chiar acum în brațul Lui. Doresc să te întâlnesc în Cer și să nu ne mai despărțim niciodată. Vino! Te aștept și eu dar te așteaptă și El. Nu poți să-L confunzi. Este unic. Are mâinile străpunse de piroane și fruntea brăzdată de spini.” Pilat din Pont nu L-a putut ucide, mormântul nu L-a putut fereca, moartea nu L-a putut învinge. El șade în cel mai înalt vârf al gloriei cerurilor, este adorat de sfinți, este venerat de îngeri, este proclamat de Dumnezeu Tatăl ca Domnul Domnilor, Împăratul Împăraților și Președintele Președinților. Și numele Lui nu este altul decât Isus Christos!” (autor anonim).

Cum se termină întâlnirea dintre doctorul în teologie și ”Rabinul din Nazaret?” El a venit să-L ispitească și să dea o lecție Domnului Isus dar a trebuit să plece capul și să recunoască autoritatea Lui: ”Care dintr-aceşti trei ţi se pare că a dat dovadă că este aproapele celui ce căzuse între tâlhari?” “Cel ce şi-a făcut milă cu el”, a răspuns învăţătorul Legii.” La care Mântuitorul Îi recomandă soluția pentru a moșteni viața veșnică: Du-te de fă şi tu la fel“, i-a zis Isus. /Luca 10:36-37/. Adică, religia adevărată înseamnă mai mult decât” a cunoaște;” înseamnă” a face.” Este singura” rețetă” care te ajută să ajungi în Cer împreună cu El. Pocăiește-te și trăiește pentru Slavă și Gloria Numelui Său. Adică:Du-te de fă și tu la fel!” Asta-i tot. Dar fă astăzi. El nu are mâine. Amin!

RUGĂCIUNE

Mulțumim Tată că nu ne-ai lăsat în necunoștință despre revenirea Fiului Tău ci ne faci atenți că tot ce ai plănuit se va întâmpla așa cum este scris. Doamne, Dă-ne înțelepciune să privim în Cuvânt ca să nu ne rătăcim pe cale și să veghem ca să fim pregătiți pentru întâlnirea cu El. Ne gândim la cei din casele noastre și te rugăm să-i ții aproape. Dar nu uita nici de cei care se pierd în păcat. Amin!

Sfârșit.


Leave a Reply

^