March 2023

Mircea Filip – Conectat prin evanghelizare personala

Ioan 4:27-30  27. Atunci au venit ucenicii Lui şi se mirau că vorbea cu o femeie. Totuşi niciunul nu I-a zis: „Ce cauţi?” sau: „Despre ce vorbeşti cu ea?”28. Atunci femeia şi-a lăsat găleata, s-a dus în cetate şi a zis oamenilor:29. „Veniţi de vedeţi un Om care mi-a spus tot ce am făcut; nu […]February 2023

Sami Crisan – Conectat prin purtarea sarcinilor

Galateni 6:1-51. Fraţilor, chiar dacă un om ar cădea deodată în vreo greşeală, voi, care sunteţi duhovniceşti, să-l ridicaţi cu duhul blândeţii. Şi ia seama la tine însuţi, ca să nu fii ispitit şi tu.2. Purtaţi-vă sarcinile unii altora şi veţi împlini astfel legea lui Hristos.3. Dacă vreunul crede că este ceva, măcar că nu […]Mircea Filip – Conectat prin evanghelizare

Ioan 4:1-10 1. Domnul a aflat că fariseii au auzit că El face şi botează mai mulţi ucenici decât Ioan.2. Însă Isus nu boteza El însuşi, ci ucenicii Lui.3. Atunci a părăsit Iudeea şi S-a întors în Galileea.4. Fiindcă trebuia să treacă prin Samaria,5. a ajuns lângă o cetate din ţinutul Samariei, numită Sihar, aproape […]Romica Iuga – Conectat prin intentii duhovnicesti

1 Petru 5:12-14 12. V-am scris pe scurt aceste lucruri, prin Silvan, pe care-l consider un frate credincios, pentru a vă încuraja şi pentru a depune mărturie că acesta este adevăratul har al lui Dumnezeu. Rămâneţi în el!13. Cea din Babilon, aleasă împreună cu voi, vă salută şi, de asemenea, şi Marcu, fiul meu.14. Salutaţi-vă […]January 2023

Vali Simion – Conectat prin dragoste

Ioan 13:34-3534. Vă dau o poruncă nouă: să vă iubiţi unii pe alţii; cum v-am iubit Eu, aşa să vă iubiţi şi voi unii pe alţii.35. Prin aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii pentru alţii.”Sami Crisan – Conectat prin slujire

Galateni 5:13-15 13. Fraţilor, voi aţi fost chemaţi la slobozenie. Numai nu faceţi din slobozenie o pricină ca să trăiţi pentru firea pământească, ci slujiţi-vă unii altora în dragoste.14. Căci toată Legea se cuprinde într-o singură poruncă: „Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.”15. Dar, dacă vă muşcaţi şi vă mâncaţi unii pe […]Mircea Mot – Conectat prin identitate

1 Corinteni 12:12,13 12. Căci, după cum trupul este unul şi are multe mădulare, şi după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt mai multe, sunt un singur trup, tot aşa este şi Hristos.13. Noi toţi, în adevăr, am fost botezaţi de un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, […]

^