May 2023

Sami Crișan – Eu sunt adevărata viță

Ioan 15:1-8 1. Eu sunt adevărata Viţă, şi Tatăl Meu este Vierul.2. Pe orice mlădiţă care este în Mine, şi n-aduce rod, El o taie; şi pe orice mlădiţă care aduce rod, o curăţă, ca să aducă şi mai mult rod.3. Acum voi sunteţi curaţi, din pricina Cuvântului pe care vi l-am spus.4. Rămâneţi în […]April 2023

Sami Crisan – Biserica, cladirea lui Dumnezeu

Efeseni 2 :19-22 19. Aşadar, voi nu mai sunteţi nici străini, nici oaspeţi ai casei, ci sunteţi împreună cetăţeni cu sfinţii, oameni din casa lui Dumnezeu,20. fiind zidiţi pe temelia apostolilor şi prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Isus Hristos.21. În El toată clădirea, bine închegată, creşte ca să fie un Templu sfânt în Domnul.22. […]Sami Crisan – Isus, lumina lumii

Ioan 8:12  12. Isus le-a vorbit din nou şi a zis: „Eu sunt Lumina lumii; cine Mă urmează pe Mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii.”Sami Crisan – Cristosul inviat mi s-a aratat si mie

Ioan 20:1-8 1. În ziua dintâi a săptămânii, Maria Magdalena s-a dus dis-de-dimineaţă la mormânt, pe când era încă întuneric; şi a văzut că piatra fusese luată de pe mormânt.2. A alergat la Simon Petru şi la celălalt ucenic, pe care-l iubea Isus, şi le-a zis: „Au luat pe Domnul din mormânt, şi nu ştiu […]March 2023

Sami Crisan – Isus, painea vietii

Ioan 6:26-35  26. Drept răspuns, Isus le-a zis: „Adevărat, adevărat vă spun că Mă căutaţi nu pentru că aţi văzut semne, ci pentru că aţi mâncat din pâinile acelea şi v-aţi săturat.27. Lucraţi nu pentru mâncarea pieritoare, ci pentru mâncarea care rămâne pentru viaţa veşnică şi pe care v-o va da Fiul omului; căci Tatăl, […]Sami Crisan – Isus, pastorul cel bun

Ioan 10:11-21  11. Eu sunt Păstorul cel bun. Păstorul cel bun Îşi dă viaţa pentru oi.12. Dar cel plătit, care nu este păstor şi ale cărui oi nu sunt ale lui, când vede lupul venind, lasă oile şi fuge; şi lupul le răpeşte şi le împrăştie.13. Cel plătit fuge, pentru că este plătit şi nu-i […]Sami Crisan – Cele 7 pacate cardinale – Lacomia

Geneza 13:10-13 10. Lot şi-a ridicat ochii şi a văzut că toată câmpia Iordanului era bine udată în întregime. Înainte de a nimici Domnul Sodoma şi Gomora, până la Ţoar, era ca o grădină a Domnului, ca ţara Egiptului.11. Lot şi-a ales toată câmpia Iordanului şi a mers spre răsărit. Astfel s-au despărţit ei unul […]February 2023

Sami Crisan – Conectat prin purtarea sarcinilor

Galateni 6:1-51. Fraţilor, chiar dacă un om ar cădea deodată în vreo greşeală, voi, care sunteţi duhovniceşti, să-l ridicaţi cu duhul blândeţii. Şi ia seama la tine însuţi, ca să nu fii ispitit şi tu.2. Purtaţi-vă sarcinile unii altora şi veţi împlini astfel legea lui Hristos.3. Dacă vreunul crede că este ceva, măcar că nu […]January 2023

Sami Crisan – Conectat prin slujire

Galateni 5:13-15 13. Fraţilor, voi aţi fost chemaţi la slobozenie. Numai nu faceţi din slobozenie o pricină ca să trăiţi pentru firea pământească, ci slujiţi-vă unii altora în dragoste.14. Căci toată Legea se cuprinde într-o singură poruncă: „Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.”15. Dar, dacă vă muşcaţi şi vă mâncaţi unii pe […]December 2022

Cum poti sa experimentezi pacea Lui

Luca 10:1-14 1. În vremea aceea a ieşit o poruncă de la Cezar August să se înscrie toată lumea.2. Înscrierea aceasta s-a făcut întâia dată pe când era dregător în Siria Quirinius.3. Toţi se duceau să se înscrie, fiecare în cetatea lui.4. Iosif s-a suit şi el din Galileea, din cetatea Nazaret, ca să se […]Sami Crisan – De ce a ales Dumnezeu, Betleemul?

Mica 5:2-52. „Şi tu, Betleeme Efrata, măcar că eşti prea mic între cetăţile de căpetenie ale lui Iuda, totuşi din tine Îmi va ieşi Cel ce va stăpâni peste Israel şi a cărui obârşie se suie până în vremuri străvechi, până în zilele veşniciei.”3. De aceea, îi va lăsa până la vremea când va naşte […]Sami Crisan – Paharul din gradina Ghetsimani

 November 2022

Sami Crisan – Innoit in multumirea meaSami Crisan – Marturia unui om multumitor

Filipeni 4:10-13 10. Am avut o mare bucurie în Domnul, că, în sfârşit, aţi putut să vă înnoiţi iarăşi simţămintele voastre faţă de mine. Vă gândeaţi voi la aşa ceva, dar vă lipsea prilejul.11. Nu zic lucrul acesta având în vedere nevoile mele; căci m-am deprins să fiu mulţumit cu starea în care mă găsesc.12. […]Sami Crisan – De ce este rea invidia?

Daniel 6:1-5 1. Darius a găsit cu cale să pună peste împărăţie o sută douăzeci de dregători, care trebuiau să fie răspândiţi în toată împărăţia;2. a pus în fruntea lor trei căpetenii, în numărul cărora era şi Daniel. Dregătorii aceştia aveau să le dea socoteală, ca împăratul să nu sufere nicio pagubă.3. Daniel însă întrecea […]

^