Un om cu judecată

 “De aceea, pe orişicine aude aceste cuvinte ale Mele, şi le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată, care şi-a zidit casa pe stâncă. A dat ploaia, au venit şuvoaiele, au suflat vânturile şi au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbuşit, pentru că avea temelia zidită pe stâncă.” (Matei 7:24-25)

                   Cu mulţi ani în urmă o companie petrolieră românească a fost acceptată să foreze într-o ţară din Orientul Apropiat. Au ajuns acolo şi au instalat sondele, începând imediat să extragă ţiţei. În acelaşi câmp petrolier, o companie americană se pregătea să extragă ţiţei, însă toată vara au construit drumuri şi infrastructură. Când a început anotimpul ploios s-au schimbat rolurile: americanii extrăgeau petrol, iar românii se luptau cu noroiul şi mizeria. Ce învăţăm de aici? Că Domnul Isus are dreptate atunci când afirmă: “Căci, cine dintre voi, dacă vrea să zidească un turn, nu stă mai întâi să-şi facă socoteala cheltuielilor, ca să vadă dacă are cu ce să-l sfârşească? Pentru că nu cumva, după ce i-a pus temelia, să nu-l poată sfârşi, şi toţi cei ce-l vor vedea, să înceapă să râdă de el,” (Luca 14:28-29). Ce imagine clară a ceea ce trebuie să facem noi ca şi creştini. Cum poţi să construieşti în aşa fel ca” investiţia” să rămână şi să aducă “profit”? Care este “logistica” cea mai bună pentru a fi calificat drept “un om cu judecată?” Ce trebuie să cunoşti ca să nu ajungi la faliment? Vă invit să înţelegem câteva adevăruri utile pentru viaţa noastră.

1.) Orice construcţie se înalţă pa baza unui PROIECT. Afirmaţia “Cine aude aceste cuvinte ale Mele şi le face” (v.24) este punctul de pornire. Expresia aceste cuvinte ale Mele” reprezintă esenţa problemei. Un om cu judecată îşi clădeşte viaţa pe Cuvântul lui Dumnezeu. Acesta este “proiectul” în care găsim totul cu privire la viaţa aceasta şi la cea veşnică. “Toată Scriptură este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună.” (2 Tim. 3:16-17). Vă aduceţi aminte de poporul evreu care şi-a făcut “poruncile” lui alături de Legea lui Dumnezeu şi au stârnit astfel mânia Lui. Care este “proiectul” după care îţi zideşti casa de aici şi cea de sus? “Cuvântul Tău este adevărul.” (Ioan 17:17) sau “Biblia, plus nimic, minus nimic” este “axiomă” pe care poţi să-ţi clădeşti existenta în aşa fel ca să ai o viaţă binecuvântată. Acelaşi “proiect” este valabil pentru familia ta şi pentru businessul tău precum şi pentru şcoala ta şi viitorul tău. Cuvântul lui Dumnezeu este singura norma după care se conduce şi adevărata biserică a Domnului Isus. Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi şi noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea; căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale, şi atunci vei lucra cu înţelepciune.” (Iosua 1:8). Porunca din versetul de mai sus este şi norma dată de Dumnezeu slujitorului Său care trebuia să-L reprezinte în fruntea poporului. Nu există domeniu din viaţă la care “proiectul” lui Dumnezeu să nu se aplice. Ia Cartea şi fă din ea crezul vieţii tale. Cea mai mare nevoie a acestor zile este să ne întoarcem la Biblie!

2.) Orice construcţie va fi supusă la TESTE. Viaţa noastră se desfăşoară în “valea umbrelor morţii” şi aceasta este “laboratorul de încercare” a lui Dumnezeu. În versetul 25 se face o descriere a testelor la care este supusă “clădirea” vieţii noastre: “A dat ploaia, au venit şuvoaiele, au suflat vânturile şi au bătut în casa aceea”. Nimeni nu este scutit de încercări şi necazuri. Ele sunt îngăduite de Dumnezeu ca să testeze felul în care acţionăm sau reacţionăm în asemenea situaţii. Cel ce scrie aceste rânduri împreună cu soţia se afla încă în tunelul încercărilor dar nu ca nişte învinşi, ci ca nişte biruitori. Testele la care îngăduie Stăpânul să fim supuşi au rolul de a ne curăţi de toate lucrurile care nu aduc cinste lui Dumnezeu şi să ne desăvârşească pentru Cer. Iată de ce Iacov scrie cum trebuie să ne comportăm ca şi reprezentanţi ai lui Dumnezeu atunci când suntem testaţi prin felurite încercări: “Fraţii mei, să priviţi ca o mare bucurie când treceţi prin felurite încercări.” (Iacov 1:2). Făcând aşa îl reprezentăm cu cinste pe Domnul şi “ne calificăm” pentru răsplata ce ne aşteaptă la sfârşit. Mă rog ca Dumnezeu să se atingă de tine în încercarea prin care treci chiar acum.

3.) Orice construcţie va sfârşi prin EVALUARE. Ai ales proiectul şi ai trecut prin testele vieţii. Urmează evaluarea finală pe care o va face Domnul. Constructorul din text a folosit proiectul Arhitectului Divin şi zidirea a trecut testele. Aprecierea este pe măsură: “dar ea nu s-a prăbuşit, pentru că avea temelia zidită pe stâncă.” (v. 25/b). Dar avem şi o evaluare a celui ce a zidit casa pe stânca:un om cu judecată” (v.24). Ce glorios va fi să priveşti în urmă şi să auzi vocea plină de dragoste a Mântuitorului: “Bine, rob bun şi credincios; ai fost credincios în puţine lucruri, te voi pune peste multe lucruri; intră în bucuria stăpânului tău.” (Matei 25:21). Vei intra pe porţi de mărgăritare şi vei păşi pe străzi de aur. Aleluiaaaa! Slăvit să fie Numele Lui! Fii bun, te rog şi rămâi pe Stanca Veacurilor. Vor trece toate furtunile vieţii şi va răsări Soarele în curând. Aşa să te binecuvânteze Domnul!

RUGĂCIUNE

Dragă Tată din Cer ne închinăm cu recunoştinţa înaintea Ta şi îţi mulţumim că ne-ai descoperit tot ce trebuie să ştim cu privire la existenţa noastră terestră şi cosmică. Ne-ai dăruit Cuvântul Tău ca cel mai grandios proiect din Univers şi ai rămas lângă noi la toate testele vieţii. Aşteptam “finalul” când la tronul Tău vei face evaluarea fiecăruia dintre noi. Credem că ne vei primi cu drag şi vom sta la masă cu Tine Doamne Isuse şi cu toţi răscumpăraţii Tăi. Amin.


^