Welcome

Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus,

iată că toate lucrurile s-au făcut noi.

                                                                                                                                                            2 Corinteni 5:17

 
 
 
 
 
 
 
 

SERVICII INCHINARE

Duminica
10:30AM | 5:00pm
joi
7:00pm
<
>

We are a passionate and dedicated church in glorifying God by making

real, authentic disciples who worship, walk and work for Christ,

fulfilling the Great Commandment left by the Savior to His followers

_________________________
 
Watch Latest Sermon
 

Podcast
 
 
16 Ianuarie PM
Matei 6:9-13
 
16 Ianuarie AM
1 Ioan 3:9-10
 
9 Ianuarie 
Geneza 18:19
 
2 Ianuarie 
Apocalipsa 21:1-7 
^