Membralitatea

A. Este membru al bisericii, fără deosebire de sex, naționalitate sau rasă, persoana care:

i.- din convingere și voință liberă a primit prin credință botezul;

ii – acceptă prevederile Constituției bisericii NLRC, prin semnarea Legământului Membrilor Bisericii.

B. Fiecare membru al bisericii poate aparține unei singure biserici locale.

C. O persoană poate deveni membru al bisericii NLRC prin solicitare personală și îndeplinrea condițiilor din Anexa 3.

D. Calitatea de membru al bisericii NLRC este personală și netransmisibilă.

E. Transferul unui membru la o altă biserică, se face la cererea persoanei.

F. Fiecare membru este încurajat să facă parte dintr-un grup de studiu (grup mic) al bisericii NLRC.

G. Calitatea de membru se poate pierde prin:

 • retragere la cerere;
 • excludere;
 • nefrecventarea serviciilor de închinare a bisericii pe o perioadă de 6 luni, constatată de ES, în urma contactării persoanei în cauză și analizării situației;

Persoana care și-a pierdut membralitatea poate fi reprimită ca membru al bisericii, prin același procedeu ca pentru un membru nou.

H. Dintre cei care frecventează în mod regulat serviciile de închinare ale bisericii, sunt considerați aparținători ai bisericii copiii nebotezați ai membrilor bisericii, membrii ai altor biserici (studenți, militari, navetiști) și prietenii (persoanele nebotezate). Aparținătorii se bucură de unele din beneficiile părtășiei și de facilitățile bisericii locale, însă ei nu au dreptul să participe la Adunarea Generală a Bisericii și nici la luarea deciziilor rezervate membrilor.

 

LEGĂMÂNTUL DE MEMBRALITATE

 

Efeseni 4:3 “şi căutaţi să păstraţi unirea Duhului, prin legătura păcii.”

Mă dedic a cultiva părtășia în biserică prin respectarea următoarele principii:

1. Cred și respect învățătura Bibliei: cred că întreaga Biblie este Cuvântul inspirat al lui Dumnezeu și autoritatea supremă în viața mea, precum și în viața bisericii.

(2 Timotei 3:16 “Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire…”)

2. Voi respecta Constituția acestei biserici, ca set de rânduieli care guvernează viața bisericii.

(2 Timotei 1:13 “Dreptarul învățăturilor sănătoase, pe care le ai auzit de la mine, ține l cu credința și dragostea care este în Hristos Isus.”)

3. Smerenie în relațiile cu alții:

 • îmi voi recunoaște slăbiciunile și voi fi deschis pentru corectarea lor;
 • voi manifesta răbdare și îngăduință pentru slăbiciunile celorlalți;

(1 Petru 5:5/b “Şi toţi, în legăturile voastre, să fiţi împodobiţi cu smerenie. Căci Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriţi le dă har”; vezi și Filipeni 2:3-4; Matei 18:15-17)

4. Curtoazie:

 • voi respecta diferențele de opinii dintre noi;
 • voi lua în considerare părerile și sentimentele altora, conform Scripturii;
 • voi fi înțelegător față de ceilalți;

(Romani 15:2; “Fiecare din noi să placă aproapelui, în ce este bine, în vederea zidirii altora.” ; vezi și 12:10)

5 – Confidențialitate:

 • nu voi face public lucrurile confidențiale;
 • nu voi implica în probleme confidențiale decât pe cei care sunt angajați deja în problema respectivă și liderii spirituali ai bisericii însărcinați cu consilierea;

(Matei 18:15-17 “Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te şi mustră-l între tine şi el singur. Dacă te ascultă, ai câştigat pe fratele tău. Dar, dacă nu te ascultă, mai ia cu tine unul sau doi inşi, pentru ca orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia a doi sau trei martori. Dacă nu vrea să asculte de ei, spune-l bisericii; şi, dacă nu vrea să asculte nici de biserică, să fie pentru tine ca un păgân şi ca un vameş.” )

 • nu voi bârfi pe nimeni și nu voi asculta când alții bârfesc, cerându-le să se oprească din astfel de practici;

(Iacov 4:11 “Nu vă vorbiţi de rău unii pe alţii, fraţilor! Cine vorbeşte de rău pe un frate sau judecă pe fratele său, vorbeşte de rău Legea sau judecă Legea. Şi, dacă judeci Legea, nu eşti împlinitor al Legii, ci judecător”; vezi și Proverbe 16:28 )

6. Compasiune:

 • voi sprijini pe alții în ce privește nevoile spirituale și materiale;

(Galateni 6:2 “Purtaţi-vă sarcinile unii altora şi veţi împlini astfel legea lui Hristos”; vezi și Iacov 2:15-16)

7. Pace și bună înțelegere:

 • mă angajez să nu creez discordii și certuri între mine și ceilalți membrii și să mustru pe cei ce produc astfel de stări.

(1 Corinteni 3:3/b “În adevăr, când între voi sunt zavistii, certuri şi dezbinări, nu sunteţi voi lumeşti şi nu trăiţi voi în felul celorlalţi oameni? ”; vezi și Iacov 3:14-15; Filipeni 2:3; Galateni 5:19-21)

8. Respect față de slujitori:

 • mă angajez să respect pe cei ce slujesc în Casa Domnului la toate nivelele: păstori, învățători, evangheliști, cârmuitori și pe oricine este chemat la slujire în orice compartiment.

(1 Tesaloniceni 5:12-13 “Vă rugăm, fraţilor, să priviţi bine pe cei ce se ostenesc între voi, care vă cârmuiesc în Domnul şi care vă sfătuiesc. Să-i preţuiţi foarte mult, în dragoste, din pricina lucrării lor. Trăiţi în pace între voi.”)

9. Prezență și seriozitate:

 • mă angajez să frecventez serviciile divine de închinare în mod regulat, cu excepția cazurilor de forță majoră;
 • mă angajez să las la o parte comoditatea, lenea și indispoziția și să particip la părtășia cu ceilalți credincioși ai bisericii;

( Fapte 2:46/a “Toţi împreună erau nelipsiţi de la Templu în fiecare zi…” vezi și Evrei 10:25/a)

10. Dărnicia:

Mă angajez să dărui sacrificial și de bună voie pentru lucrarea Domnului, în primul rând pentru biserica din care fac parte și apoi pentru alte lucrări caritabile. (2 Corinteni 9:6-7 “Să ştiţi: cine seamănă puţin, puţin va secera; iar cine seamănă mult, mult va secera. Fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui: nu cu părere de rău sau de silă, căci pe cine dă cu bucurie îl iubeşte Dumnezeu.”; vezi și 1 Corinteni 16:2; 2 Corinteni 8:1-3)

11. Sinceritate față de alții:

Mă voi strădui să împărtășesc sentimentele mele reale față de alții și voi spune adevărul în dragoste.

(Efeseni 4:15 “ci, credincioşi adevărului, în dragoste, să creştem în toate privinţele, ca să ajungem la Cel ce este Capul, Hristos.”; vezi și Galateni 6:1; Matei 5:23-24).

 

Numele și Pronumele____________________________________________________________________

 

Semnătura_______________________________________ Data_________________________________

 

CUM SĂ DEVII MEMBRU AL BISERICII NLRC?

 

Scopul membralității în biserica locală este de a avea părtășie cu alți credincioși.

(Faptele Apostolilor 2:42 “Ei stăruiau în învăţătura apostolilor, în legătura frăţească, în frângerea pâinii şi în rugăciuni.”)

Trupul lui Cristos, biserica, are ”mădulare” care se slujesc unele pe altele. Modalitatea prin care este pus în practică acest principiu, este integrarea fiecărui credincios în biserica locală.

(Romani 12:4-5 “Căci, după cum într-un trup avem mai multe mădulare, şi mădularele n-au toate aceeaşi slujbă, tot aşa şi noi, care suntem mulţi, alcătuim un singur trup în Hristos; dar, fiecare în parte, suntem mădulare unii altora”.)

Poți să devii membru al bisericii NLRC parcurgând în ordine următoarele faze:

a) participi la una din întâlnirile programate cu Echipa de Slujire (ES) a bisericii, pentru a ne cunoaște reciproc;

b) participi la cursul de “Viziune și Structură” (vezi Anexa 4), unde se va prezenta

i. istoricul și doctrinele bisericii;

ii. modul de conducere și structura bisericii;

iii. ce înseamnă a fi un ucenic al lui Cristos.

c) Completezi și semnezi formularul de membralitate (Anexa 5) și Legământul de Membralitate (Anexa 2). Aceste formulare pot fi semnate, după încheierea cursului de Viziune și Structură, urmând apoi a fi invitat la o întâlnire cu Ceata Prezbiterilor (CP), unde vei putea împărtăși mărturia personală a întoarcerii la Cristos și vei putea lămuri eventualele întrebări cu privire la biserică.

La recomandarea CP, numele tău va fi publicat în buletinul bisericii (sau într-un loc vizibil în perimetrul bisericii) pentru 2 săptămâni. (Notă: Conform prevederilor Statutului, cei care vor parcurge fazele de mai sus și vor semna formularele la prima primire de membrii, afișarea numelui lor va dura numai o săptămână, iar pentru toți ceilalți, afișarea numelui lor va dura 2 săptămâni).

Dacă în acest timp, nici unul din membrii NLRC, sau biserica din care provii nu are vreo plângere întemeiată biblic asupra ta, la recomandarea CP vei fi primit(ă) ca membru(ă) al bisericii, lucru care va fi anunțat public în cadrul unui serviciu divin al bisericii, care va fi și data primirii tale oficiale ca membru(ă) al bisericii NLRC. În cazul în care există plângeri întemeiate biblic, ele vor fi analizate specific pentru fiecare caz de către CP, care va face și recomandarea de a deveni sau nu membru(ă) al bisericii.

Procesul primirii de noi membrii se va face periodic, atunci când CP consideră acest fapt necesar și posibil.

 

Descarcă aici formularul  și legământul de membralitate.