A inviat, nu este aici

“Nu vă spăimântaţi! Căutaţi pe Isus din Nazaret, care a fost răstignit: a înviat, nu este aici; iată locul unde îl puseseră.” (Marcu 16:6)

Cred că cel mai extraordinar ”buletin de știri” transmis vreodată în Univers a fost cel din dimineața învierii Domnului Isus. Scurt și concis, clar și cu impact mesagerul cosmic a proclamat pentru cei ce au venit să-L caute pe Fiul lui Dumnezeu într-un mormânt rece că: a înviat, nu este aici; iată locul unde îl puseseră.” (Marcu 16:6). Vestea aceasta avea să schimbe cursul istoriei și destinul a milioane de oameni. Contestat la început, privit cu îndoială chiar și de ucenici, învierea avea să fie cel mai argumentat eveniment din istorie. A fost profețit de Scriptură și dovedit de mormântul gol. L-au proclamat îngerii, l-au recunoscut dușmanii și – după două mii de ani – urmașii  încă vorbesc cu curaj despre Cel Viu. Ce-ar trebui să  înțelegem că s-a întâmplat în dimineața Învierii? Ce ne spune/învață Scriptura despre felul în care Dumnezeul cel veșnic a condus lucrurile ca Învierea să reprezinte: 

1. Cea mai grandioasă manifestare a puterii lui Dumnezeu. Cineva a explicat că în dimineața Învierii Dumnezeu a acționat a doua oară asupra materiei și a generat un nou tip de materie nesupusă spațiului și timpului și nici degradării sau morții. Domnul Isus cel Viu era ”aici și peste tot.” A intrat prin ușa încuiată în camera unde se aflau ucenicii și a știut ce a gândit Toma deși nu era prezent acolo. Urmașii Lui predică fără teama și spun că: ”despre Dumnezeu că El a înviat pe Hristos.” (1Cor.15:15) și că ei trăiesc: ”prin credinţa în puterea lui Dumnezeu, care L-a înviat din morţi.” (Col.2:12). Când au fost amenințați și persecutați pentru Evanghelia ce o propovăduiau aveau să exclame și să explice că mesajul lor este în exclusivitate despre: ”Acest Isus”  pe care ”Dumnezeu L-a înălţat cu puterea Lui, şi L-a făcut Domn şi Mântuitor!” (F.A. 5:31). Este exact ce scrie și poetul creștin când proclamă că: ”Zarul de pe mormânt s-a rupt, / Sfârșitu-s-a lupta cea grea. / Moarte puterea-ți frântă e, / a vieții e-nvingerea.” (C.Ev.#345). Aleluiaaaaaaaaaa! Slavă Domnului care a biruit moartea: ”Cu moartea pe moarte călcând / Și celor din morminte / Viață dăruindu-le!” (Imnul Învierii). Ia o pauză și mditează la ceea ce a făcut Dumnezeu, iar apoi gândește-te serios la: ”puterea învierii Lui şi părtăşia suferinţelor Lui” (Fil.3:10)Fii gata să trăiești sub autoritatea Celui Înviat tot restul vieții. 

2. Cea mai generoasă provocare. ”A provoca” înseamnă: A avea drept urmare; a determina, a constitui, a cauza, a prilejui, a pricinui, a stârni.” (DEX). Este ca un impuls ce nu te lasă indiferent față de un eveniment care s-a întâmplat și te determină să iei atitudine pro sau contra. Vorbind despre înviere și despre întâlnirea cu Cel Viu apostolul avea să mărturisească faptul că scopul vieții lui este: să-L cunosc pe El şi puterea învierii Lui şi părtăşia suferinţelor Lui, şi să mă fac asemenea cu moartea Lui.” Oare de ce? ”Ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morţi.” (Fil.3:10-11). Cât de generos este Domnul! Îți pune la dispoziție cea mai extraordinară putere din Univers și te provoacă să o folosești ca să fi biruitor în orice situație prin care treci. Întărește acest adevăr la Înălțare când își asigură urmașii proclamând: “Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ. Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile … și iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin.” (Mat.28:19-20). Nu te grăbi să treci cu ușurință peste provocarea Fiului lui Dumnezeu. El te cheamă să trăiești și să slujești la nivel de excelență cu decență și demnitate și Îți dă și rețeta ca să reușești: ”Dacă trăim prin Duhul, să şi umblăm prin Duhul.” (Gal.5:25). Încearcă și fă-ți partea ta. El nu se va lăsa dator nicicând. Este și chemarea omului lui Dumnezeu care te îndeamnă: ”Tu urmaș al lui Christos / Ca să lupți te cheamă. / Drumul e croit de mult / Să te-avânți făr’ teamă. / Harul Său îți e de-ajuns / Și apoi cum am mai spus: / Căci Isus trăiește-n veci, / Aleluia, Amin!” (C.Ev.#697). Ridică-te și pornește! Înaintea ta merge Cel ce a biruit moartea. Nici nu trebuie mai mult. 

3. Cea mai glorioasă perspectivă. Apostolul neamurilor în demonstrația învierii concluzionează că: ”acum, Hristos a înviat din morţi, pârga celor adormiţi.” (1Cor.15:20). Un Mântuitor mort nu înseamnă prea mult, te poate conduce până la cimitir. Un Salvator Viu îți oferă cea mai glorioasă perspectivă posibilă: viața veșnică. Primul fruct (pârga) s-a copt deja el anunțând recolta ce urmează. În DEX ”Pârga” reprezintă Cele dintâi fructe sau roade dintr-un an; roade timpurii.” Este ca și cum apare un nou produs și se testează prototipul. Dacă trece cu bine va fi omologat și inaugurată producția de serie. La Înviere ”Prototipul” a fost testat și a reușit să treacă cu bine toate probele. Suntem în așteptarea ”producției de serie” care se va întâmpla când: ”Cel ce a înviat pe Hristos Isus din morţi, va învia şi trupurile voastre muritoare, din pricina Duhului Său, care locuieşte în voi.” (Rom. 8:11). Nu-i poveste și nici basm. Este Cuvântul adevărat al lui Dumnezeu care ne asigură că: ”însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va pogorî din cer, şi întâi vor învia cei morţi în Hristos. Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei, în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh; şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul.” (1Tes.4:16-17). Wow! Ți se taie respirația la gândul acesta. Ce veste extraordinară și ce perspectivă fără egal îți oferă Cel Înviat! Să te bucuri de ”Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte.” (P.Ispirescu – Basme) la modul real. Poetul creștin merge cu imaginația la superlativ și înțelege ce se va întâmpla în momentul acela: Sunați trompete cu putere,  / Treziți-vă în zori de zi  / Vestiți spre poli și emisfere  / C-a fost în lume o’nviere  / Și încă una va mai fi.  / Când cei ce au primit Cuvântul  / Ieșind ca crinii din noroi  / Vor părăsi pe veci mormântul  / Și-L vor întâmpina pe Sfântul  / În pragul lumii celei noi!” (P. Dugulescu – A fost în lume o-nviere). Aceasta te așteaptă și pe tine dacă rămâi până la sfârșit sub autoritatea Domnului Isus. Cerul va fi trist fără tine, iată de ce insist să-ți pui viața în rânduială ca să ne întâlnim cu El în glorie.

RUGĂCIUNE

”Dumnezeule, … Îţi voi aduce jertfe de mulţumire. Căci mi-ai izbăvit sufletul de la moarte, mi-ai ferit picioarele de cădere, ca să umblu înaintea lui Dumnezeu, în lumina celor vii.” (Ps.56:12-13)


^