Domnul să te binecuvânteze!

“Domnul să te binecuvânteze, şi să te păzească! Domnul să facă să lumineze Faţa Lui peste tine, şi să Se îndure de tine! Domnul să-Şi înalţe Faţa peste tine, şi să-ţi dea pacea!” (Numeri 6:24-26)

 

În această duminică o familie tânără vine la New Life pentru prima dată cu băieţelul lor de curând născut. Doresc să-l încredinţeze în mâna Domnului şi împreună cu sfinţii din adunare să ceară binecuvântarea Lui peste el. Nu ca un act ceremonial în cadrul unei liturghii dintr-o biserică creştină, ci ca un legământ pe care vor să-l încheie cu Creatorul care a promis că va binecuvânta viaţa, familia şi copiii precum şi existenţa noastră zilnică în toate detaliile ei. Dar ce înţelegem noi prin binecuvântare? Care este sursa ei? Cine este Autorul? Binecuvântare înseamnă mai mult decât să fi puternic (sănătos), protejat şi prosper. Este un complex de valori pe care Dumnezeu le pune la dispoziţia celor ce se tem de El. Am găsit că profeţii evrei aveau un cuvânt pentru a explica binecuvântarea – “shalom” – care înseamnă pace dar şi împletirea laolaltă a lui Dumnezeu, a oamenilor şi a creaţiei, întru dreptate, împlinire şi încântare. Dumnezeu este Autorul şi Sursa oricărei binecuvântări şi El are în vedere viaţa în toată complexitatea ei dar numai în contextul în care omul cooperează cu Creatorul. Vă invit să “descifrăm” împreună câteva noţiuni care să facă lumină în mintea şi inima noastră în aşa fel ca să beneficiem cât mai mult din ceea ce Stăpânul are la îndemână pentru binele şi fericirea noastră vremelnică şi veşnică.

1.) LOGICA BINECUVÂNTĂRII. Iată cum se explica cuvântul “logică” în DEX: “Gândire justă, raționament corect, consecvent și temeinic. Fel de a gândi al cuiva. Cerință firească, temei rațional, rațiune”. Evangheliştii în primele 3 scrieri consemnează evenimentul binecuvântării copiilor de către Domnul Isus: “Atunci I-au adus nişte copilaşi, ca să-Şi pună mâinile peste ei, şi să Se roage pentru ei”. (Matei 19:13). De ce au adus copiii la Mântuitorul aceşti părinţi anonimi? Care a fost modul lor de gândire care i-a împins să facă acest lucru? Este simplu de descifrat principiul logic al binecuvântării: “Tot ce aş putea face eu pentru copiii mei şi pentru familia mea este prea puţin (nimic) în comparaţie cu ceea ce poate să facă Dumnezeu”. Asta nu înseamnă că eu nu mai fac nimic, ci sunt provocat să intru în “parteneriat” cu Dumnezeu pentru împlinirea tuturor nevoilor (materiale, fizice, biologice, financiare, emoţionale, spirituale, etc) cu care eu şi casa mea ne confruntăm zilnic. Dumnezeu îşi face partea Lui 24/7 şi eu trebuie să-mi fac partea mea.

2.) LOGISTICA BINECUVÂNTĂRII. Am văzut care este sistemul de gândire referitor la binecuvântările lui Dumnezeu. “Modul de gândire determină modul de acţiune”, spun filozofii şi este adevărat. Am înţeles mai sus cum gândeşte un pocăit la problema binecuvântărilor. Însă raţionamentul continuă cu o altă întrebare: “Cum accesez binecuvântările lui Dumnezeu în aşa fel ca ele să devină de folos pentru mine şi casa mea?” Priviţi la ţara noastră de origine, România în relaţiile ei cu Uniunea Europeană. Are la dispoziţie zeci de miliarde de euro dar nu se poate folosi de aceşti bani decât într-o mică măsură pentru că nu ştie cum să ajungă la ei. Este ultima ţară din Europa la capitolul “accesare de fonduri europene”. Ce trebuie să faci ca să ajungi la binecuvântările Stăpânului! Să cunoşti metodele şi să formulezi corect cererea. Asta se numeşte logistică. Ea reprezintă ansamblul de operaţii, metode şi mijloace care se ocupă de organizarea şi funcţionarea unui serviciu, a unei întreprinderi, instituţii, comunităţi, etc, pentru a realiza scopul urmărit. Adică, am un scop de atins şi pentru asta trebuie să găsesc drumul cel mai simplu ca să-l împlinesc. În termeni tehnici, logistica reprezintă “tehnologia” care face ca logica să lucreze şi să producă. Ce spune Scriptura despre “logistica” lui Dumnezeu pentru ca noi să putem avea acces la binecuvântările Lui? Deschideţi la Evrei 11 şi urmăriţi expresia cheie a capitolului: “Prin credinţă…” Credinţa este cheia care deschide uşa de la depozitul unde se găsesc proviziile Cerului. O traducere engleză defineşte credinţa că ceva care “dă substanţă speranţei noastre şi ne face siguri de realităţile care nu se văd”. Am urmărit într-o zi în direct pe internet din România un pocăit care mărturisea în faţa întregii ţări ce înseamnă să trăieşti prin credinţă şi cum Dumnezeu onorează acest fel de a crede. Spunea cum a venit la el un om bolnav care avea nevoie de un cărucior şi cum s-a rugat insistent şi specific (pe nume) pentru această problemă iar în câteva zile “Cineva” i-a trimis un cărucior pe care l-a dăruit celui în nevoie. “Nu aveţi, pentru că nu cereţi. Sau cereţi şi nu căpătaţi, pentru că cereţi rău, cu gând să risipiţi în plăcerile voastre”. (Iacov 4:2-3). Vrei să fii părtaş la bogăţiile fără limită ale lui Dumnezeu? Atunci apucă-te să studiezi şi să foloseşti “logistica” Lui pentru nevoile tale zilnice şi El îţi va onora credinţa.

3.) LUPTA BINECUVÂNTĂRII. Binecuvântarea nu se obţine o singură dată pentru totdeauna. Ai venit cu copilul la binecuvântare dar acesta este doar începutul. Mi-aduc aminte cum în fiecare dimineaţă stăteam în faţa uşii de la intrare şi împreună cu copiii (cu cheia la gât) ne rugam şi apoi plecam în linişte: noi la serviciu, iar ei la grădiniţă şi la şcoală. Aveam “campionat” de citire a Bibliei în casa noastră. Ca să beneficiezi “non stop” de binecuvântările Lui trebuie să lupţi fără încetare. În ce consta bătălia aceasta? “Dacă nu zideşte Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc; dacă nu păzeşte Domnul o cetate, degeaba veghează cel ce o păzeşte. Degeaba vă sculaţi de dimineaţă şi vă culcaţi târziu, ca să mâncaţi o pâine câştigată cu durere; căci preaiubiţilor Lui El le dă pâine ca în somn”. (Psalmul 127:1-2). Munceşti degeaba, construieşti degeaba şi trăieşti degeaba dacă toate acestea le faci de unul singur, fără Dumnezeu. Domnul Isus ne dă soluţia pentru a câştiga lupta: “Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra”. (Matei 6:33). Ca întreaga ta familie să beneficieze de binecuvântările Creatorului trebuie să faci un singur lucru: să te rogi cu credinţă. “De aceea vă spun că, orice lucru veţi cere, când vă rugaţi, să credeţi că l-aţi şi primit, şi-l veţi avea”. (Marcu 11:24). Numai trăind şi acţionând aşa vei putea declara ca şi Apostolul Pavel la sfârşitul vieţii: “M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credinţa. De acum mă aşteaptă cununa…” (2 Timotei 4:7-8). Iar când vremea de aici se va sfârşi şi vei pleca în veşnicie, vei rămâne uimit să constaţi că “logistica” lui Dumnezeu funcţionează perfect şi pentru eternitate. Poetul creştin Costache Ioanid confirma: “Sunt străin și călător, /n-am aici palate. /Dar în țara fără nor/ale mele-s toate. /Toate stelele de sus, /tot ce n-are-n veci apus, /prin iubirea lui Isus, /ale mele-s toate”.

 

RUGĂCIUNE

Mulţumesc Tată pentru că ai pus la dispoziţia noastră toate bogăţiile harului Tău şi ne dai ocazia să ne înfruptăm din ele în fiecare zi. Iartă-ne că suntem atât de săraci pentru că nu ştim să ajungem la ele. Învaţă-ne, te rugăm să trăim o viaţă din belşug în parteneriat cu Tine ca să fim binecuvântaţi şi apoi, la rândul nostru să fim o binecuvântare pentru alţii, iar când vom ajunge ACASĂ să stăm la masă cu Domnul Isus în Împărăţia Ta. Amin.


^