Până aici Domnul ne-a ajutat

 

 “Samuel a luat o piatră pe care a pus-o între Miţpa şi Şen, şi i-a pus numele Eben-Ezer (Piatră de ajutor)  zicând: “Până aici Domnul ne-a ajutat.” (1Sam.7:12)

 
Duminică 12 Februarie 2017 se împlinesc 5 ani de când a început să existe New Life Romanian Church din Phoenix, Az. O misiune generată din dorința de trăi și sluji sub călăuzirea și autoritatea Duhului Sfânt. De a propovădui Cuvântul cu putere și de a fi o mărturie ”în Ierusalim, în toată Iudea, în Samaria, şi până la marginile pământului.” (F.A.1:8)De a fi o ”ambasadă” românească a Cerului în deșertul Arizonei. Dumnezeu și-a onorat promisiunea și a însoțit slujirea copiilor Săi de la New Life într-un mod special. La popasul aniversar din acest weekend se cuvine să ne smerim înaintea Creatorului și să-I mulțumim pentru întreaga Sa purtare de grijă  ca și pentru atmosfera de sărbătoare cu care Mâna Lui ne-a însoțit la fiecare întâlnire. Vă invit să urmărim în Scriptură  un eveniment asemănător și să privim la ceea ce putem învăța ca și copii ai lui Dumnezeu din experiența poporului Său. Se detașează clar trei imagini care provoacă la atitudine:
1. Retrospectivă. La ceas aniversar ești obligat să privești în urmă și să vezi cum prezența Celui Atotputernic te-a însoțit în permanență. Așa cum face Moise, omul lui Dumnezeu la sfârșit de slujire când recunoaște solemn: Doamne, Tu ai fost locul nostru de adăpost, din neam în neam.” (Ps.90:1). Iar psalmistul întărește acest adevăr și declară: ”De n-ar fi fost Domnul de partea noastră …” (Ps.124:1,2). Cel ce stă pe tronul universului și conduce istoria este Dumnezeu, slavit să fie Numele Lui! Asta trebuie să se înțeleagă când privești retrospectiv. Ne prăbușim în pulberea pământului și recunoaștem în smerenie domnia și autoritatea Celui Prea Înalt. Că suntem ce suntem și că am ajuns până în acest moment doar prin mila și îndurarea Lui. Exact ca și poetul care înțelege, este sigur și: ” … crede că dincolo de tot. / Veghează Dumnezeul Puternic, Savaot. / Că nici un păr nu-ți cade că nici o clipă nu-i / Că nu-i nici o-ncercare decât prin voia Lui.” (C.Ev. #449). Te invit să faci o pauză și să ai un moment de sinceritate în viața ta recunoscând că ești ceea ce ești numai și numai datorită bunătății Lui. Nu de alta dar apa care-o bei e apa Lui și aerul care-l respiri e tot al lui. Pâinea care-o pui pe masă e de la El; la fel și sănătatea care-o ai. Casa în care locuiești tot El Ți-a dat-o, iar mașina cu care călătorești este tot darul Său. Fii sincer cu tine însuți și cu Dumnezeu, apreciind mila și îndurarea Lui față de tine și casa ta precum și îndelunga Lui răbdare față de purtarea și trăirea ta. Apoi, pocăiește-te sincer și recunoaște că: din veşnicie în veşnicie, Tu eşti Dumnezeu!” (Ps.90:2).
2. Perspectivă. În momentul când privești în urmă și înțelegi călăuzirea și binecuvântările lui Dumnezeu ești obligat să privești și în perspectivă și să hotărăști ce vrei să faci cu viața ta în viitor. Omul lui Dumnezeu copleșit de prezența Lui a decis pentru viitorul său și a declarat că: “Mai bine este să cauți un adăpost în Domnul, decât să te încrezi în om” (Ps.118:8). Poporul lui Dumnezeu când s-a smerit și s-a pocăit a fost izbăvit de jugul dușmanilor și a beneficiat de protecția lui în tot timpul vieții lui Samuel. Când oamenii se pocăiesc sincer și-L slujesc pe Domnul cu dedicare și pasiune, El descoperă ce va face în viitor  și declară solemn: ”Căci Eu ştiu gândurile, pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace şi nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor şi o nădejde.” (Ier.29:11). Oare chiar crezi cu adevărat că Dumnezeu este mai deștept decât tine și că știe viitorul mult mai bine decât încerci tu să-l descifrezi? Dacă DA, atunci de ce nu-L cinstești și nu-L onorezi prin viața și prin slujirea ta? De ce există contradicții între ceea ce spui și ceea ce faci? Hotărăște-te să-ți încredințezi viața și viitorul în Mâna Celui Atotputernic chiar acum. Este cea mai înțeleaptă decizie pe care poți să o iei ca să trăiești o viață de biruință și de liniște sufletească. Poetul a trecut prin experiențe speciale în viață în urma cărora a decis că viitorul devine sigur doar dacă-l așează în palmele Celui străpuns pe cruce: Because He lives, I can face tomorrow / Because He lives, all fear is gone / Because I know He holds the future / And life is worth the living, just because He lives” (Because He lives – Bill & Gloria Gaither). (Deoarece traducerea românească nu este cea mai corectă expunere a mesajului am folosit varianta originală care exprimă ceea ce a avut în minte și-n inimă autorul). Nu poți să rămâi nepăsător în fața unei dragoste fără egal dovedită la Calvar. Dacă chiar îți pasă de viitorul tău și al familiei tale atunci a venit momentul să te-ntorci cu fața spre El și pui totul în seama Lui, iar apoi să proclami împreună cu poetul: ”De ce să mă tem, ce să mă-nfrice? / Când mă las pe brațul Domnului. / Domnu-I aproape am pace dulce / Când mă las pe brațul Domnului.” (C.Ev. #588). Ridică-te și pășește în față. Te-așteaptă Stăpânul!
3. Introspectivă. După ce am realizat felul în care Dumnezeu ne-a însoțit de-a lungul vieții și ce are de gând cu privire la viitorul nostru a sosit momentul să decidem cum răspunedm la provocările de mai sus. Este nevoie să facem exact ce spune DEX că înseamnă INTROSPÉCȚIE:Analizare a vieții psihice proprii; autoobservare.” Să privim înăuntrul nostru și să ne verificăm viața, traiul și slujirea iar apoi să hotărâm felul în care vom continua. Așa cum a procedat și poporul lui Dumezeu când a fost izbăvit de dușmani: ” … toată casa lui Israel a plâns după Domnul.” (1Sam.7:2). Iar Dumnezeu intervine și ridică ocara de pe grumazul evreilor. În același fel s-a întâmplat și cu Isaia în clipa în care l-a văzut pe Domnul. S-a prăbușit și a exclamat: Vai de mine! Sunt pierdut, căci sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate, şi am văzut cu ochii mei pe Împăratul, Domnul oştirilor!” (Isaia 6:5). După care în viața lui urmează curățirea și sfințirea, iar în popor vine trezirea. Asta trebuie să se întâmple și cu tine. Să ai un timp de reflexie sinceră asupra vieții și slujirii tale, iar apoi să decizi să începi un nou capitol în viața ta. Să ai o relație adevărată nu doar o religie falsă. Să dovedești că ai viață de creștin și că nu porți doar un nume. Să-L onorezi și să-L cinstești pe Domnul prin trăirea și slujrea ta la nivel de excelență. Când și-a văzut starea și a înțeles dragostea Lui, poetul s-a prăbușit și a strigat: ”Așa cum sunt la Tine vin, / Putere n-am Tu-mi fi sprijin, / Mă spală-n sângele-Ți divin: / O Mielule eu vin, eu vin! (C.Ev.#165). Exact asta trebuie să faci tu acum. Dumnezeu a îngăduit să exiști în acest moment al istoriei tocmai ca să împlinești în dreptul tău Marea Însărcinare pe care a lăsat-o urmașilor Săi la înălțare. Dacă nu tu, atunci cine? Dacă nu acum, atunci când? Într-o zi vor vorbi trotuarele și pietrele. Vor striga băncile din adunare și cauciucurile de la mașina cu care ai mers la biserică. Ce vor mărturisi despre tine? Tu vei hotărî chiar acum. Alege să  pornești pe urmele Lui și să mergi până la sfârșit în ascultare de El. Îți pune la dispoziție tot ce ai nevoie ca să întâmple trezirea. Mă rog ca Dumnezeu sa-Ți ajute!

RUGĂCIUNE

”Cercetează-mă, Dumnezeule, şi cunoaşte-mi inima! Încearcă-mă, şi cunoaşte-mi gândurile! Vezi dacă sunt pe o cale rea, şi du-mă pe calea veşniciei!”

(Ps.139: 23-24)


^