Revelația Crăciunului

”Şi Cuvântul S-a făcut trup, şi a locuit printre noi, plin de har, şi de adevăr. Şi noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. ” (Ioan 1:14)

 ”Cine M-a văzut pe Mine, a văzut pe Tatăl.” (Ioan 14:9)

 
revelatiaUn băiețel stătea în fața fotografiei tatălui său care era plecat de mai mult timp, iar apoi s-a întors spre mama lui și i-a spus gânditor: ”Aș vrea ca tatăl meu să iasă din fotografie.” La Nașterea Domnului Isus, Tatăl nostru din Cer iese din tablou și vine să se întâlnească cu noi în persoană. Dumnezeul impersonal devine om și trăiește printre noi ”plin de har și de adevăr” (Ioan 1:14) ca să ne înțeleagă și să ne reprezinte. Privind la Fiul lui Dumnezeu înțelegem că El a venit în lumea noastră să ne descopere câte ceva din existența nemărginită a Dumnezeului măreț și sfânt, Cel care stă pe tron și conduce Universul. Haideți să mergem la iesle și, privind la Pruncul Isus să descoperim frumusețea și inima plină de dragoste a Creatorului care intră în spațiu și timp ”să se nască și să crească, să ne mântuiască.” El plătește prețul suprem ca să răscumpere ființa umană din pierzare și moarte. Sărbătoarea Nașterii ne revelează:

Read the rest of this entry »

Preludiul Crăciunului

“Vrednic eşti tu să iei cartea şi să-i rupi peceţile: căci ai fost înjunghiat, şi ai răscumpărat pentru Dumnezeu, cu sângele Tău, oameni din orice seminţie, de orice limbă, din orice norod şi de orice neam.”(Apoc.5:9).

 “Iată, fecioara va fi însărcinată, va naşte un fiu, şi-i vor pune numele Emanuel”, care, tălmăcit, înseamnă: “Dumnezeu este cu noi.”(Matei 1:23)

 

preludiuAm intrat în ultima luna a anului 2014. Colindele şi luminile multicolore precum și atmosfera din magazine anunță Christmasul. Pentru sfinți însă, timpul acesta este o vreme în care  meditează la Advent (sosire, venire), evenimentul care ne cuplează cu prima venire a Domnului Isus dar ne îndreaptă gândurile și spre revenirea Lui pe nori ca să ducă Biserica în glorie. Evangheliștii Matei și Luca relatează cu lux de amănunte ce s-a întâmplat la Betleem și în Israel la nașterea Domnului Isus. Dar, așa cum  înainte de a ieși în scenă, artiștii se pregătesc în spatele cortinei pentru a realiza o prestație la nivel de excelență, tot așa și cosmosul întreg a avut un timp de pregătire pentru ”a ieși pe scena istoriei” în persoana Fiului lui Dumnezeu, Cel care a venit  ”să se nască / și să crească / să ne mântuiască.” Cartea Apocalipsei deschide puțin cortina veșniciei și ne lasă să privim și să înțelegem ce s-a petrecut în Cer înainte de a se întâmpla pe pământ.


Read the rest of this entry »

Mesaj la sărbătoarea recunoștinței

”Când vei mânca şi te vei sătura, să binecuvântezi pe Domnul, Dumnezeul tău, pentru ţara cea bună pe care ţi-a dat-o. Vezi să nu uiţi pe Domnul, Dumnezeul tău, până acolo încât să nu păzeşti poruncile, rânduielile şi legile Lui, pe care ţi le dau azi.”(Deut.8:10-11)

”Vezi să nu zici în inima ta: “Tăria mea şi puterea mâinii mele mi-au câştigat aceste bogăţii.” Ci adu-ţi aminte de Domnul, Dumnezeul tău, căci El îţi va da putere să le câştigi …”(Deut.8:17-18)

 

recunostintaCând Dumnezeu L-a creat pe om S-a obligat să-I asigure protecție, pace, prosperitate și părtășie. Adică, să-L binecuvânteze. Ființa umană în schimb trebuia să-L respecte pe Creator și legea, poruncile și rânduielile Lui și să aprecieze purtarea de grijă divină printr-o atitudine de recunoștință și mulțumire așa cum cere în Deut.6:3: ”Ascultă-le dar, Israele, şi caută să le împlineşti, ca să fii fericit şi să vă înmulţiţi mult, cum ţi-a spus Domnul, Dumnezeul părinţilor tăi, când ţi-a făgăduit ţara în care curge lapte şi miere.” Scenariul acesta reprezintă starea ideală în care atât Dumnezeu cât și omul ar fi fost împliniți și fericiți. Ce s-a întâmplat știm cu toții. Legământul cu Dumnezeu a fost rupt și în loc de binecuvântare omul a ajuns sub blestem. Toată istoria Vechiului Testament (și nu numai) reprezintă strigătul și căutarea lui Dumnezeu după omul căzut în păcat. Tocmai ce am sărbătorit ziuă recunoștinței și a mulțumirii și doresc să împărtășesc cu voi câteva avertizări din partea Creatorului pentru om, capodopera creației Sale în asemenea momente speciale.


Read the rest of this entry »

Condoleanțe și mângăiere

Vă aducem la cunoștință că Sora ANA STANCU – mama Fr. Timotei Stancu și a Sorei Ana Todor – a plecat în veșnicie după o suferință lungă și grea. Suntem alaturi de familiile îndoliate ca să le transmitem condoleanțe și mângăiere în aceaste zile de încercare.
Ne rugăm ca Cel Prea Înalt să șteargă lacrimi și să umple golul din familie și din inimă.

Serviciul de înmormântare va avea loc Vineri 28 Nov. 2014 în orașul Oțelu Roșu, jud. Caraș Severin.

Vă mulțumim că stați lângă cei ce trec prin încercări și ”plângeți cu cei ce plâng.”

Frații din echipa de slujire la la New Life Romanian Church