Rugăciunea care provoacă

”La Tine, Doamne, îmi înalţ sufletul.  În Tine, Dumnezeule, mă încred: să nu fiu dat de ruşine, ca să nu se bucure vrăjmaşii mei de mine!” (Ps.25:1-2)

rugaciunea
Rugăciunea este mijlocul prin care un copil al lui Dumnezeu ține legătura cu El. Marele om al rugăciunii, Fratele Liviu Olah definește rugăciunea în următorii termeni: ”Sunt convins că ceea ce este energia nucleară în lumea materială este rugăciunea în lumea spirituală. Prin rugăciune apăsăm pe butoanele Cerului făcând cu efect jertfa Domnului Isus pentru miliardele de oameni de pe glob.” (L.Olah – ”Despre rugăciune”). Iată de ce, având la dispoziție cea mai extraordinară putere dinUnivers, nevoia cea mai stringentă pentru biserică a fost și rămâne rugăciunea. Exact cum remarcă și omul lui Dumnezeu când scrie: ”În ziua de azi Biserica nu are nevoie de o instalație mai superioară, de organizații mai noi și mai bune sau de metode mai noi și mai bune, ci ea are nevoie de oameni pe care Duhul Sfânt să-I poată folosi – oameni ai rugăciunii; oameni puternici în rugăciune. El nu se revarsă prin metode, ci prin oameni. El nu unge planuri, ci pe oameni: oameni ai rugăciunii.” (E.M. Bounds – “Putere prin rugăciune”). Știind nevoia și urgența rugăciunii cum ar trebui să trăim ca și creștini astfel ca strigătul nostru să ajungă la tronul lui Dumnezeu? Cum putem să fim eficienți în rugăciune în așa fel ca Dumnezeu să intervină (cu semne și minuni) și să schimbe stări și situații?  Dacă ești sincer și pregătit pentru aventura cu Dumnezeu în rugăciune, învață câteva lucruri simple despre rugăciune:

Read more...

Imnul înălțării

”Cine va putea să se suie la muntele Domnului? Cine se va ridica până la locul Lui cel Sfânt?” (Ps.24:3)

imnSuntem în Cartea Psalmilor la Psalmul 24. Un psalm al lui David scris – după toate aparențele – în urma mutării/suirii chivotului Domnului din casa lui Obed Edom la Ierusalim. Marele C.H.Spurgeon numește acest psalm ”Cântecul Înălțării.” (The Song of Ascension; C.H.Spurgeon – The treasury of David). În cele zece versete psalmul glorifică pe Celui Prea Înalt și explică starea pe care trebuie să o aibă poporul lui Dumnezeu pentru a beneficia de tot ceea ce poate oferi Dumnezeu omului aici pe pământ și în veșnicie. Pentru noi ca și călători spre țara eternă este foarte important să luăm aminte la mesajul și provocarea acestui psalm. Disecându-l, descoperim că regele David aduce în scenă lucruri extraordinare cu care ne confruntă și ne spune că mesajul psalmului:


Read more...

Luați seama!

”Luaţi seama ca nu cumva să nu voiţi să ascultaţi pe Cel ce vă vorbeşte!”

(Evrei 12:25)  

seamaCa să rezolve problema mântuirii omului Dumnezeu a plătit un preț imens: a trimis pe Singurul Lui Fiu să moară atârnat pe o cruce și să aducă salvare de la moarte și chin veșnic. Ce jertfă și ce sacrificiu fără egal! Poți să beneficiezi de investiția pe care a făcut-o Dumnezeu dar este nevoie să crezi și să te pocăiești, apoi să-L urmezi pe El cu credincioșie. Mântuirea trebuie dusă până la capăt cu frică și cutremur” (Fil.2:12). Iar acest lucru presupune să trăiești viața cu băgare de seamă și să iei aminte la pretențiile Stăpânului pentru a rămâne pe cale până la sfârșit. Biblia e plină de mesaje adresate copiilor lui Dumnezeu la modul imperativ. /IMPERATÍV  înseamnă 1. autoritar, poruncitor. 2. imperios, presant, stringent.”(DEX)/. Felul în care răspunzi la aceste mesaje va fi verificat la final când te vei întâlni cu Creatorul. Iată de ce această meditație are menirea să ne atenționeze și să ne spună cu nu e de glumit cu viața de pocăință. Dintre zecile de referințe ale Scripturii astăzi ne oprim doar la trei care sunt capitale pentru viața unui creștin născut din nou. Fii atent la ceea ce vrea Domnul de la noi:


Read more...

”3:16” sau cifrul lui Dumnezeu

”Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.” (Ioan 3:16)

cifruCIFRUL reprezintă: ”1. vocabular criptografic în care cuvintele sunt înlocuite prin cifre; sistem de semne convenționale în comunicări secrete. 2. mecanism bazat pe o combinație de litere sau de cifre; combinația semnelor.” (DEX). În lumea noastră există asemenea comunicări secrete care – folosind combinații de cifre și litere – descoperă adevăruri tainice. Cu atât mai mult Dumnezeu folosește cifre și litere ca să scoată la iveală caracterul, dragostea și planul Său cu privire la salvarea rasei umane de la pierzare veșnică. ”3:16” reprezintă o combinație de cifre pe care l-am numit ”cifrul lui Dumnezeu” deoarece în spatele lui este descoperită ”inima Lui de tată” plină de dragoste care bate pentru fiecare muritor de pe acest pământ. Haideți ”să ne punem centurile de siguranță” și să descoperim ce se află în spatele lui ”3:16.”


Read more...