Biruitorii

biruitorii”Dar aceia din popor, care vor cunoaşte pe Dumnezeul lor, vor rămâne tari, şi vor face mari isprăvi.” (Daniel 9:32)

Cartea lui Daniel este profetică. Ea ne oferă o imagine de ansamblu asupra felului în care Dumnezeu guvernează națiunile și conduce istoria. El înalță și coboară conducători, împărății și imperii. Numai poporul Lui rămâne veșnic. În ce ne privește, trăim zile când profețiile se împlinesc sub privirile noastre. Luați aminte la mesajul de avertizare al Domnului Isus: ” … vor veni mulţi în Numele Meu, şi vor zice: “Eu sunt Hristosul!” Şi vor înşela pe mulţi. Veţi auzi de războaie şi veşti de războaie: vedeţi să nu vă spăimântaţi, căci toate aceste lucruri trebuie să se întâmple. Dar sfârşitul tot nu va fi atunci. Un neam se va scula împotriva altui neam, şi o împărăţie împotriva altei împărăţii; şi, pe alocuri, vor fi cutremure de pământ, foamete şi ciume.” (Matei 24:5-7). Parcă urmărim știrile la CNN sau Fox News. Întrucât evenimentele sunt reale și nu pot fi contestate, întrebarile care se impun sunt: ”Cine poate supraviețui într-o lume scăpată de sub control?” sau ”Cum arată învingătorii și ce caracterizează ținuta lor de eroi?” Ne răspunde profetul Daniel mărturisind că ei sunt tari și deosebiți deoarece:


Read the rest of this entry »

Ce a văzut Ștefan?

stefan1“Dar Ştefan, plin de Duhul Sfânt, şi-a pironit ochii spre cer, a văzut slava lui Dumnezeu, şi pe Isus stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu şi a zis: “Iată, văd cerurile deschise, şi pe Fiul omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu.” (F.A. 7:55-56)

Două instituții a creat Dumnezeu: familia și biserica și amândouă au fost luate cu asalt de Diavolul, iadul și puterile întunericului din prima secundă a  existenței lor. Bătălia va continua până la porțile locuinței morților când – anticipat – ea va fi câștigată de Domnul Isus. Cum trebuie să se raporteze urmașii Mântuitorului la  atacurile Celui rău și la lumea care dorește să deturneze mersul adevărat al Bisericii? Care este atitudinea corectă ce trebuie să o avem ca să rămânem biruitori? Cartea Faptele Apostolilor precum și epistolele sunt mărturii ale atacurilor asupra Bisericii și asupra credincioșilor și ele ne prezintă felul în care să ne purtăm și să răspundem ca să depășim situațiile de criză și să rămânem în picioare. Capitolul 7 din Faptele Apostolilor ni-l aduce în scenă pe unul din eroii credinței din zilele de început ale Bisericii. Este vorba de Ștefan care s-a confruntat cu  evreii legaliști fanatici și care a plătit prețul suprem al mărturiei lui devenind primul martir din istoria Bisericii. Vă invit să facem o scurtă radiografie spirituală a vieții și slujirii lui și să reținem pentru noi ceea ce este valoros ca să putem înainta  pe calea credinței. Care a fost atitudinea lui față de fanatismul religios și față de  Cuvântul lui Dumnezeu și ce lucruri și stări a văzut de s-a lăsat convins de Duhul  să intre în bătălia spirituală din primele zile ale existenței creștinismului?

Read the rest of this entry »