Învățătura harului

”Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni.”/Ef.2:8-9/

 ”Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toţi oamenii, a fost arătat, şi ne învaţă s-o rupem cu păgânătatea şi cu poftele lumeşti, şi să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate şi evlavie, aşteptând fericita noastră nădejde şi arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu şi Mântuitor Isus Hristos.” /Tit 2:11-13/

 

graceMeditația aceasta îmi aduce aminte de Sora Tița. Singură pe lume, locuia într-o baracă de placaj într-un sat din zona Hațegului. S-a întâlnit cu Domnul Isus și viața ei s-a schimbat. Frații i-au făcut o căsuță decentă. Era plină de bucurie și ori de câte ori venea la Hațeg mă vizita. Ochii ei sclipeau de fericire. Repeta mereu expresia: ”Frate Mihai,  atât mi-i de drag că-i fără nici o plată.” Făcea referire la cântarea: ”Mântuire ni s-a dat, / Fără nici o plată. / Prin Isus crucificat, / Fără nici o plată./ Doar Hristos ne-a mântuit, / De păcat ne-a izbăvit, / Cât de mult El ne-a iubit, / Fără nici o plată.” (Cântările Evangheliei, Nr.634). Acesta-i Harul. Darul nemeritat al lui Dumnezeu. Decretul de grațiere divină pentru omul condamnat la pedeapsă veșnică proclamat în mod public la Golgota. Exact cum spune Scriptura: ”Căci toţi au păcătuit, şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu. Şi sunt socotiţi neprihăniţi, fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea, care este în Hristos Isus.” /Rom.3:23-24/. Oferta lui Dumnezeu este globală dar beneficiază de ea doar cei care o acceptă prin credință și pocăință. (Ioan 3:16). Ca să trăiești în stare de har trebuie să ști ce te învață harul lui Dumnezeu. Învățătura harului te ajută să înțelegi întreaga problematică a existenței tale vremelnice și veșnice și anume:


Read the rest of this entry »

De la binecuvântare la blestem

”Sunteţi blestemaţi, câtă vreme căutaţi să Mă înşelaţi, tot poporul în întregime!” (Maleahi 3:9)

”Ți-am pus înainte viaţa şi moartea, binecuvântarea şi blestemul.” (Deut.30:19)

 

flagBlestem! Acesta este cuvântul cu care se termină Vechiul Testament. Este și cuvântul cheie care se repetă în cartea profetului Maleahi și care te pune pe gânduri. Cum se poate ca  un popor care a primit ”clauza națiunii celei mai favorizate” din partea lui Dumnezeu să ajungă sub blestem! Avea legământul și făgăduințele, sărbătorile și templul, binecuvântările și perspectiva lui Dumnezeu. Era o națiune fără egal pe pământ. Ce s-a întâmplat în timp cu acest popor ales de Domnul de a ajuns în starea pe care o descrie ultima carte din Vechiul Testament? Poate mesajul acestei cărți să aibă impact pentru națiunile de azi? Dar pentru Biserica lui Christos? Ce putem învăța în anul 2014 din experiența poporului evreu de atunci? Trăim vremuri de referință în istorie și -  daca suntem atenți – trebuie să luăm aminte la avertizarea Creatorului. Vă invit să descoperim împreună motivele care duc de la binecuvântare la blestem, de la prosperitate la sărăcie, de la liniște și pace la dezastru.


Read the rest of this entry »