Eu vin curând

eu vin curand”Eu vin curând. Păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ţi ia cununa.” (Apoc.3:11)

” Eu vin curând! – Ferice de cel ce păzeşte cuvintele prorociei din cartea aceasta!” (Apoc.22:7)

”Eu vin curând; şi răsplata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui.” (Apoc.22:12)

Titlul mesajului ar putea fi în top la Breaking News pentru toate agențiile de știri. Vremurile ce le trăim nu sunt prea ușoare pentru urmașii Mântuitorului. Asaltați fiind din toate părțile de informații și învățături de tot felul este greu să reziști fără a putea face diferență în ce privește duhurile. Social media și televiziunile creștine aduc și ele situații care – uneori – mai mult te încurcă decât să facă lumină. Oamenii se duc tot mai mult după oameni și rămân tot mai puțin lângă Adevăr. Domnul Isus așteaptă să se întoarcă. Acesta este cel mai fierbinte adevăr al Scripturii pentru zilele noastre. Cum ne raportăm la acest eveniment și care ar trebui să fie răspunsul practic al urmașilor Lui gândind la întâlnirea cu El? Nu ne propunem un calendar al evenimentelor și al doctrinelor care privesc venirea Domnului Isus. Mai degrabă dorim să înțelegem ce vrea El să ne învețe și care sunt atenționările cu care ne întâmpină ca să fim găsiți în starea potrivită pentru a-L întâmpina. Ne folosim de 3 versete din Apocalipsa care proclamă același mesaj: ”Eu vin curând!” Însă ce ne spune Cuvântul după fiecare afirmație, ar trebui să ne pună pe gânduri ca să ne cercetăm și să ne punem viața în rânduială.


Read the rest of this entry »

Biruitorii

biruitorii”Dar aceia din popor, care vor cunoaşte pe Dumnezeul lor, vor rămâne tari, şi vor face mari isprăvi.” (Daniel 9:32)

Cartea lui Daniel este profetică. Ea ne oferă o imagine de ansamblu asupra felului în care Dumnezeu guvernează națiunile și conduce istoria. El înalță și coboară conducători, împărății și imperii. Numai poporul Lui rămâne veșnic. În ce ne privește, trăim zile când profețiile se împlinesc sub privirile noastre. Luați aminte la mesajul de avertizare al Domnului Isus: ” … vor veni mulţi în Numele Meu, şi vor zice: “Eu sunt Hristosul!” Şi vor înşela pe mulţi. Veţi auzi de războaie şi veşti de războaie: vedeţi să nu vă spăimântaţi, căci toate aceste lucruri trebuie să se întâmple. Dar sfârşitul tot nu va fi atunci. Un neam se va scula împotriva altui neam, şi o împărăţie împotriva altei împărăţii; şi, pe alocuri, vor fi cutremure de pământ, foamete şi ciume.” (Matei 24:5-7). Parcă urmărim știrile la CNN sau Fox News. Întrucât evenimentele sunt reale și nu pot fi contestate, întrebarile care se impun sunt: ”Cine poate supraviețui într-o lume scăpată de sub control?” sau ”Cum arată învingătorii și ce caracterizează ținuta lor de eroi?” Ne răspunde profetul Daniel mărturisind că ei sunt tari și deosebiți deoarece:


Read the rest of this entry »

Ce a văzut Ștefan?

stefan1“Dar Ştefan, plin de Duhul Sfânt, şi-a pironit ochii spre cer, a văzut slava lui Dumnezeu, şi pe Isus stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu şi a zis: “Iată, văd cerurile deschise, şi pe Fiul omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu.” (F.A. 7:55-56)

Două instituții a creat Dumnezeu: familia și biserica și amândouă au fost luate cu asalt de Diavolul, iadul și puterile întunericului din prima secundă a  existenței lor. Bătălia va continua până la porțile locuinței morților când – anticipat – ea va fi câștigată de Domnul Isus. Cum trebuie să se raporteze urmașii Mântuitorului la  atacurile Celui rău și la lumea care dorește să deturneze mersul adevărat al Bisericii? Care este atitudinea corectă ce trebuie să o avem ca să rămânem biruitori? Cartea Faptele Apostolilor precum și epistolele sunt mărturii ale atacurilor asupra Bisericii și asupra credincioșilor și ele ne prezintă felul în care să ne purtăm și să răspundem ca să depășim situațiile de criză și să rămânem în picioare. Capitolul 7 din Faptele Apostolilor ni-l aduce în scenă pe unul din eroii credinței din zilele de început ale Bisericii. Este vorba de Ștefan care s-a confruntat cu  evreii legaliști fanatici și care a plătit prețul suprem al mărturiei lui devenind primul martir din istoria Bisericii. Vă invit să facem o scurtă radiografie spirituală a vieții și slujirii lui și să reținem pentru noi ceea ce este valoros ca să putem înainta  pe calea credinței. Care a fost atitudinea lui față de fanatismul religios și față de  Cuvântul lui Dumnezeu și ce lucruri și stări a văzut de s-a lăsat convins de Duhul  să intre în bătălia spirituală din primele zile ale existenței creștinismului?

Read the rest of this entry »

Oameni care au răscolit lumea

oameni rascolit“Oamenii aceştia, care au răscolit lumea, au venit şi aici şi Iason i-a găzduit. Ei toţi lucrează împotriva poruncilor Cezarului, şi spun că este un alt Împărat: Isus.” (F.A. 17:6-7)

”Apoi le-a zis: “Duceţi-vă în toată lumea, şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură.

Iar ei au plecat şi au propovăduit pretutindeni. Domnul lucra împreună cu ei, şi întărea Cuvântul prin semnele, care-l însoţeau. Amin.” (Marcu 16:15,20) 

A fost o zi în calendarul lui Dumnezeu în care a fost promulgat ”Decretul de evanghelizare al lumii.” Înainte de a se înălța la cer Domnul Isus a prezentat urmașilor Săi cel mai grandios proiect de salvare a omenirii de la pierzare veșnică, provocându-I la împlinirea lui: ”Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei, şi le-a zis: “Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ. Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.  Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin.” (Matei 28:18-20).
 

Marea trimitere înseamnă autoritate, viziune, doctrină și protecție completă pentru urmașii Mântuitorului. Răspunsul creștinilor din primul veac a fost pe măsura chemării:Iar ei au plecat şi au propovăduit pretutindeni” relatează Scriptura la Marcu 16:20. Mărturia lor a fost așa de puternică și de  agresivă încât i-a speriat pe oamenii la care ajungeau. Nu a existat putere care să-i oprească deoarece Domnul Însuși acompania slujirea și mărturia lor cu semne și minuni. În prima sută de ani Evanghelia a penetrat în toată lumea cunoscută atunci. Sfinții erau prezenți chiar și în casa cezarului. Vestea cu care ne întâmpină Domnul în acest mesaj este că ”Decretul de evanghelizare al lumii” nu a fost abrogat. Dumnezeu nu Și-a terminat lucrarea și are nevoie de voluntari pe câmpul de misiune. Primii creștini ”au răscolit lumea”(F.A.17:6) și aceiași nevoie acută este și azi. Ce au făcut ei și cum au trăit de au avut un impact atât de puternic în lumea de atunci?  Cum se poate cuceri lumea de azi pentru Christos, când avem la dispoziție toate mijloacele posibile? În același fel ca și atunci.


Read the rest of this entry »