”3:16” sau cifrul lui Dumnezeu

”Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.” (Ioan 3:16)

cifruCIFRUL reprezintă: ”1. vocabular criptografic în care cuvintele sunt înlocuite prin cifre; sistem de semne convenționale în comunicări secrete. 2. mecanism bazat pe o combinație de litere sau de cifre; combinația semnelor.” (DEX). În lumea noastră există asemenea comunicări secrete care – folosind combinații de cifre și litere – descoperă adevăruri tainice. Cu atât mai mult Dumnezeu folosește cifre și litere ca să scoată la iveală caracterul, dragostea și planul Său cu privire la salvarea rasei umane de la pierzare veșnică. ”3:16” reprezintă o combinație de cifre pe care l-am numit ”cifrul lui Dumnezeu” deoarece în spatele lui este descoperită ”inima Lui de tată” plină de dragoste care bate pentru fiecare muritor de pe acest pământ. Haideți ”să ne punem centurile de siguranță” și să descoperim ce se află în spatele lui ”3:16.”

1. Problema: Păcatul. ”Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea!” (Ioan 3:16) – așa începe ”3:16” sau cifrul lui Dumnezeu. Înțelegem că este vorba despre lumea pe care El a creat-o și în care a investit. Lumea care I-a întors spatele și și-a luat soarta în propriile mâini ajungând la faliment total: ”toţi au păcătuit, şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu.” (Rom.3:23). Și ce-i mai trist este sentința pe care o dă un Dumnezeu drept la starea în care a ajuns rasa umană: ”plata păcatului este moartea” (Rom.6:23). Iată cum creionează Scriptura portretul ființei umane care a ales să trăiască în păcat: ”morţi în greşelile şi în păcatele voastre” ”fără Hristos, fără drept de cetăţenie în Israel, străini de legămintele făgăduinţei, fără nădejde şi fără Dumnezeu în lume.” (Ef.2:1,12). Doliu! Dezastru! Depărtat de Dumnezeu!  Fără speranță! Parcă am ajuns pe un drum înfundat, fără nici o ieșire. Aici l-a adus păcatul pe omul care L-a respins pe Creator, iar soarta lui o împărtășim fiecare dintre noi deoarece: sunt născut în nelegiuire, şi în păcat m-a zămislit mama mea.” (Ps.51:5). Ce-i de făcut? Omul nu poate face nimic, singura speranță vine de Sus. Tocmai când se părea că Dumnezeu a uitat de creatura Lui, El rupe tăcerea, iar cifrul  ”3:16” ne descoperă:

2. Planul: Crucea. Dumnezeul cel drept (care trebuia să pedepsească pe păcătos) a conceput un plan unic de salvare hotărând să împlinească dreptatea Lui prin dragostea Lui iar pentru asta: ”a dat pe singurul Lui Fiu” (Ioan 3:16) drept preț pentru răscumpărarea pmului din păcat și pierzare veșnică. Martorul ocular descrie că așa a fost: ”Când au ajuns la locul, numit “Căpăţâna”, L-au răstignit acolo, pe El şi pe făcătorii de rele: unul la dreapta şi altul la stânga.” (Luca 23:33). Salvarea pretindea o jerftă fără cusur, lucru imposibil pe pământ. A venit Singurul lui Fiu din glorie: ”să se nască și să crească să ne mântuiască.” (Colind creștin). Este  și motivul pentru care poetul scrie plin de recunoștință și spune: Ca să mă răscumperi pe cruce-ai murit. / Te iubesc căci spinii fruntea Ți-au rănit. / Te iubesc că Tu m-ai întâi M-ai iubit, / De te-am iubit cândva, acum și mai mult.! (C.Ev. #560). Există rezolvare la problema păcatului, iar simbolul ei este marcat într-o cruce pe care a fost răstignit Fiul lui Dumnezeu. Iată de ce misiunea urmașilor Domnului Isus este să proclame acest adevăr mărturisind că: ”Dumnezeu a găsit cu cale să mântuiască pe credincioşi prin nebunia propovăduirii crucii.” (1Cor.1:21). În fața dragostei divine nu poți rămâne neutru, ci ești obligat să iei atitudine și să înțelegi:

3. Provocarea: Credința. Descifrând ”cifrul” cu secretul dragostei lui Dumnezeu ești provocat să faci o decizie privind salvarea și destinul tău veșnic. Iată modul în care ”3:16” spune că poți beneficia de investiția lui Dumnezeu: ”oricine crede în El!” (Ioan 3:16). Sacrificiul suprem care a adus salvarea și viața veșnică are efect pentru lumea întreagă dar beneficiază de el doar aceia care cred – adică – cei ce se încred cu adevărat în Dumnezeu.  Și asta pentru că: ”cine se apropie de Dumnezeu, trebuie să creadă că El este, şi că răsplăteşte pe cei ce-L caută.” (Evrei 11:6). Dumnezeu este interesat în salvarea ta mai mult decât îți închipui și așteaptă chiar acum să hotărăști să intri într-o relație adevărată cu El prin pocăință și credință deoarece: ”cel neprihănit va trăi prin credinţă” dar în același timp te avertizează: ”dacă dă înapoi, sufletul Meu nu găseşte plăcere în el.”(Evrei 10:38). Dacă pornești la drum cu Domnul Isus, fă în așa fel ca să rămâi până la capăt alături de El. Trăim vremurile de la sfârșit când lepădarea de credință este la ordinea zilei. Iată de ce întrebarea Scripturii te privește și pe tine în mod direct: ”când va veni Fiul omului, va găsi El credinţă pe pământ?” (Luca 18:8). Probabil că va găsi ”tone” de religie dar fără relație. Biserici arhipline dar fără mărturia credinței. Bannere cu firme religioase dar fără viață. Unde te găsești în această  ecuație? Ai grijă! Fiindcă numai prin credință poți privi spre infinit și să descoperi ce te așteaptă dacă ești pocăit cu adevărat.

4. Perspectiva: Raiul. Există o finalitate și o răsplată la toate cele de mai sus. De ce a murit Domnul Isus și de ce este nevoie să crezi? Iată răspunsul: ”să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică!” (Ioan 3:16). Exact cum aude și tâlharul care s-a pocăit pe cruce lângă Domnul Isus: vei fi cu Mine în rai.” (Luca 23:43). Raiul lui Dumnezeu nu este o poveste; este marea realitate în Domnul Isus. Ți se taie respirația la imaginea pe care o prezintă Scriptura: ”Nu va mai fi nimic vrednic de blestem acolo. Scaunul de domnie al lui Dumnezeu şi al Mielului vor fi în ea. Robii Lui Îi vor sluji. Ei vor vedea faţa Lui, şi Numele Lui va fi pe frunţile lor. Acolo nu va mai fi noapte. Şi nu vor mai avea trebuinţă nici de lampă, nici de lumina soarelui, pentru că Domnul Dumnezeu îi va lumina. Şi vor împărăţi în vecii vecilor.” (Apoc.22:3-5). Te poți gândi ca tu – un anonim al acestui pământ – să intri pe porți de perle și să pășești pe străzi de aur în cetatea eternă? Dar să fi părtaș la ”Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte?” (P.Ispirescu – Basme). Oare înțelegi cu adevărat ce înseamnă să locuiești în: ”cortul lui Dumnezeu cu oamenii?” (Apoc.21:3). Cu sfinții, cu martirii, și cu miliardele de răscumpărați în jertfa de la Calvar? Este mai presus de înțelegerea omului dar este adevărat așa cum scrie și poetul că: ”Sus asupra stelelor, Aleluia, Amin! / E mulțimea sfinților, Aleluia, Amin! / Care-aici s-au ostenit, Care mult au suferit, / Acolo s-or oihni, Aleluia, Amin!” (C.Ev. #456). Cifrul lui Dumnezeu – ”3:16” – a fot dezlegat. Nu mai există nici o enigmă. Problema a fost rezolvată la cruce. Tot ce ți se cere este să te încrezi în El cu adevărat și să trăiești pocăința la nivel de excelență în așa fel ca să-L onorezi! Finalul va fi glorios! A mai rămas puțin până vom auzi trâmbița revenirii Lui. Aș vrea să nu lipsești. În Cer va fi trist fără tine . Și eu voi fi trist să te caut și să nu te găsesc acolo. De aceea te îmbrățișez cu dragoste sinceră și mă rog să-ți pui viața în rânduială în așa fel ca să ne întâlnim în glorie.

RUGĂCIUNE

”Să vină, Doamne, îndurarea Ta peste mine, mântuirea Ta, după făgăduinţa Ta!” (Ps.119:41)


One Response to “”3:16” sau cifrul lui Dumnezeu”

  1. Ilie Pop says:

    Maranata!!!
    Frate Mihai mă bucur că ești activ, și citesc cu plăcere scrierile tale.
    Dumnezeu să te binecuvânteze!

Leave a Reply

^