A Venit un Om

A venit un om trimis de Dumnezeu: numele lui era Ioan. El a venit ca martor, ca să mărturisească despre Lumină, pentru ca toţi să creadă prin el. Nu era el Lumina, ci el a venit ca să mărturisească despre Lumină.” /Ioan 1:6-8/

 

omÎnceputul de an este marcat de evenimente creștine nu fără însemnătate. Amintim sărbătoarea botezului Domnului Isus și – legat de aceasta – aducerea aminte a slujitorului trimis de Domnul ”să pregătească drumul” Mântuitorului. Este vorba de Ioan Botezătorul  despre care Domnul Isus face o remarcă specială în Matei 11:11 când spune: ”Adevărat vă spun că, dintre cei născuţi din femei, nu s-a sculat nici unul mai mare decât Ioan Botezătorul.” Nu se vorbește prea mult despre viața și slujirea lui, de aceea ne propunem să trecem în revistă câteva valori remarcabile care-l fac pe Ioan Botezătorul să rămână un personaj fără egal în galeria eroilor lui Dumnezeu.  Privind la el gândul mă poartă spre urmașii Mântuitorului care ar trebui să învețe și să practice slujirea și mesajul celui vestit de proorocul Isaia: ”Ioan acesta este acela care fusese vestit prin prorocul Isaia, când zice: “Iată glasul celui ce strigă în pustie: “Pregătiţi calea Domnului, neteziţi-I cărările.” /Matei 3:3/. Vă invit să urmărim relatarea biblică și să creionăm un portret al celui mai mare om născut din femeie.

1 . Statutul lui. Un om trimis de Dumnezeu.” /Ioan 1:6/. Aceste cuvinte reprezintă ”scrisoarea de acreditare” a lui Ioan în fața oamenilor. Este exact ceea ce face un ambasador când este trimis într-o țară străină: spune din partea cui vine și care este misiunea lui. Îmi aduc aminte de seara când am ajuns la sediul ambasadei României de la Moscova. De departe am văzut drapelul românesc pe clădire, iar când am intrat înăuntru am fost fascinat să văd că totul mărturisea despre o altă țară decât aceea în care mă aflam. Să mărturisești despre o altă țară și despre un alt Împărat pe un pământ străin – aceasta este esența vieții de creștin. Exact acest lucru îl subliniază Apostolul Pavel la 2 Corinteni 5:18-20 când scrie: ” Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Isus Hristos, şi ne-a încredinţat slujba împăcării … ne-a încredinţat nouă propovăduirea acestei împăcări. Noi dar, suntem trimişi împuterniciţi ai lui Hristos; şi, ca şi cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte, în Numele lui Hristos: Împăcaţi-vă cu Dumnezeu!” Ce clar și simplu. Dumnezeu ne descrie ”fișa postului” pentru cei care se numesc copiii Lui. Acesta este statutul nostru: oameni trimiși de El pentru a-L reprezenta într-o lume pierdută și înstrăinată de El. Cum stai la acest capitol?

2 . Identitatea lui. Numele lui era Ioan.” /Ioan 1:6/. Ioan nu era un nume comun la acea vreme în Israel. Cei din familie au protestat la propunerea acestui nume. ”În ziua a opta, au venit să taie pruncul împrejur, şi voiau să-i pună numele Zaharia, după numele tatălui său. Dar mama lui a luat cuvântul, şi a zis: “Nu. Ci are să se cheme Ioan.” Ei i-au zis: “Nimeni din rudeniile tale nu poartă numele acesta.”/Luca 1:59-61/. Ceva nou. Un nume care înseamnă ”Iehova S-a îndurat”; ”Pe placul lui Iehova”; ”Copilul îndurării”; ”Bogat în har”. La așa ceva S-a gândit Domnul când a transmis acest nume lui Zaharia. Un copil care să-L reprezinte pe El. Să-L slujească și să-L proclame. ”Va fi mare înaintea Domnului” spune îngerul despre Ioan în Luca 1:15. Când este provocat să-și declare identitatea, Ioan o face cu toată modestia spunând: “Eu”, a zis el, “sunt glasul celui ce strigă în pustie: “Neteziţi calea Domnului”, cum a zis prorocul Isaia.”/Ioan 1:23/. În pustia acestei lumi cea mai mare nevoie este de ”glasuri care să strige” și de oameni care ”să netezească calea Domnului.” N-ai vrea să te gândeşti în modul cel mai serios ca în afara numelui tău de naștere să trăiești în așa fel ca să ți se spună și ”pocăitul?” E atâta nevoie de pocăiți veritabili care să aibă numele dar să trăiască și viața Domnului Isus.

3 . Misiunea luiA venit în lume să depună mărturie despre Cel ce L-a trimis.  El a venit ca martor, ca să mărturisească despre Lumină, pentru ca toţi să creadă prin el. Nu era el Lumina, ci el a venit ca să mărturisească despre Lumină.” /Ioan 1:7-8/. A fost ca o stea căzătoare care a strălucit puțin pe firmament apoi a dispărut. Dar mărturia lui a rămas până astăzi. Valoarea vieții nu este dată de cantitatea ei, ci de felul în care o trăiești. Misiunea lui Ioan este și misiunea noastră. La înălțare Domnul Isus decretează evanghelizarea lumii și spune: ”voi veţi primi o putere, când Se va pogorî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudea, în Samaria, şi până la marginile pământului.” /F.A. 1:8/. Decretul este încă în vigoare și Domnul caută voluntari care să se înroleze în armata salvării celor pierduți. În Predica de pe Munte Domnul Isus definește foarte clar și simplu misiunea urmașilor Săi: Voi sunteţi sarea pământului …  Voi sunteţi lumina lumii.” /Matei 5:13-14/, iar după înviere El reia mesajul evanghelizării lumii și subliniază: ”Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile.” /Matei 28:19/ precum și  “Duceţi-vă în toată lumea, şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură.” /Marcu 16:15/. Misiunea noastră este clară.Logistica este desăvârșită; doar trebuie aplicată. Nu vrei la începutul anului 2013 să fii primul care începe? Mă rog ca Dumnezeu să te binecuvinteze ca să fii un martor adevărat pentru El și Împărăția Lui.

RUGĂCIUNE

Slavă Ție Tată din Cer pentru oameni ca și Ioan Botezătorul care a acceptat să te reprezinte pe Tine în această lume și chiar să plătească prețul suprem pentru mărturia lui. Te rugăm să miști inimile noastre ca să se deschidă pentru mărturie și astfel cât mai mulți păcătoși să găsească salvarea prin pocăință. Fie anul 2013, anul trezirii spirituale la New Life Romanian Church și nu numai. Mulțumim că ne primești și ne binecuvântezi. În Numele Domnului Isus. Amin


^