Adevărata libertate

”Veţi cunoaşte adevărul, şi adevărul vă va face slobozi.” (Ioan 8:32)

libertateÎn fiecare an națiunea americană își aduce aminte de jertfa și sacrificiul plătit ca să fie o țară liberă și prosperă. În ziua de de 4 Iulie 1776 a fost adoptată Declarația de independență față de Regatul Unit al Marii Britanii dar și de dependență față de Dumnezeu. Din acel moment istoria acestei țări devine o mărturie pentru lumea întreagă a ceea ce înseamnă să trăiești cu adevărat în libertate și belșug. Este încă o binecuvântare să trăiești în ”țara tuturor libertăților”. Privind la acest eveniment gândul meu se îndreaptă spre un alt fel de libertate. Miliarde de oameni sunt robi ai păcatului și nu știu că pot să trăiască liberi. Ce trebuie să cunoști ca să nu fi sclav, ci să trăiești eliberat de orice povară a păcatului? Cum poți să beneficiezi de o viață liberă cu adevărat și cum se manifestă ea?

 1. Presupune o cunoaștere adevărată. Zeci de ani creștinii veritabili au fost stigmatizați de comuniștii atei cu epitete ca: ”bigoți”, ”înguști”, ”înapoiați.” Alții îi acuzau că se conduc după dictonul: ”Crede și nu cerceta.” Dar a venit vremea ”dreptului la replică.” Răspunsul îl dă Cartea Sfântă, Cuvântul lui Dumnezeu:Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi” (liberi). Sunt cuvintele ce le proclamă chiar Domnul Isus la Ioan 8:32. Nașterea din nou presupune cea mai înaltă formă de cunoaștere; mai superioară decât cunoașterea academică, științifică. Adevărul care te face liber este mai mult decât o ipoteză, teoremă sau axiomă: este o Persoană – Domnul Isus – Cel care a spus: ”Eu sunt Calea, Adevărul și Viața.” (Ioan 14:6). Iată de ce pocăința este o experiență care înseamnă relație, nu religie. Înainte de a fi parte dintr-o grupare creștină tu trebuie să ai o întâlnire cu Domnul Isus prin credință și pocăință. Exact asta spune și Apostolul Pavel după ce își prezintă CV-ul în Filipeni 3:10: ”să-L cunosc pe El şi puterea învierii Lui şi părtăşia suferinţelor Lui.”  Nu ești liber cu adevărat până nu-L cunoști pe El. Iată de ce invitația noastră este să cauți și să-L cunoști pe Domnul Isus. Mi-a schimbat viața mea și mi-a dăruit ”tone” de fericire și ”vagoane” de binecuvântări împreună cu tot atâtea încercări. Sunt împlinit cu Mântuitorul meu și tot ce doresc este să experimentezi și tu pocăința adevărată.

2. Se manifestă printr-o trăire autentică. După ce L-ai întâlnit și L-ai acceptat în viața ta ca Mântuitor și Domn trebuie să dovedești că ești liber cu adevărat. Asta înseamnă că ai scăpat de robie și trăiești în fiecare zi în libertatea deplină pe care Ți-o oferă El. În creștinismul autentic acesta este modul de viață, traiul de fiecare zi al pocăitului. Dacă trăim pentru Domnul trăim  exclamă apostolul, iar apoi explică ce înseamnă să fi cu adevărat liber în Domnul Isus: ”nici unul din noi nu trăieşte pentru sine.” (Romani 14:7-8). Cum stau lucrurile în dreptul tău? Dar în casa ta? Primii creștini erau așa de marcați de trăirea pentru Domnul încât și dușmanii au fost obligați să recunoască acest lucru spunând: ”că erau oameni necărturari şi de rând; şi au priceput că fuseseră cu Isus.” (F.A.4:13). Dovada că suntem liberi nu constă în vorbele, declarațiile, predicile sau proiectele și programele noastre, ci într-o viață trăită non-stop cu El și pentru slava Numelui Său. Când descrie roada Duhului, Apostolul Pavel concluzionează astfel: ”Împotriva acestor lucruri nu este lege.” (Gal.5:23). Așa trăiește un pocăit plin de Duhul Sfânt. Este o persoană în care Duhul rodește valori ce nu pot fi condamnate de nici o instanță de judecată omenească. Ce chemare extraordinară pentru ființe ca mine și tine dar și ce responsabilitate. Nu uita că ești o scrisoare citită zilnic de cei din jur. Sper ca autorul să fie Duhul Sfânt, iar tu să fi cu adevărat o mărturie a Domnului Isus printre pământeni.

 3. Așteaptă momentul împlinirii. Aici trăim limitați de spațiu și timp dar într-o zi vom fi liberi în mod desăvârșitîn glorie împreună cu sfinții și cu Fiul lui Dumnezeu.”Acum, vedem ca într-o oglindă, în chip întunecos; dar atunci, vom vedea faţă în faţă. Acum, cunosc în parte; dar atunci, voi cunoaşte deplin” spune Scriptura la 1 Cor. 13:12. Apoi Cuvântul ne face atenți la perspectiva finală a unei vieți trăite aici într-o libertate autentică: ”când Se va arăta El, vom fi ca El” (1Ioan 3:2)Ca El! Împliniți 100%. Nesupuși spațiului și timpului. Nemuritori și veșnici! Vom străbate constelațiile și galaxiile. Îl vom adora și-L vom slăvi. Ne vom închina cu adevărat și vom avea cea mai perfectă părtășie. Cel mai măreț lucru este că vom fi pentru totdeauna în prezența Lui. A mai rămas puțin până ”Când de mână ne va lua/Și ne va duce-n țara Sa. /O, ce zi, ce glorioasă va fi.” (Autor anonim). O veșnicie fără lacrimi și doliu, fără spitale și cimitire. O pace desăvârșită va stăpâni cerul ”de la minus infinit la plus infinit.”Pentru că cel rău nu doarme, ia aminte în încheiere la atenționarea transmisă de Fratele Pavel galatenilor: Rămâneţi dar tari, şi nu vă plecaţi iarăşi sub jugul robiei.” (Gal.5:1)Trăiește liber până la final ca să te bucuri de momentul împlinirii împreună cu El în glorie. Amin.

 

RUGĂCIUNE 

Mulțumim că ne-ai creat să fim liberi și aici pe pământ dar și-n veșnicie. Domnul Isus a plătit prețul libertății noastre de aceea te rugăm ajută-ne să trăim în așa fel ca jertfa Lui să nu fie zadarnică, nici pentru noi, nici pentru cei din jurul nostru. Amin.


Leave a Reply

^