All inclusive / Totul inclus

”El, care n-a cruţat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a dat pentru noi toţi, cum nu ne va da fără plată, împreună cu El, toate lucrurile?” (Rom.8:32)

 ”Voi aveţi totul deplin în El.” (Col.2:10)

 

all inclusiveAm citit și am auzit de multe ori despre ”all-inclusive package” ceea ce înseamnă un pachet de servicii care include toate nevoile. Mai ales în sfera turismului. Zilele trecute (iunie 2014) am avut bucuria ca eu și soția împreună cu copiii și nepoțica să beneficiem de o asemenea ofertă într-o scurtă vacanță la ocean. Una este să citești sau să vezi o reclamă la TV despre ”all-inclusive” și cu totul diferit este să beneficiezi ”live” de asemenea servicii. Am fost șocat să constat mulțimea de restaurante la tot pasul care-ți ofereau din abundență hrană și băutură, dulciuri și fructe de toate felurile și la orice oră. Apoi să te plimbi printre palmieri și să stai la piscină sau să mergi la ocean. Spectacole și activități de tot felul completau tabloul unui pachet de servicii numit ”totul inclus.” Nu lipsea nimic din tot ce aveai nevoie. Ca slujitor al lui Dumnezeu, starea mea sufletească era la extreme; mă bucuram dar mă și întristam. În primele zile gândul meu era la săraci, orfani, văduve, bolnavi, oameni în nevoie. Apoi scenariul s-a schimbat și gândul m-a purtat spre veșnicia lui Dumnezeu. Am tresărit în inima mea și am strigat în sufletul meu: veșnicia va fi ”all-inclusive!” Așa am trăit restul de timp la ocean, iar în ziua de duminică la întâlnirea cu cei prezenți am împărtășit experiența și viziunea mea despre veșnicia care include totul. Dar haideți să urmărim câteva valori eterne din ”all-inclusive package.”

1. Salvarea este inclusă. Mântuirea este inițiativa și darul lui Dumnezeu pentru toți cei care răspund pozitiv la jertfa Domnului Isus.”Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.” (Ioan 3:16). Acesta este mesajul salvării. Nici nu poți să te gândești la fericire veșnică fără iertarea ce ți-o oferă El. De-aici pornește totul. A fi sau a nu fi cu El în glorie depinde de răspunsul tău la provocarea Golgotei. Eu am răspuns DA și sunt salvat, iertat, neprihănit, mântuit și fericit. Același apostol scrie la 1 Ioan 5:12: ”Cine are pe Fiul, are viaţa!Cum aș vrea să te silesc să primești darul Lui dar nu pot. Nici El nu o face. Doar îți oferă salvarea însă te lasă pe tine să decizi. Culmea! Ca să beneficiezi de un pachet ”all-inclusive”aici pe pământ trebuie să plătești. Pentru ACOLO nu te costă nimic. A plătit El totul. Doar trebuie să accepți oferta Lui. Nu o religie, ci o relație cu cea mai importantă persoană din univers: Domnul Isus, Fiul lui Dumnezeu.

2. Viața veșnică este inclusă. Am văzut deja la punctul precedent că salvarea ne este dăruită la pachet cu viața veșnică.Dumnezeu ne-a dat viaţa veşnică, şi această viaţă este în Fiul Săuexplică Cuvântul la 1Ioan 5:11. Simplu și clar ca la aritmetică. În altă parte Scriptura spune că: ”moartea nu va mai fi.” (Apoc.21:4). Va fi acolo ”cortul lui Dumnezeu cu oamenii” și nu vor lipsi ”râul vieții” și ”pomul vieții.”Cel mai frumos resort nu este pe pământ, ci în fericire veșnică. Tabloul este completat cu imagini de vis: ”nu va mai fi noapte. Şi nu vor mai avea trebuinţă nici de lampă, nici de lumina soarelui, pentru că Domnul Dumnezeu îi va lumina.” (Apoc.22:5). Dar cine poate să înțeleagă pe deplin grandoarea eternității cu Domnul Isus? Apostolul Pavel a fost răpit în sferele cerești cele mai înalte și tot ce poate el să spună sunt cuvintele din 1 Cor.2:9: “Lucruri, pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit, şi la inima omului nu s-au suit, aşa sunt lucrurile, pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc.” Nu-ți tresare inima? Parcă îmi vine să pun mâna la frunte și să strig împreună cu poetul Traian Dorz: ”Isus, Isus și te-așteptăm/Cum crini așteaptă rouă. /Privind spre ceruri te chemăm/Cu mâinile-amândouă. /Treci peste anii viitori/O, Mire drag și vină. /Ne du mai sus, mai sus de nori/În țara de lumină.” Aceasta te așteaptă și pe tine. Nu glumi cu veșnicia. Fii pocăit până la sfârșit și vei beneficia de ”tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte.”

3. Fericirea este inclusă. Pentru oamenii fără Dumnezeu fericirea depinde de lucrurile din afară: spectacole, distracții de tot felul, întreceri sportive, cazinouri, filme, internet, TV și multe alte lucruri care au generat o adevărată industrie a distracțiilor. Asta costă libertate, bani și timp. Copiii lui Dumnezeu își găsesc fericirea înăuntru, nu în afară. Psalmistul recunoaște că ”fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu.” (Ps.73:28). Ei nu sunt niște frustrați și triști, nici resemnați. Atât în viața aceasta, cât și în eternitate fericirea lor continuă la modul superlativ. Veșnicia cu Domnul Isus va fi o existență perfectă:”Nu va mai fi nimic vrednic de blestem acolo. Scaunul de domnie al lui Dumnezeu şi al Mielului vor fi în ea.” (Apoc.22:3). ”Distracția” va fi pe măsură. Fericirea va fi modul de viață al sfinților. Dar în ce constă ea? Urmăriți mesajul Scripturii: ”Robii Lui Îi vor sluji. Ei vor vedea faţa Lui, şi Numele Lui va fi pe frunţile lor.Şi vor împărăţi în vecii vecilor.” (Apoc.22:4-5). Ceva de dorit! Ca doi îndrăgostiți care se iubesc și nu-i mai interesează altceva. Se doresc unul pe celălalt și caută să stea cât mai mult împreună. Se privesc față în față și nu știu cum să se poarte mai frumos pentru a fi pe placul celuilalt. Îndrăgostiți de Mirele, vom sta în prezența Lui o veșnicie. Vom vedea fața Lui și vom purta Numele Lui pe frunte. Nu există distracție mai extraordinară. Nici fericire mai desăvârșită. Eu și El! Un anonim în anturajul Regelui Regilor! Asta urmează să se întâmple cât mai curând. În anul 1992 am călătorit în Australia. Am zburat din Belgrad la Melbourne și am avut șansa să am locul în avion lângă o ziaristă din Macedonia. Mergea acolo pentru căsătorie. Ciudat era faptul că nu și-a întâlnit niciodată logodnicul. Îl cunoștea doar din scrisori și din poze. Înainte de aterizare a mers la toaletă și și-a aranjat ținuta, tenul și coafura. Arăta superb. La ora 5.30 a.m. – înainte de a răsări soarele – s-a întâlnit cu mirele ei. Era emoționată dar fericită. Sunt vremurile dinaintea întâlnirii Mirelui. Cum vei da față cu El? Ești pregătit? Folosește momentul acesta ca să-ți faci toate socotelile. Te așteaptă cel mai fantastic timp din existența ta: nunta Mielului. Fericire fără sfârșit.

RUGĂCIUNE

Mulțumim Tată pentru felul în care ai conceput mântuirea în așa fel ca să nu lipsească nimic din ce ne este de folos. Ajută-ne să trăim în așa fel ca să fim împliniți și fericiți și prin viața noastră să provocăm și pe alții să se pocăiască. Amin.


Leave a Reply

^