Așteptând fericita noastră nădejde

”aşteptând fericita noastră nădejde şi arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu şi Mântuitor Isus Hristos.” (Tit 2:13)

” aşteptând şi grăbind venirea zilei lui Dumnezeu …” (2 Petru 3:12)

nadejde
Fericita noastră nădejde reprezintă speranța și credința că într-o zi vom fi în glorie cu Fiul lui Dumnezeu și cu sfinții Lui. Atunci ea va deveni certitudine deoarece ne vom bucura cu toții de: ”arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu şi Mântuitor Isus Hristos.” (Tit 2:13). Câtă pace și liniște la gândul că: ”Dincol’ de zare-i o dimineață / Mai glorioasă fără apus. / Sfârșită-i truda și-o altă viață / Am pe vecie cu-al meu Isus.” (Autor anonim). Copiii lui Dumnezeu tânjesc după acel moment și strigă ”Maranata!” ”Amin! Vino,  Domane Isuse!” Dar pentru că vremurile care le parcurgem sunt confuze, iar profeții falși sunt la mare căutare avem nevoie de busola Scripturii ca să nu rătăcim pe ultima sută de metri. Știind că: ”Ziua Domnului … va veni ca un hoţ” și că ”toate aceste lucruri au să se strice”  întrebarea care se impune de la sine este: ”ce fel de oameni ar trebui să fiţi voi?” (2 Petru 3:10-11). În ce stare ar trebui să fim astfel ca nădejdea noastră să nu ne înșele? Cum ar trebui să-L așteptăm pe Domnul? Iată cum:

1. Pocăiți. Adică mântuiți și iertați. Născuți din nou și salvați prin sângele Mielului. Trecutul a fost șters, prezentul este sub control, iar viitorul este asigurat. Iată declarația  celor născuți din nou cu privire la viitor: ” … aşteptăm ceruri noi şi un pământ nou, în care va locui neprihănirea.” (2Petru 3:13). Dar nu numai atât, ci: ”suspinăm în noi, şi aşteptăm înfierea, adică răscumpărarea trupului nostru.”(Rom.8:23). Adică pocăiții nu glumesc cu viața; o trăiesc la nivel de excelență pentru slava și gloria Mântuitorului deoarece sunt siguri că nici un fel de necurăție nu va avea acces în Cer. Prețuind jertfa de la Calvar și știind că: ”toate aceste lucruri au să se strice,” pocăiții sunt conștienți că vor supraviețui într-o lume rea și împotrivitoare doar ”printr-o purtare sfântă şi evlavioasă” (2 Petru 3:11), având drept obiectiv cuvântul Scripturii care pretinde: siliţi-vă să fiţi găsiţi înaintea Lui fără prihană, fără vină, şi în pace.” (2 Petru 3:14)Cum stai cu viața de pocăință? Te-ai obișnuit cu ea și a devenit un fel de rutină sau ești mereu în căutarea voiei Lui pentru tine și casa ta? Te îndeletnicești zilnic cu rugăciunea și studiul Scripturii sau te mulțumești cu ”fărâmiturile” de la slujbe? Când ai postit ultima dată? Cât ai stat de vorbă despre Domnul Isus cu cei din casa ta în ultimul timp? Câți oameni L-au cunoscut prin tine pe Mântuitorul? Întrebările ar putea continua dar mă opresc aici cu gândul că te trezești și te ștergi la ochi ca să te apuci de treabă. Nu numele pe care-l porți te definește, ci doar o viață trăită 24/7 pentru El are valoare. Ai grijă!

2. Pregătiți. Cea mai simplă logică te duce cu gândul că un pocăit care tânjește după veșnicie este și pregătit pentru ziua întâlnirii cu Mirele. În ce constă pregătirea și care este modul practic în care trebuie să se împlinească în viața copiilor lui Dumnezeu? Scriptura este clară și nu ne lasă să bâjbăim. În primul rând ne avertizează: ”Fiţi gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiţi.” (Luca 12:40). Apoi ne explică ce avem de făcut: ”Mijlocul să vă fie încins, şi făcliile aprinse. Şi să fiţi ca nişte oameni, care aşteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă …” (Luca 12:35-36). Concluzia se desprinde automat:  ”Ferice de robii aceia, pe care stăpânul îi va găsi veghind la venirea lui!” (Luca 12:37). Tot ce înțelegem din Scriptură este că înainte de sosirea Mirelui toate fecioarele au ațipit (Matei 25). Au intrat în odaia de nuntă doar cele ce și-au asigurat untdelemn de rezervă. Adică s-au pregătit. Iar noi fiindcă: ”nădăjduim ce nu vedem, aşteptăm cu răbdare.” (Rom.8:25) ziua: ”când Se va arăta El”  deoarece atunci ”vom fi ca El; pentru că Îl vom vedea aşa cum este.” (1 Ioan 3:2). Ce perspectivă fantastică! Ți se taie respirația la gândul că vei păși pe podiumul de premiere al veșniciei și vei primi chiar din mâna Lui străpunsă de cuiul roman medalia de aur a slavei. Pune-ți viața în rânduială chiar acum ca să fi sigur că poți striga și tu împreună cu cei răscumpărați: ”Treci peste anii viitori / O, Mire drag și vină. / Ne du mai sus, mai sus de nori / În țara de lumină. / Și-ți vom cânta Isus iubit / De drag o veșnicie. / Că te-am chemat și te-am dorit / Cât nimenea nu știe!” (C. Ev. # 621). Nu mă pot gândi să ajungi în iad. Iată de ce îți doresc din toată inima să fi un ”pocăit pregătit” pentru întâlnirea cu Regele.

3. Proslăviți./Prețioși./ Evaluarea lui Dumnezeu pentru cei mântuiți este una de excepție: “Îmi vor fi o comoară deosebită, în ziua pe care o pregătesc Eu.” (Maleahi 3:17). Atât de prețioși suntem în ochii Lui că  ne socotește drept comoara Sa. Dar nu se oprește aici, ci continuă și proclamă: ”pe aceia pe care i-a socotit neprihăniţi, i-a şi proslăvit.” (Rom.8:30). Asta însemană ”mântuire la timpul viitor.” După ce am fost justificați și sfințiți, vom fi și proslăviți. Vom fi la fel ca Domnul Isus după înviere! Când se va întâmpla acest lucru și cum se va face? Ceea ce urmează este incredibil. Iată ce ne descoperă Cartea: ”Căci taina fărădelegii a şi început să lucreze;” iar apoi ne face cunoscut că: ”trebuie numai ca cel ce o opreşte acum, să fie luat din drumul ei.” Cu un verset înainte apostolul precizează: ” … acum ştiţi bine ce-l opreşte ca să nu se descopere decât la vremea lui.” (1 Tes.2:6-7). Ce se va întâmpla când se va împlini vremea? Fii atent la tabloul creionat în Scriptură: noi cei vii, care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiţi” ci vom fi răpiţi toţi împreună cu ei, în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh; şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul.” (1 Tes.4:15-17). Asta înseamnă proslăvire! Wow! ”Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte!” – basmul lui Petre Ispirescu – va fi marea realitate în Domnul Isus Christos. Dacă a fost actual acum mai bine de două mii de ani, oare cât de iminent și inevitabil trebuie să fie acest eveniment astăzi? Înțelegi că ești la o clipeală din ochi de revenirea Domnului Isus? Oare chiar nu-ți pasă? Nu glumi cu veșnicia ta! Este momentul să spui hotărât că vrei cu orice chip să fi ACOLO și să proclami împreună cu sfinții că în clipa:”Când trâmbița Domnului va anunța judecata / Și dimineața cea frumoasă-a veni, / Iar cei răscumpărați l-acel liman s-or aduna. / Când se citesc numele acolo-i fi.” (C.Ev.#429). În final am ”să-L invit” pe Domnul Isus să aibă cuvântul de încheiere. Iată ce spune: ”Temeţi-vă ca nu cumva, venind fără veste, să vă găsească dormind. Ce vă zic vouă, zic tuturor: Vegheaţi!” (Marcu 13:36-37)Amin! Doamne ajută!

RUGĂCIUNE

 ”Povăţuieşte-mă în adevărul Tău, şi învaţă-mă; căci Tu eşti Dumnezeul mântuirii mele, Tu eşti totdeauna nădejdea mea!” (Ps.25:5)


One Response to “Așteptând fericita noastră nădejde”

  1. DANIEL HODUT says:

    DOMNUL ISUS,SA TE BINECUVINTEZE Fr.MIHAI IMPREUNA CU TOATA CASA TA !!! DORESC CA EL,SA-TI DEA TOT TIMPUL LUMINA SI UNGEREA SA DIVINA !!!!! Apoc.22:12-14;17;20-21. “MARANATHA “

Leave a Reply

^