Atenție la mesajul Celui ce vine

Eu vin curând; şi răsplata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui. (Apoc.22:12)

“Amin! Vino, Doamne Isuse!” (Apoc.22:20) 

atentieLaitmotivul acestei meditaţii este telegrama Domnului Isus reluată în mai multe versete din cartea revelaţiei. Are doar trei cuvinte, scurte şi clare: “Eu vin curând.” Cuvântul “curând” se traduce şi prin cuvântul “deodată.” (Care se produce pe neașteptate; fără a fi anunțat din timp; brusc. / DEX). Adică, pe nepusă masă, în mod inopinat. Ceva de care eşti sigur că se va întâmpla dar nu şti când. Iată de ce Domnul Isus, anticipând vremea sfârșitului I-a atenționat pe urmașii Lui, spunându-le: Băgaţi de seamă să nu vă înşele cineva. Fiindcă vor veni mulţi în Numele Meu, şi vor zice: “Eu sunt Hristosul!” Şi vor înşela pe mulţi. (Marcu 13:5-6). Iar astăzi trage semnalul de alarmă în dreptul nostru şi ne face atenţi la câteva lucruri extrem de importante şi de urgente. Să luăm aminte la avertizarea plină de dragoste a Mântuitorului şi să urmărim ce doreşte să ne spună. 

1. Fii atent la RISC. Reamintim că aceste meditaţii nu reprezintă în nici un fel prilej de dispute teologice. Nu vom discuta despre păstrarea sfinţilor în har dar suntem obligaţi să subliniem strigătul Celui ce vine vizavi de responsabilitatea pe care o avem  ca şi oameni mântuiţi/salvaţi, iertaţi/. Urmăreşte riscul care te confruntă la orice pas şi atenţionarea Fiului lui Dumnezeu: “Păstrează ce ai” (Apoc.3:11) şi “Ferice de cel ce păzeşte cuvintele prorociei din cartea aceasta!” (Apoc.22:7). Să fi clar! Iertarea şi salvarea aparţin în exclusivitate lui Dumnezeu. Omul nu poate face nimic pentru mântuirea sufletului decât să-şi recunoască starea şi să-L primească pe Domnul Isus prin credinţă şi pocăinţă. Însă credem că omul are partea lui în procesul de sfinţire şi de rămânere în har. Când Domnul Isus spune să păstrezi ce ai şi să păzeşti Cuvântul Său, asta înseamnă că există riscul să pierzi ce ai primit. Ca să înţelegem mai bine acest lucru, urmăriţi şi strigătul din închisoare al Apostolului Pavel către sfinţii care erau în pericol: “duceţi până la capăt mântuirea voastră, cu frică şi cutremur” (Fil.2:12), iar Domnul Isus atrage atenţia în modul cel mai serios asupra vieţii de pocăinţă când spune: “Pe orice mlădiţă, care este în Mine şi n-aduce rod, El o taie;” după care “mlădiţele uscate sunt  strânse, aruncate în foc, şi ard.” (Ioan 15:2,7). Ce este neclar în acest Cuvânt al Scripturii? Nu dorim să speriem pe nimeni dar dorim din toată inima să-i ajutăm pe toţi cei ce vor citi această meditaţie să rămână lângă Domnul Isus până la capăt. Poetul creştin transmite în versurile sale următorul mesaj: “Poţi să pierzi averi şi ranguri, / Bogăţii cu rai în spic. / Dacă n-ai pierdut credinţa / Încă n-ai pierdut nimic.” (V. Militaru – Poezii).Tu unde te afli pe drumul către Cer?

2. Fii atent la RĂSPLATĂ. Întâlnirea cu Cel ce vine va avea loc pe “Stadionul Olimpic”  al Cerului unde va fi cea mai extraordinară festivitate de premiere din Univers.  Va fi un premiu pentru fiecare care a rămas statornic. Dacă ai înţeles mesajul rămânerii, atunci va fi simplu să-l înţelegi şi pe cel al răsplătirii. Domnul Isus ne anunţă  că are pregătit pentru noi “cununa.” (Apoc.3:11) şi că: “răsplata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui. (Apoc. 22:12). Răsplata este a Lui dar o vom primi în mod individual în raport de viaţa şi mărturia care am avut-o ca şi pocăiţi pe  pământ. Şi-a ţinut cuvântul întotdeauna şi aşa va fi şi în ziua socotelilor. Să ne amintim mesajul Fiului lui Dumnezeu din Scriptură când se referă la răsplată şi la răsplătire pentru cei credincioşi: “Ai fost credincios în puţine lucruri, te voi pune peste multe lucruri; intră în bucuria stăpânului tău!”(Matei 25:23). Iar în altă parte strigătul Mântuitorului este la fel de clar:“Veniţi binecuvântaţii Tatălui Meu de moşteniţi Împărăţia, care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii.” (Matei 25:34). Din închisoarea Romei Apostolul Pavel întemniţat pentru Christos, confirmă cele de mai sus când proclamă  cu certitudine: “De acum mă aşteaptă cununa” (2Tim.4:8)Iar poetul creştin inspirat de mesajul răsplătirii avea să scrie: “Aici scurtă-i lupta, / Acolo cununa. / Ne aşteaptă gata! / Sus ni-i ţara!” (C.Ev. # 437). Fii atent la răsplată! E pregătită pentru tine. Trăieşte în aşa fel ca în ziua răsplătirii să fii pe podium. Se va intona “imnul de stat al Cerului” şi un stadion întreg se va ridica în picioare ca să aplaude şi să-ţi spună “Bun venit!” Iar El, chiar El îţi va înmâna medalia! Se merită să rămâi până la capăt cu Domnul Isus şi cu sfinţii care-L aşteaptă.

3. Fii atent la RĂSPUNS. Când cineva drag te anunţă că soseşte, aşteaptă un răspuns pe măsură de la tine.  Astăzi Fiul lui Dumnezeu,  Domnul Isus Christos, Mântuitorul nostru ţi-a trimis următoarea telegramă:  ”Eu vin curând.” Oare, ce mesaj va primi din partea ta drept răspuns? Ia aminte la felul în care răspund Duhul şi Mireasa: “Şi Duhul şi Mireasa zic: “Vino!” În acelaşi ton cu o mulţime care nu se poate număra mesagerul cosmic recomandă celor ce-L aşteaptă pe Mirele cum să răspundă la provocare: “Şi cine aude, să zică: “Vino!” (Apoc.22:17). Fii atent acum! Tu zici că-L aştepţi pe Fiul lui Dumnezeu dar oare eşti pregătit să  răspunzi cu adevărat şi să strigi din toată inima: “Amin! Vino, Doamne Isuse!” (Apoc.22:20). Îmi aduc aminte că spre sfârşitul anului 2011 inima mea a cedat şi funcţiona doar la 10-15% din capacitate. Eram sfârşit şi epuizat dar plin de pace şi linişte. O bucurie pe care n-o puteam explica, inunda fiinţa mea la gândul că voi pleca ACASĂ. Mă bucuram de întâlnirea cu fiinţe dragi (Fr.Liviu Olah, Fr. Dugulescu, Fr. Ştefănuţ, tatăl meu şi alţii) şi trăiam  deja în realitatea veşniciei. Însă Dumnezeu a avut alt plan şi a trebuit să mă întorc (pentru a nu ştiu câta oară) de la poarta veşniciei, iar astăzi scriu aceste gânduri pentru tine. Într-o zi Dumnezeu va ajunge şi în dreptul tău şi te va face să înţelegi că urmează veşnicia. Aş dori ca atunci să poţi răspunde: “Vino, Doamne! Sunt gata să merg acasă împreună cu Tine şi cu sfinţii!” Dar ca să se întâmple asta trebuie să nu uiţi şi să fii atent la riscul la care eşti expus ca şi copil al Lui. Apoi, să nu pierzi din vedere momentul premierii. Adu-ţi aminte că: “Sus deasupra stelelor, / Aleluia! Amin! / E mulţimea sfinţilor. / Aleluia! Amin! / Care-aici s-au ostenit / Şi cari mult au suferit / Acolo s-or odihni. / Aleluia! Amin!” (C.Ev. # 456). Aş vrea să te întâlnesc acolo. Fratele meu, rămâi statornic lângă Domnul Isus. Iar tu prietene primeşte-L în inima ta chiar acum. Amin.

RUGĂCIUNE

” Amin! Vino, Doamne Isuse!”(Apoc.22:20).


One Response to “Atenție la mesajul Celui ce vine”

  1. Resedean Florica says:

    Vino Doamne Isuse

Leave a Reply

^