Atunci a venit Isus

“Atunci a venit Isus din Galilea la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de el.” /Matei 3:13-17/

venitisusSuntem deja în anul 2014. În primele zile ale fiecărui an nou ne amintim de un eveniment legat de viața și slujirea Mântuitorului: botezul Domnului Isus. Creștinismul din toate generațiile a acceptat această sărbătoare dar evaluarea nu este aceiași în toate confesiunile. Toți practică botezul dar nu toți au aceiași înțelegere asupra lui. Iată de ce vă invit să mergem ”la izvor” și să privim la botezul Domnului Isus ca la etalonul ce poate să aducă lumină. Care este botezul adevărat? Cum se practică el? La ce vârstă trebuie să fim botezați? Ce impact și ce mărturie ar trebui să aibă o persoană botezată? Poate că sunt și alte întrebări legate de actul botezului, însă oricâte ar fi singura sursă care poate da răspunsul corect este Sfânta Scriptură. Haideți împreună cu evanghelistul Matei la Iordan să urmărim ”din umbră” la ce se petrece acolo, încercând să înțelegem care este esența botezului adevărat. El – botezul autentic – trebuie să fie:

1. Motivat (Mărturisit). Adevăratul botez trebuie motivat și mărturisit. Biblia face lumină asupra acestui lucru când explică faptul că ”botezul… nu este o curăţire de întinăciunile trupeşti, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu”/1Petru 3:21/. Apa botezului nu curățește omul de păcat; sângele Domnului Isus face asta când crezi și mărturisești în mod public. Cuvântul pecetluiește acest adevăr la Romani 10:9-10: Dacă mărturiseşti deci cu gura ta pe Isus ca Domn, şi dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi mântuit. Căci prin credinţa din inimă se capătă neprihănirea, şi prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire.” Ori, numai o persoană conștientă poate face acest lucru. În nici un caz un copilaș la câteva săptămâni de viață. Nici un altul (nașul sau nașa) nu are autoritate să facă acest lucru în locul cuiva. Credeul creștin este clar ca bună ziua: ”Mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor.” (creștinortodox.ro). Eu (persoana întâia, singular) mărturisesc! Nimeni altul! Domnul Isus a coborât la Iordan singur și a ajuns exact atunci. Iar acest timp înseamnă vârsta maturității depline la evrei. A mărturisit că botezul trebuie împlinit: “Lasă-Mă acum, căci aşa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit.”/Matei 3:15/. Eu l-am împlinit cu 39 de ani în urmă și nu regret nimic. Sunt un om fericit și împlinit cu Mântuitorul și Domnul meu. Dar tu? Gândește bine!

2. Confirmat. Cuvântul care desemnează termenul de ”botez” este cuvântul grecesc ”baptizo” și înseamnă ”scufundare, afundare, imersiune.” El confirmă în modul cel mai clar esența acestui legământ explicat de Apostolul Pavel: ”… prin botezul în moartea Lui, am fost îngropaţi împreună cu El, pentru ca, după cum Hristos a înviat din morţi, prin slava Tatălui, tot aşa şi noi să trăim o viaţă nouă. În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El, printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El şi printr-o înviere asemănătoare cu a Lui.”/Rom. 6:3-6/. Exact așa s-a întâmplat și cu Domnul Isus. Urmărește: ”De îndată ce a fost botezat, Isus a ieşit afară din apă.” A fost botezat, adică scufundat; apoi a ieșit afară din apă. Moarte și înviere. Apoi s-a mai întâmplat ceva extraordinar: ”… cerurile s-au deschis, şi a văzut pe Duhul lui Dumnezeu pogorându-Se în chip de porumbel şi venind peste El…. s-a auzit un glas, care zicea: “Acesta este Fiul Meu preaiubit, în care Îmi găsesc plăcerea.”/Mat. 3:16-17/. Spectacol de sunet și lumină” – așa ar numi media acest eveniment astăzi. Dumnezeu confirmă în mod supranatural mărturisirea Domnului Isus. Întrebarea pentru toți cei care am fost scufundați în apa botezului este: ce se vede și ce se aude în viața mea după mărturisirea din apă? Acea mărturie publică trebuie confirmată printr-o viață trăită spre slava Lui! ”Socotiţi-vă morţi faţă de păcat, şi vii pentru Dumnezeu!” strigă Fratele Pavel la Romani 6:11. Iar pastorul Petre Dugulescu scrie: ”Anii noștri luptători, /Ne-au lăsat un nume, /De eroi sau dezertori/Credincioși sau trădători, /Te întreabă uneori: – ”Cum ți se mai spune?” (”Anii noștri”). Oare chiar confirmă Dumnezeu prin viața mea că mărturia din apa botezului este una autentică? Dar prin viața ta?

3. Testat. După un asemenea eveniment ne-am fi așteptat la flori și aplauze și la covorul roșu. Dar n-a fost așa. ”Isus a fost dus de Duhul în pustie, ca să fie ispitit de diavolul. Acolo a postit patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi.”/Mat.4:1-2/. Pocăința ta și a mea va fi testată. Calea noastră nu va fi mai ușoară decât a Lui! Creștinismul liberal proclamă o mântuire fără cruce. Nimic mai fals. Poetul anonim explică: ”El n-a promis căi fără dureri, /Fără ispite, fără poveri/Și nici n-a spus El că vom avea, /Cruci mai ușoare decât a Sa.” Atunci, se merită oare să-L urmezi? Da! Poetul continuă: ”Dar ne-a promis din puterea Sa, /Pe drum lumină că ne va da. /Al Său bogat Har în încercări/Și mângăiere în întristări.” Sigur, se merită! Deoarece ”Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiţi ispitiţi peste puterile voastre; ci, împreună cu ispita, a pregătit şi mijlocul să ieşiţi din ea, ca s-o puteţi răbda.”/1Cor. 10:13/. Aleluia! ”Dumnezeu îmi cunoaște măsura” – a scris Silvia Tărniceru în cartea cu același nume. Finalul este fantastic: ”tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte!” Primește provocarea! Rezistă la test! Urmează răsplătirea! Fii atent! Cuvântul îți taie respirația: ”Ce vom fi, nu s-a arătat încă. Dar ştim că atunci când Se va arăta El, vom fi ca El; pentru că Îl vom vedea aşa cum este.”/1Ioan 3:2/. Nici nu se poate mai mult. Și – culmea – întâlnirea este tare aproape. Puțin a mai rămas. Doresc să fim în Cer. Cu El. Și unii cu alții. Te provoc să rămâi pocăit până la capăt deoarece o să fie trist fără tine. Vino!

RUGĂCIUNE

Mulțumim Doamne pentru mângâierea și ”tonele” de binecuvântări cu care însoțești viața noastră în fiecare zi. Ne-ai deschis mintea și inima să te primim și să nu ne rușinăm de Tine. Umple-ne de Duh și Dă-ne putere să trăim în așa fel ca oamenii să te vadă pe Tine și să te primească privind la noi. Și astfel Împărăția Ta să vie cât mai curând!” Amin!


Leave a Reply

^