Biruitorii

biruitorii”Dar aceia din popor, care vor cunoaşte pe Dumnezeul lor, vor rămâne tari, şi vor face mari isprăvi.” (Daniel 9:32)

Cartea lui Daniel este profetică. Ea ne oferă o imagine de ansamblu asupra felului în care Dumnezeu guvernează națiunile și conduce istoria. El înalță și coboară conducători, împărății și imperii. Numai poporul Lui rămâne veșnic. În ce ne privește, trăim zile când profețiile se împlinesc sub privirile noastre. Luați aminte la mesajul de avertizare al Domnului Isus: ” … vor veni mulţi în Numele Meu, şi vor zice: “Eu sunt Hristosul!” Şi vor înşela pe mulţi. Veţi auzi de războaie şi veşti de războaie: vedeţi să nu vă spăimântaţi, căci toate aceste lucruri trebuie să se întâmple. Dar sfârşitul tot nu va fi atunci. Un neam se va scula împotriva altui neam, şi o împărăţie împotriva altei împărăţii; şi, pe alocuri, vor fi cutremure de pământ, foamete şi ciume.” (Matei 24:5-7). Parcă urmărim știrile la CNN sau Fox News. Întrucât evenimentele sunt reale și nu pot fi contestate, întrebarile care se impun sunt: ”Cine poate supraviețui într-o lume scăpată de sub control?” sau ”Cum arată învingătorii și ce caracterizează ținuta lor de eroi?” Ne răspunde profetul Daniel mărturisind că ei sunt tari și deosebiți deoarece:

victorie1. Sunt din popor. Aceasta este identitatea și apartenența lor: din popor. Nu din orice popor, ci din cel care a primit ”clauza națiunii celei mai favorizate” de la Stăpânul Universului. El se numește: poporul, al cărui Dumnezeu este Domnul! … poporul, pe care Şi-l alege El de moştenire!” (Ps.33:12). Aleluia! Slăvit să fie Domnul în veci! Ce onoare și cinste dar și ce responsabilitate. Să trăiești în așa fel încât să-L reprezinți pe El. Să fii ambasador al Cerului în locul în care Dumnezeu îngăduie să trăiești pentru o vreme. Nu-i glumă! Citește atent ce urmează și cutremură-te: ”Voi însă sunteţi o seminţie aleasă, o preoţie împărătească, un neam sfânt, un popor, pe care Dumnezeu Şi l-a câştigat ca să fie al Lui, ca să vestiţi puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată;pe voi, care odinioară nu eraţi un popor, dar acum sunteţi poporul lui Dumnezeu.” (1Petru 2:9-10). Primii creștini au fost numiți cu numele Stăpânului lor, iar cei din jur au înțeles că umblaseră cu Isus. Cum stau lucrurile în dreptul tău? A venit vremea să decizi care este identitatea ta adevărată și cărui popor îi aparții.

2. Vor cunoaște pe Domnul. Biruința stă în cunoaștere. O cunoaștere progresivă și permanentă. Azi mai mult ca ieri, mâine mai mult ca azi. Nu este vorba despre cunoașterea științifică sau academică, ci este vorba de cea mai înaltă formă de cunoaștere: cunoașterea unei Persoane, a celei mai importante Persoane din Univers, a Domnului Isus Christos. Cel care a proclamat în joia mare cuvântul vieții spunând: Eu sunt calea, adevărul şi viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.”(Ioan 14:6). Este și motivul pentru care teologul și fariseul și omul cu o genealogie de excepție – Saul din Tars – își revizuiește CV-ul, trage linie, face totalul și scrie: “gunoi.” Apoi expune scopul vieții lui în Christos: ”… să-L cunosc pe El şi puterea învierii Lui şi părtăşia suferinţelor Lui, şi să mă fac asemenea cu moartea Lui; ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morţi.”(Fil.3:10-11). Toată viața apostolului este centrată  într-un singur scop: cunoașterea Lui. Dar nu se mulțumește să o facă doar el, ci se roagă și îndeamnă pe toți urmașii Mântuitorului să facă același lucru: ” …ne rugăm pentru voi, şi să cerem să vă umpleţi de cunoştinţa voii Lui, în orice fel de înţelepciune şi pricepere duhovnicească; pentru ca astfel să vă purtaţi într-un chip vrednic de Domnul, ca să-I fiţi plăcuţi în orice lucru: aducând roade în tot felul de fapte bune, şi crescând în cunoştinţa lui Dumnezeu.” (Col.1:9-10). Wow! Ce șansă! Să-L cunoști tot mai intim pe Dumnezeu și să  te asemeni tot mai mult cu El. Iar asta să genereze roadă. Cum se face? Simplu! Citește Scriptura! Este Cuvântul prin care îți vorbește. Apoi, roagă-te! Este timpul când îi vorbești tu. Caută părtășia sfinților și fii parte din poporul Lui așa cum am văzut deja. Este urgent să te hotărăști și să schimbi macazul. Surprize nebănuite și binecuvântări ”cu caru” te așteaptă pe tine și familia ta.

3. Vor face mari isprăvi. Când ști cine este Domnul și când faci parte din poporul Lui perspectiva este fantastică. Versetul de la început este scris pentru vremuri grele când mulți au dat înapoi în zile de prigoană. Dar cei care stau lângă Domnul rămân tari și ”vor face mari isprăvi.(Daniel 9:32). Întreaga istorie a creștinismului este marcată de isprăvile sfinților și martirilor. Urmăriți secvențele următoare și înțelegeți că ei au fost și sunt biruitorii deoarece: Prin credinţă au cucerit ei împărăţii, au făcut dreptate, au căpătat făgăduinţe, au astupat gurile leilor, au stins puterea focului, au scăpat de ascuţişul sabiei, s-au vindecat de boli, au fost viteji în războaie, au pus pe fugă oştirile vrăjmaşe. … Alţii au suferit batjocuri, bătăi, lanţuri şi închisoare; au fost ucişi cu pietre, tăiaţi în două cu ferestrăul, chinuiţi; au murit ucişi de sabie, au pribegit îmbrăcaţi cu cojoace şi în piei de capre, lipsiţi de toate, prigoniţi, munciţi, – ei, de care lumea nu era vrednică – au rătăcit prin pustiuri, prin munţi, prin peşteri şi prin crăpăturile pământului.” (Evrei 11:33-38). Evanghelia Împărăției se proclamă și astăzi, iar cartea Faptele Apostolilor nu s-a terminat, ci se scrie încă. Iată în ce fel: în Numele Meu vor scoate draci; vor vorbi în limbi noi; vor lua în mână şerpi; dacă vor bea ceva de moarte, nu-i va vătăma; îşi vor pune mâinile peste bolnavi, şi bolnavii se vor însănătoşa.” (Marcu 16:17-18). Aceste ”isprăvi” nu țin doar de trecut; ele se întâmplă și astăzi acolo unde Dumnezeu găsește oameni care-L cunoc și sunt gata să înceapă ”aventura credinței” împreună cu El. A venit vremea ta. Este timpul să te trezești și să te lași folosit de Domnul pentru cea mai extraordinară lucrare a vieții tale.

RUGĂCIUNE

“Doamne, uită-Te la ameninţările lor, dă putere robilor Tăi să vestească Cuvântul Tău cu toată îndrăzneala şi întinde-Ţi mâna, ca să se facă tămăduiri, minuni şi semne prin Numele Robului Tău celui Sfânt, Isus.”Amin. (F.A.4:29-30)


Leave a Reply

^