Când Duhul Sfânt se coboară …

 “Şi toţi s-au umplut de Duh Sfânt.”  F.A. 2: 4

 

Era sărbătoare la Ierusalim. Mii de pelerini veniți din Diaspora evreiască se bucurau la Cincizecime. Peste sărbătoarea Vechiului Legământ, Dumnezeu alege să suprapună o altă sărbătoare. Un “spectacol de sunet și lumină” regizat din  “studioul lui Dumnezeu” (“Un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic;  Nişte limbi ca de foc.” F.A. 2:2-3) anunță cel mai special eveniment al ultimelor două mii de ani: Duhul Sfânt, cea de-a treia Persoană din Sfânta Treime își începe slujirea pe pământ și în această zi inaugurează Epoca Bisericii lui Isus Christos în lumea noastră. Este “oficial” anunțul că Duhul Sfânt s-a coborât și rămâne în mod permanent cu noi. “Şi Eu voi ruga pe Tatăl, şi El vă va da un alt Mângâietor,care să rămână cu voi în veac; şi anume, Duhul adevărului.” (Ioan 14:16-17). Se întâmplă lucruri uimitoare când Duhul Sfânt se coboară.

1 . MULȚIMEA SE ADUNĂ. “Mulţimea s-a adunat şi a rămas încremenită.” (F.A. 2:6). Așa relatează martorul ocular evenimentul . Bărbați și femei din vreo 17 regiuni ale Diasporei evreiești precum și evreii din loc s-au adunat la chemarea Cerului ca să asculte, fiecare în limba lor: lucrurile minunate ale lui Dumnezeu!” (F.A. 2:11). Numai Duhul Sfânt poate face o asemenea lucrare. Există și oratori care adună oamenii, însă după ce ei pleacă, nici oamenii nu mai rămân. Duhul Sfânt adună mulțimea și aceasta rămâne pentru că ceea ce face Duhul este de natură divină. Sunt prea multe congregații în care poporul se adună doar  în jurul unui predicator cu o oratorie perfectă; prea multă “tehnică de tip Hollywood” și prea multă “laudă și închinare” centrată în jurul unor “artiști” care nu transmit nimic. Mă gândesc că a venit vremea ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să fie lăsat să-și reia locul pentru care a fost trimis de Tatăl și slujitorii lui Dumnezeu să fie umpluți cu această putere divină. Este vremea trezirii în biserică și a salvării oamenilor din afara ei. Doamne ajută-ne la aceasta!

2 . DOMNUL ISUS ESTE PROCLAMAT. Când mulțimea se adună, Evanghelia se predică  cu putere. Iată care era starea de spirit  a oamenilor adunați la Ierusalim : “Toţi se mirau, se minunau, şi ziceau unii către alţii…” ; “Toţi erau uimiţi…” (F.A. 2:7, 12). Și asta pentru că un pescar pe nume Petru – parcă fără voia lui – s-a ridicat și a avut un mesaj extraordinar  în care Domnul Isus Hristos, Cel mort, înviat și înălțat în glorie a fost subiectul predicii lui. “Bărbaţi Israeliţi, ascultaţi cuvintele acestea! Pe Isus din Nazaret, om adeverit de Dumnezeu înaintea voastră prin minunile, semnele şi lucrările pline de putere, pe care le-a făcut Dumnezeu prin El în mijlocul vostru, după cum bine ştiţi; pe Omul acesta, dat în mâinile voastre, după sfatul hotărât şi după ştiinţa mai dinainte a lui Dumnezeu, voi L-aţi răstignit şi L-aţi omorât prin mâna celor fărădelege. Dar Dumnezeu L-a înviat, dezlegându-I legăturile morţii, pentru că nu era cu putinţă să fie ţinut de ea.” (F.A. 2:22-24).  Dumnezeu a înviat pe acest Isus, şi noi toţi suntem martori ai lui. Să ştie bine dar, toată casa lui Israel, că Dumnezeu a făcut Domn şi Hristos pe acest Isus, pe care L-aţi răstignit voi.”(F.A. 2:32,36). Duhul Sfânt nu are alt mesaj decât “Acest Isus”.  Mesajul Lui este “christologic” și “christocentric”; eroul este Domnul Isus și El este în centru. Aleluiaaaaaaaa ! Slăvit să fie Numele Lui. Atât de marcați au fost  primii creștini de viața și slujirea Domnului Isus, încât aveau să transmită prin gura apostolului Pavel esența trăirii și slujirii lor:  “noi propovăduim pe Hristos cel răstignit.” (ICor.1:23).

3 .OAMENII SE POCĂIESC. Acesta este finalul sărbătorii de la Rusalii. Nu ca și astăzi când predicatorul invită pe ascultători la sfârșitul mesajului să-și predea viața Domnului Isus, ci total diferit. După mesajul puternic transmis de Duhul prin Petru, oamenii sunt cei care pun întrebarea :“După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunşi în inimă, şi au zis lui Petru şi celorlalţi apostoli: “Fraţilor, ce să facem?” și primesc răspunsul cel mai autorizat și corect: “Pocăiţi-vă”, le-a zis Petru, “şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfântului Duh.”(F.A. 2:37-38)Ziua când a fost inaugurată Biserica lui Isus Christos pe pământ a fost marcată de cel mai mare botez nou testamental: “Cei ce au primit propovăduirea lui, au fost botezaţi; şi în ziua aceea, la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape trei mii de suflete.”(F.A. 2:41). Și alte mii și mii și milioane până la generația noastră.

 

RUGĂCIUNE

Mulțumim Tată din Cer că nu ne-ai lăsat orfani la Înălțarea Domnului Isus, ci L-ai trimis pe Duhul Sfânt să continue și să desăvîrșească planul de vestire a Evangheliei și de mântuire a oamenilor pe acest pământ. Slavă Tie că Vestea Buna a ajuns până la noi și acum ne bucurăm de noianul de binecuvântări ce îl ai pentru copiii Tăi. Iți aducem ființa noastră ca să o curățești de tot ce nu-Ti aparține și să ne umpli cu Duhul Tău ca să ne poți folosi pentru a spune altora despre dragostea Ta și astfel să grăbim venirea Domnului Isus ca să fim pentru totdeauna cu Tine în slavă. Amin.


^