Când sfinții se roagă (II)

” Pe la miezul nopţii, Pavel şi Sila se rugau, şi cântau cântări de laudă lui Dumnezeu; iar cei închişi îi ascultau.” /F.A. 16:25/

Bătăliile spirituale se câștigă pe genunchi. Rugăciunea și postul nu sunt ceva ”opțional” pentru un creștin născut din nou, ci sunt valorile pe care se clădește o adevărată viață de biruință. Studierea Cuvântului, rugăciunea și postul împreună cu părtăşia sfinților în lumină sunt ”ingredientele” obligatorii care marchează viața unui pocăit. Numai așa a supraviețuit Biserica de-a lungul veacurilor și nu se poate prescrie o altă rețetă mai bună. Iată de ce vă invit să continuăm meditația despre rugăciune și să urmărim un episod de referință din Noul Testament /F.A. 16:16-40/ care ne demonstrează faptul că în orice situație rugăciunea după Voia lui Dumnezeu lucrează spre binele celor ce se încred în El. Fiind definită de un sfânt ca și ”puterea care pune în mișcare mâna ce conduce Universul,” te chem să-ți deschizi inima și să înțelegi adevărata valoare a unei vieți de rugăciune și să primești provocarea de a deveni un luptător ”pe genunchi.” Numai așa poți sta în picioare la venirea Domnului Isus. Când sfinții se roagă au loc evenimente  de excepție.

1.Se tulbură duhurile. Pavel și Sila tocmai fuseseră folosiți de Domnul pentru o nouă premieră în lucrarea lor misionară: Evanghelia a intrat în Europa în localitatea Filipi. Dar pe când se duceau la rugăciune au fost confruntați cu o femeie care avea un duh de ghicire și care îi necăjea prin ”reclama” pe care le-o făcea de fiecare dată. ”Pavel, necăjit, s-a întors, şi a zis duhului: “În Numele lui Isus Hristos îţi poruncesc să ieşi din ea.” Şi a ieşit chiar în ceasul acela.” /F.A. 16:18/. Dar lucrurile nu se opresc aici. Slujitorii lui Dumnezeu sunt dați pe mâna fruntașilor și duși în piața din centru unde le sunt smulse hainele de pe ei și sunt bătuți cu nuiele. Apoi sunt duși la închisoare și puși în celula de maximă siguranță. Atenție! Când vă hotărâți să începeți o viață de rugăciune serioasă să fiți pregătiți pentru confruntare. Iadul se va tulbura și va încerca să vă intimideze. Dar tocmai acest lucru este confirmarea că sunteți pe drumul care trebuie. Îmi amintesc de lunea aceea seara din Iulie 2001 când am plecat la un grup de rugăciune în San Leandro, CA dar în loc să ajung acolo am ajuns la spital la Critical Care Unit între viață și moarte. Ceea ce părea să fie o tragedie a fost o mare binecuvântare pentru mine și slujirea lui Dumnezeu. Pe la orele 2-3 dimineața eram cu tubul de oxigen pe față și monitorizat nonstop dar eram plin de bucurie și slăveam pe Domnul. Atunci și acolo El mi-a dat viziunea lucrării de misiune și evanghelizare pe care am început-o în anul 2002. Ce har să te hotărăști pentru o viață de rugăciune. Nu te speria că se tulbură duhurile. Dumnezeu este mai puternic și va transforma bătălia spirituală într-o biruință clară în favoarea ta!

2. Se dezleagă legăturile.Iată cum se derulează evenimentele la Filipi după confruntarea din piață: ”După ce le-au dat multe lovituri, i-au aruncat în temniţă, şi au dat în grijă temnicerului să-i păzească bine.Temnicerul, ca unul care primise o astfel de poruncă, i-a aruncat în temniţa dinăuntru, şi le-a băgat picioarele în butuci.” Bătuți măr, răniți și cu picioarele în butuci Pavel și Sila sunt de neoprit: Pe la miezul nopţii, Pavel şi Sila se rugau, şi cântau cântări de laudă lui Dumnezeu; iar cei închişi îi ascultau.Dar i-a mai ascultat cineva: Dumnezeu. Și El intervine: “Deodată, s-a făcut un mare cutremur de pământ, aşa că s-au clătinat temeliile temniţei. Îndată, s-au deschis toate uşile, şi s-au dezlegat legăturile fiecăruia.” /F.A. 16:23-26/. Când sfinții se roagă și cântă cântări de laudă (nu de jale), Dumnezeu cutremură închisoarea, deschide ușile și dezleagă legăturile. Aleluia! Slăvit să fie Domnul! Poate că tu ești legat sau cei dragi ai tăi sunt legați de legăturile păcatului. Ai încercat atâtea soluții dar nici una nu te-a ajutat. Acum e timpul să încerci soluția lui Dumnezeu.

3. Se pocăiesc oamenii. Doctorul Luca relatează că s-a trezit și șeful închisorii și după ce a văzut situația era pregătit să-și ia viața, știind că va trebui să răspundă de soarta celor închiși. Acum ”șeful închisorii” devine Apostolul Pavel care preia conducerea și-l liniștește pe temnicer, iar apoi îi predică Evanghelia. Acesta răspunde în mod pozitiv și împreună cu cei din casa lui îl primesc pe Domnul Isus ca Domnul și Mântuitorul lor. ”Şi i-au vestit Cuvântul Domnului, atât lui cât şi tuturor celor din casa lui.Temnicerul i-a luat cu el, chiar în ceasul acela din noapte, le-a spălat rănile, şi a fost botezat îndată, el şi toţi ai lui. După ce i-a dus în casă, le-a pus masa, şi s-a bucurat cu toată casa lui că a crezut în Dumnezeu.” /F.A. 16:32-34/. S-a meritat și bătaia și pușcăria. Un slujitor al lui Dumnezeu mărturisea despre misionarii care merg în zone neevanghelizate din România și care de multe ori sunt agresați și bătuți de oameni potrivnici pocăinței: ”Nu-I nimic! Noi mai luăm câte-o bătaie, iar oamenii se mai pocăiesc!” Pocăința oamenilor este finalul pe care-L vrea Stăpânul, iar totul începe de la rugăciune. Mă rog ca Dumnezeu să pună pe inima ta dorința de a te înrola în coloana celor care sunt gata să plătească prețul postului și al rugăciunii pentru a rămâne în picioare și pentru ca cei din jurul nostru să-L accepte pe Fiul lui Dumnezeu ca Domn și Mântuitor și să se pocăiască.

 

RUGĂCIUNE

Slavă Ție Tată pentru provocarea din această meditație. Suntem atât de săraci din cauză că nu stăruim în rugăciune. Recunoaștem și ne este rușine, fapt pentru care te rugăm să ne ierți și să ne ajuți să ne trezim. Umple-ne de Duh Sfânt și pune în noi dorința după rugăciunea fierbinte, stăruitoare. Pentru noi și casele noastre. Dar, mai ales pentru cei ce pier în păcat. Ajută-ne să credem și dă-ne bucuria să vedem semne și minuni. În Numele Domnului Isus. Amin! 


Leave a Reply

^