Când spunem Emanuel

“Iată, fecioara va fi însărcinată, va naşte un fiu, şi-i vor pune numele Emanuel”, care, tălmăcit, înseamnă: “Dumnezeu este cu noi”. (Matei 1:23)

emanuel
Cineva a scris că Fiul lui Dumnezeu este ”Copilul cu mai multe nume.” Nu  a greșit cu nimic. El a venit din glorie ca să împlinească cea mai extraordinară misiune de sub Soare: mântuirea rasei umane. Iar pentru asta Dumnezeu a îngăduit ca numele Lui să aibă atâtea semnificații încât să acopere și să exprime întreaga operă de salvare a omenirii. Închinarea în toate religiile presupune cunoașterea numelui Divinității. Iată de ce Pruncul născut la Betleem avea să primească nume potrivit cu misiunea Sa. L-au numit ISUS deoarece ”El va mântui pe poporul lui de păcatele sale.” (Matei 1:21)I-au spus CHRISTOS (nume care reprezintă traducerea în greacă a cuvântului aramaic și evreiesc MESIA) care înseamnă UNSUL – Cel trimis de Dumnezeu. Ca să fie înțeles pe deplin numele Lui, Scriptura face și următoarea precizare: ”va fi chemat FIUL CELUI PREA ÎNALT.” (Luca 1:32). Dar în aceiași măsură Domnul Isus este numit și FIUL OMULUI deoarece: ”a luat un chip de rob, făcându-Se asemenea oamenilor. La înfăţişare a fost găsit ca un om.” (Fil.2:7-8).  Nu avem de gând să prezentăm lista întreagă de nume cu care Domnul Isus este prezentat în Biblie dar suntem obligați de importanța sărbătorii să amintim și numele EMANUEL (Dumnezeu este cu noi).” (Isaia 7:14) deoarece el reprezintă un veritabil jalon în istoria mântuirii. Iată de ce vă invit să urmărim cu mintea și (mai ales) cu inima și să înțelegem ce mesaj proclamăm atunci când spunem EMANUEL.

1. Spunem: Dumnezeu. (Dumnezeu este cu noi). Adică pronunțăm numele persoanei aflate în cea mai înaltă poziție de autoritate în Univers. Lui Moise Dumnezeu s-a prezentat ca fiind: “Eu sunt Cel ce sunt.” (Ex.3:14). Altfel spus: ”Ființa neființată; Cauza necauzată; Cel ce există prin Sine Însuși.” Ucenicul iubirii avea să-L descrie ca și Logosul etern care: era cu Dumnezeu, şi era Dumnezeu.” (Ioan 1:1), Cel care ”S-a făcut trup, şi a locuit printre noi, plin de har, şi de adevăr.” (Ioan 1:14). El este Singurul care are autoritatea să ni-L arate pe Tatăl și identitatea Lui adevărată. El, Cel care avea să strige: Cine M-a văzut pe Mine, a văzut pe Tatăl.” (Ioan 14:9). Când spunem Emanuel spunem: “Alfa şi Omega, Începutul şi Sfârşitul” … Cel ce este, Cel ce era şi Cel ce vine, Cel Atotputernic.” (Apoc.1:8). Proclamăm numele Emanuel ”pentru că El este Domnul domnilor şi Împăratul împăraţilor.” (Apoc.17:14). Este Persoana care nu se poate descrie în întregime și care nu are termen de comparație. Este Cel ce șade pe tron, Cel Adevărat, Cel veșnic și Cel vrednic, Cel Atotputernic. ”Pilat din Pont nu L-a putut ucide, mormântul nu L-a putut fereca, moartea nu L-a putut învinge. El șade în cel mai înalt vârf al gloriei cerurilor, este adorat de sfinți, este venerat de îngeri, este temut de diavolul, este proclamat de Dumnezeu Tatăl ca: Domnul Domnilor, Împaratul împaraților și președintele președinților! Și numele Lui nu este altul decât Isus Christos!” (Autor anonim). Aleluiaaaaaa! Slavit sa fie Numele Lui în veci! Rămâi uimit la gândul că adevărata valoare a acestor zile este să-L sărbătorești pe Dumnezeu întrupat în persoana Fiului Său. Mult mai mult decât colinde și cadouri, brad și sarmale, lumini și slujbe la biserică. Ele sunt doar ambalajul, adevărata esența a acestor sărbători fiind Fiul lui Dumnezeu. Proșterne-te smerit la iesle împreună cu păstorii și magii și oferă-I ce ai mai prețios: inima ta. Apoi acceptă domnia Lui în viața ta deoarece El este Dumnezeu!

2. Spunem: Este. (Dumnezeu este cu noi). Acest verb are sensul de   permanență. Este un ”prezent continuu.” Ceva care nu are sfârșit. Am văzut deja că El este Dumnezeu, iar Dumnezeu este nu doar Atotputernic, ci și Atotprezent (Omniprezent). Când spunem Emanuel, spunem ”Dumnezeu este.” Nu spunem că El a fost cândva sau că va fi în viitor, ci proclamăm omniprezența Lui 24/7. Când Isaia a profețit despre El a spus ”Dumnezeu este.” Când S-a născut acum două mii de ani numele Lui a fost tot ”Dumnezeu este.”  Astăzi El a rămas Același: ”Dumnezeu este.” Psalmistul contemplează măreția Lui și exclamă: ”Tu, ai cărui ani ţin veşnic!” … ”Tu rămâi Acelaşi, şi anii Tăi nu se vor sfârşi.” (Ps.104:24,27). Dar cea mai valoroasă declarație cu privire la permanența prezenței Sale este făcută chiar de Domnul Isus la ”conferința de presă” din Galileea, imediat după învierea Sa din morți când proclamă cu autoritatea Lui de Dumnezeu:  iată că Eu sunt cu voi în toate zilele!” (Matei 28:20)Lucru confirmat de Saul din Tars pe drumul Damascului și de Ștefan, primul martir. Astăzi am umblat să-mi fac niște analize medicale și mi-am amintit că acum un an am fost în spital ”la porțile veșniciei,” iar ieri (duminică) am vestit Evanghelia. Când pronunți Emanuel nu uita că El tocmai te însoțește nonstop ca să-ți ia poverile și să-ți șteragă lacrimile. Vrea să-ți vindece neputințele și să fie alături de tine în singurătate; să-ți dea pace în inimă și să-ți binecuvinteze viața și casa. Dar cel mai extraordinar lucru pentru care nu te abandonează este că vrea să te mântuiască, să-ți ierte păcatele și să-ți dea fericire și viață veșnică. Chiar acum așteaptă să spui un cuvânt deoarece El nu face nimic decât cu acordul tău. Mă întreb cât mai aștepți?

3. Spunem: ”Cu noi. (Dumnezeu este cu noi). Din momentul în care L-am cunoscut și am predat viața, viitorul și destinul nostru în mâna Lui El a promis că va fi cu noi: ”Eu sunt cu voi” (Matei 28:20), iar aceasta înseamnă părtășie. Când mărturisim că El este Emanuel recunoaștem că El este Atotștiutor (Omniștient), iar asta ne spune că ne poate ajuta în situațiile prin care trecem. El vine și se face părtaș la bucuriile și necazurile prin care trecem; este lângă noi în încercări și-n binecuvântări. Nu ne abandonează nici în zile cu soare și nici în zile cu nor. Cuvântul ”părtășie” înseamnă ”a face parte”. Tradus, înțelegem că eu vin cu ceea ce am și-I fac Lui parte, iar El la rândul Lui vine și-mi face parte de ceea ce are. Eu aduc slăbiciuni și neputințe, apăsări și frustrări, singurătate și neîmpliniri. El vine și-mi aduce pace și bucurie, fericire și binecuvântări, sănătate și împliniri ”cu caru.” Ce relație eztraordinară! Dincolo de puterea de a înțelege El rămâne Emanuel. Iar aceasta înseamnă   că ”este cu noi” și ne acordă necondiționat dragostea și protecția Sa precum și un loc în glorie împreună cu sfinții. La fel cum exclamă și poetul: ”El e cu noi, zilnic ne ocrooește, / Mâna Lui sfântă ne poartă mereu. / Prin Duhul Său El ne călăuzește, / Până ajunge-vom la tronul Său.” (C.Ev. # 724). Asta, dacă-L primești în inima ta și rămâi statornic până la sfârșit. Ultimul mesaj al acestei meditații este provocator! Fii atent ce spune Cel Veșnic: ”Iată Eu stau la uşă, şi bat. Dacă aude cineva glasul meu şi deschide uşa, voi intra la el, voi cina cu el, şi el cu Mine.” (Apoc.3:20). Pricepi? Eu cu El și El cu mine. Și aici și Acolo. Zilele care le parcurgem sunt zile când lumea este în derivă, scăpată de sub control. Iată de ce te implor să rămâi ancorat până la capăt în Singurul punct fix din Univers: Emanuel”, care, tălmăcit, înseamnă: “Dumnezeu este cu noi” (Matei 1:23)Numai așa poți să te bucuri și să ai Sărbători Fericite!

RUGĂCIUNE

“Facă-mi-se după cuvintele tale!” (Luca 1:38)


Leave a Reply

^