Când vă adunați la Cină

”Să faceţi lucrul acesta spre pomenirea Mea.” (1Cor.11:24,25)

 ”Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuşi.” (1Cor.11:28)

”Vestiţi moartea Domnului, până va veni El.” (1Cor.11:26) 

adunati
Cina Domnului sau împărtășania este evenimentul pe care îl practică toți creștinii. În creștinismul  tradițional i se mai spune: cuminecare, cuminecătură, euharistie, împărtășire, împărtășit, (la catolici) sacrament, grijanie, grijire, pricestanie.” (DEX).  El a fost instituit de însuși Domnul Isus în Joia mare în camera de sus iar Apostolul Pavel după ce a primit de la Domnul instrucțiuni cu privire la Masa Domnului avea să spună: să faceţi lucrul acesta”  în mod sistematic dar și permanent: până va veni El.” (1Cor.11:26,26). De mai bine de două mii de ani există această practică, însă ea ridică o serie de întrebari foarte serioase: ”Cum ne apropiem de trupul și sângele Domnului Isus?” Care ar trebui să fie atitudinea corectă cu care ne prezentăm la Cina Domnului? Facem lucrul acesta ca și un ritual sau obicei, ca o datină, ca și o obligație relgioasă? Sau ne prezentăm la sărbatoarea jertfei Mântuitorului într-o stare sufletească specială la gândul comemorării sacrificiului suprem în locul nostru. Întrucât chiar în vremea bisericii primare au fost denaturate înțelesul și semnificația Mesei Domnului, Apostolul Pavel avea să pună rânduială în celebrarea jertfei de la Golgota în adunare. El scrie că: am primit de la Domnul ce v-am învăţat(1Cor.11:23)iar acest lucru ne obligă să luăm aminte și să respectăm ceea ce Scriptura pretinde să facem. Când vă adunați la Cină, nu uitați:

1. Să vă amintiți. Porunca este clară: ”Să faceţi lucrul acesta spre pomenirea (în amintirea) Mea.” (1Cor.11:24,25). Dar ce anume trebuie să ne aducem aminte? Cuvintele omenești nu au putere suficientă să explice esența jertfei Domnului Isus de aceea o să folosim câteva imagini din Scriptură care să atingă corzile sensibile ale sufletului nostru: ”Dispreţuit şi părăsit de oameni, om al durerii şi obişnuit cu suferinţa, era aşa de dispreţuit că îţi întorceai faţa de la El … El suferinţele noastre le-a purtat şi durerile noastre le-a luat asupra Lui … era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa, care ne dă pacea, a căzut peste El. Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor … n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care-l duci la măcelărie, şi ca o oaie mută înaintea celor ce o tund …a fost luat prin apăsare şi judecată … lovit de moarte pentru păcatele poporului meu. Domnul a găsit cu cale să-L zdrobească prin suferinţă… ”(Isaia 53:3-10). Wow! Ți se taie respirația la gândul că tu și cu mine ar fi trebuit să fim în locul Lui. Iată ce declară martorii oculari că s-a întâmplat cu Fiul lui Dumnezeu: ”L-au dezbrăcat de hainele Lui, şi L-au îmbrăcat cu o haină stacojie. Au împletit o cunună de spini, pe care I-au pus-o pe cap … I-au pus o trestie în mâna dreaptă … îngenuncheau înaintea Lui, îşi băteau joc de El şi ziceau: “Plecăciune, Împăratul Iudeilor!” … scuipau asupra Lui … luau trestia şi-L băteau în cap. L-au dus să-L răstignească. … I-au dat să bea vin amestecat cu fiere; dar, când l-a gustat, n-a vrut să bea.” (Matei 27:28-34). Înțelegi acum ce trebuie să-ți amintești la împărtășanie? Dacă nu trăiești acest moment special atunci ai ratat Cina Domnului. Ai participat doar la un ritual sau la o ceremonie dar n-ai actualizat jertfa Domnului Isus în viața ta. Când vii la Cină trebuie să te cutremuri și să tresari, simțind cum un Dumnezeu plin de dragoste te-a salvat de la moarte și chin veșnic. Poetul își aduce aminte de acest lucru și are în vedere un singur lucru când scrie:  ”Să-nalț jertfa Ta, Isuse, / Mai întâi și mai deplin, / Harurile ei aduse / Și comorile-i nespuse,/ Iată ce doresc, iată ce doresc, iată, ce doresc, Amin!” (N.Moldoveanu – Să-nalț jertfa Ta). Când vii la Cină, adu-ți aminte de El și de sacrificiul suprem pe care L-a făcut în locul tău. Fă din acest eveniment o sărbătoare nu doar un ritual. Trăiește-l din plin.

2. Să vă sfințiți. După ce ai privit la Cruce și ți-ai adus aminte de El a venit vremea să-ți  amintești și de tine. Pretenția lui Dumnezeu este clară: ”Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuşi, şi aşa să mănânce din pâinea aceasta şi să bea din paharul acesta.” (1Cor.11:28). La Corint – la fel ca și astăzi în multe locuri – creștinii își aduceau aminte doar de cei din jurul lor. Este mai ușor să faci asta dar regula pe care o instituie Domnul te obligă să te uiți la tine mai întâi; să te cercetezi pe tine în raport cu jertfa Lui! Iar asta se numește sfințire. Sau ”pocăința pocăiților” așa cum predica Fratele Liviu Olah. Când Îl văd pe El, iar apoi mă văd pe mine nu pot decât  să strig cum a strigat Isaia: Vai de mine! Sunt pierdut, căci sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate, şi am văzut cu ochii mei pe Împăratul, Domnul oştirilor!” (Isaia 6:5). La Cina Domnului nu ai voie să strigi: ”Vai de voi,” ci ”Vai de mine!” Iar apoi să te lași curățit de sângele care a curs pe Cruce ca să aducă iertare și eliberare.  Sfințire înseamnă să trăiești în așa fel ca să te asemeni tot mai mult cu Domnul Isus. Să te curățești și să te eliberezi de tot ce nu-I aparține Lui în viața și gândirea ta; în relațiile și slujirea ta. Când cineva privește la tine să poată să-L vadă pe El. Cum se face asta? Ne explică din nou Apostolul Pavel când proclamă cuvintele biruinței: ”Am fost răstignit împreună cu Hristos, şi trăiesc… dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine.” (Gal. 2:20). Există și riscul să vii la împărtășanie fără să te autoexaminezi dar consecințele sunt categorice: Din pricina aceasta sunt între voi mulţi neputincioşi şi bolnavi, şi nu puţini dorm.” (1Cor.11:30)Când vii la Cină fă ce trebuie să faci: uită-te la El și uită-te le tine. Apoi lasă-te umplut cu Duhul Sfânt și decide să trăiești în exclusivitate pentru slava Numelui Său.

3. Să vestiți. Există o logică clară în prezentarea mesajului Cinei Domnului:  mai întâi El, apoi eu. În sfârșit pot să privesc la ei, la cei din jurul meu. Dar cum să mă raportez la ei? Și ce trebuie să fac? Simplu: ”Vestiţi moartea Domnului, până va veni El.(1Cor.11:26). Cina Domnului nu mă lasă să tac; mesajul ei trebuie proclamat. Privesc în urmă și vestesc moartea Lui. Spun oamenilor despre prețul suprem pe care L-a plătit Fiul lui Dumnezeu pentru salvarea noastră de la chinul veșnic. Dar privesc și în viitor și vestesc venirea Lui pentru confruntarea finală a existenței noastre. Componenta escatologică a Mesei Domnului este mai mult decât evidentă. Iată ce spune chiar Domnul Isus despre acest lucru: ”vă spun, că de acum încolo, nu le voi mai mânca, până la împlinirea lor în Împărăţia lui Dumnezeu.” (Luca 22:16). Va fi o împlinire cosmică a acestui eveniment când – în glorie – vom sta cu El la masă. Va începe sărbătoarea fără sfârșit a părtășiei cu Mirele și cu sfinții. Provocarea cu care închei meditația este ca să fi și tu acolo. Mi-ar părea rău să fi umblat o viață întreagă la adunare și să lipsești. Să fi avut doar o religie dar fără relație. Un nume însă fără viață. O doctrină dar fără credință. Hotărăște-te chiar acum să iei în serios prezența la Sărbătoarea Mesei Domnului și să-ți aliniezi viața și crezul la pretențiile Scripturii. Apoi să proclami împreună cu poetul animat de  dorința cea mai  sfântă și să spui: ”Să cânt Golgota măreață / Într-un cântec mai senin, / Spre-o eternă dimineață, / Doamne, aprinde-a mea viață. /  Iată ce doresc, iată ce doresc, iată ce doresc, Amin!” (N.Moldoveanu – Să-nalț jertfa Ta). Nici nu trebuie mai mult. Ridică-te chiar acum și pornește la drum. Nu a rămas prea mult timp. Este urgent! Mă rog ca Dumnezeu să-Ți ajute. Amin.

RUGĂCIUNE

 ”Curăţă-mă cu isop, şi voi fi curat; spală-mă, şi voi fi mai alb decât zăpada.” (Ps.51:7)


Leave a Reply

^