Când vă rugaţi…

“De aceea vă spun că, orice lucru veţi cere, când vă rugaţi, să credeţi că l-aţi şi primit, şi-l veţi avea”. (Marcu 11:24)

“Sunt convins că ceea ce este energia nucleară în lumea materială, este rugăciunea în lumea spirituală. Prin rugăciune apăsăm pe butoanele cerului făcând cu efect jertfa lui Isus Christos pentru miliardele de oameni de pe glob”. (Liviu Olah).

Rugăciunea este cea mai mare putere pusă de Dumnezeu la îndemâna omului. Poate oare rugăciunea să pună în mişcare mâna care conduce Universul? Şi dacă DA, atunci cum procedăm ca să beneficiem de “tonele” de binecuvântări pe care le are Stăpânul în depozitele Lui? În ce fel trebuie să ne rugăm ca să sensibilizăm inima lui Dumnezeu?

1.) Rugaţi-vă cu CURAJ. Rugăciunea este o aventură cu Dumnezeu. Un creştin adevărat se prezintă înaintea Stăpânului cu cereri ieşite din comun. Domnul Isus ne provoca să îndrăznim lucruri mari: “Adevărat vă spun că, dacă va zice cineva muntelui acestuia: “Ridică-te şi aruncă-te în mare”, şi dacă nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ce zice se va face, va avea lucrul cerut”. (Marcu 11:23). Un prieten spunea mereu că “Dumnezeu este specialist în imposibil”. Ilie pe Carmel a îndrăznit să strige după focul sfânt când altarul şi jertfa erau inundate de apă şi o naţiune întreagă a înţeles că “Domnul este adevăratul Dumnezeu”. John Knox a strigat “Dă-mi Scoţia sau mor”! şi focul trezirii s-a aprins. George Muller a avut curajul să adune sute şi sute de orfani şi să îngrijească de ei prin credinţă şi Stăpânul i-a onorat credinţa. În Maleahi 3:10, Dumnezeu strigă “Puneţi-Mă astfel la încercare, zice Domnul oştirilor, şi veţi vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerurilor, şi dacă nu voi turna peste voi belşug de binecuvântare”. Nevoia acută a acestor zile este cea a luptătorilor în rugăciune. Iată ce scrie E.M Bounds în cartea “Putere prin rugăciune”: “În ziua de azi biserica nu are nevoie de o instalaţie mai superioară, de organizaţii mai noi şi mai bune sau de metode mai noi şi mai bune, ci ea are nevoie de oameni pe care Duhul Sfânt să-I poată folosi – oameni ai rugăciunii, oameni puternici în rugăciune. Duhul Sfânt nu se revarsă prin metode, ci prin oameni. El nu unge planuri, ci pe oameni – oameni ai rugăciunii”. N-ai vrea să fi tu unul din ei?

2.) Rugaţi-vă cu CREDINŢĂ. Curajul în rugăciune trebuie să fie acompaniat de credinţă. Acea “ încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredinţare despre lucrurile care nu se văd.” (Evrei 11:1). Ceva diferit decât credinţa demonilor despre care vorbeşte Iacov. Este puterea care te face să te “arunci în gol” cu Dumnezeu, ca şi un paraşutist când sare din avion. A devenit de notorietate ilustraţia cu bătrâna care a fost la biserică şi a ascultat predicatorul vorbind despre credinţa care mută muntele. S-a dus acasă şi s-a pus în faţa geamului de la bucătărie de unde se vedea dealul din faţa casei şi timp de câteva minute s-a rugat, apoi a deschis ochii şi, văzând că dealul este tot acolo, a exclamat: “Am ştiut eu că nu se mută”! Iată ce pretinde Domnul Isus: “Isus a luat cuvântul, şi le-a zis: “Aveţi credinţă în Dumnezeu”! Iar apoi continuă “dacă nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ce zice se va face, va avea lucrul cerut.” (Marcu 11:23-24). Vă amintiţi de primii creştini care se rugau pentru eliberarea lui Petru, aflat într-o situaţie imposibilă (“în temniţă păzit de 4 cete a câte 4 ostaşi”) şi cum a intervenit Dumnezeu în miez de noapte şi l-a scos afară! (vezi Fapte 12:3-17). Fratele Liviu Olah – un mare om al lui Dumnezeu – în timpul regimului comunist a profeţit, s-a rugat şi a crezut că într-o zi în România, comunismul va cădea, iar Evanghelia se va predica pe stadioane şi în case de cultură; la radio şi televiziune. Acum totul este istorie; noi trăim împlinirea rugăciunilor lui. Aleluiaaaaaaaaaa! Slăvit să fie Domnul! Pavel şi Sila (Fapte c 16) se roagă şi cântă în miez de noapte în închisoarea din Filipi şi Dumnezeu răspunde în mod miraculos printr-un cutremur, iar şeful temniţei cu cei din casa lui se pocăiesc. Wow! Ce evanghelizare ieşită din comun ca răspuns la rugăciunea făcută cu credinţă a slujitorilor Lui. Helloooo! Pocăiţilor! Dumnezeu are nevoie de noi pe baricadele rugăciunii.Doamne, măreşte-ne credinţa!” (Luca 11:1).

3.) Rugaţi-vă în CURĂŢIE. “Şi, când staţi în picioare de vă rugaţi, să iertaţi orice aveţi împotriva cuiva, pentru ca şi Tatăl vostru care este în ceruri, să vă ierte greşelile voastre. Dar dacă nu iertaţi, nici Tatăl vostru care este în ceruri nu vă va ierta greşelile voastre.”(Marcu 11:25-26). “Să iertaţi”! Aceasta este “condiţia” că rugăciunea noastră să atingă inima lui Dumnezeu. Drumul spre cer trebuie să fie liber, astfel ca îngerii să poată urca cu ruga noastră şi să coboare cu răspunsul Lui. Este timpul să privim în lăuntrul nostru şi să ne punem de acord cu Voia Lui. Apoi să ne verificăm relaţiile noastre începând de la cei mai apropiaţi (soţ şi soţie; părinţi şi copii), continuând cu fraţii din adunare şi cu cei din mediul care ne înconjoară. Opreşte rugăciunea şi rezolvă problema cu iertarea! Cere iertare şi dăruieşte iertare. Vei începe un nou capitol în viaţa ta experimentând binecuvântări şi împliniri aşa cum n-ai visat niciodată. Vei beneficia de resursele lui Dumnezeu care îţi vor fi dăruite “cu risipă”, ţie şi casei tale. În acelaşi fel strigăm după biruinţa Lui la New Life Romanian Church. “Doamne, învaţă-ne să ne rugăm.” (Luca 11:1). Amin!

 

RUGĂCIUNE

Tată din Cer! Rămânem uimiţi la simplitatea adevărurilor despre relaţia cu Tine. Suntem aşa de mici în comparaţie cu ceea ce ai pregătit pentru noi. Iartă-ne, Doamne pentru îndărătnicia noastră şi dă-ne chiar acum puterea să iertăm aşa cum ne-ai iertat Tu în aşa fel ca drumul spre Tine şi invers să fie cu adevărat liber. Învaţă-ne să ne rugăm şi umple-ne de Duhul Sfânt ca să devenim “războinici” în rugăciune. Mărturisim că avem nevoie de o adevărată “aventură” cu Tine şi pentru asta te rugăm să ne dai curaj şi să ne măreşti credinţa. Mulţumim că ne asculţi. În Numele Domnului Isus. Amin!


^