Cartea aceasta

8. ”Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi şi noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea; căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale, şi atunci vei lucra cu înţelepciune.” (Iosua 1:8)

 16. ”Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos …” (2Tim.3:16)

carteaÎn meditația precedentă am împărtășit un mesaj despre ”un viitor și o nădejde.” Cum poți însă să beneficiezi de așa ceva? Care este ghidul fericirii vremelnice dar și a celei veșnice? Ne îndrumă poetul creștin în versuri inspirate de Duhul: Sfânta Scriptură deschisă, / ea poate îndrepta starea. / Prin ea oricine în lume, / Poate afla fericirea. / O , sfânt Cuvânt, Rază din cer / Luminează în tot locul. / Până când toți s-or mântui, / S-a schimba-n zi-ntunerecul.” (C.Ev.69). Așa cum pentru a ajunge la o destinație pământească trebuie să cunoști traseul și să respecți regulile de circulație, tot astfel ca să ajungi la destinația finală a credinței este nevoie să cunoști și să-ți trăiești viața după ”regulile de circulație” ale lui Dumnezeu scrise în Sfintele Scripturi, care pot să-ţi dea înţelepciunea care duce la mântuire, prin credinţa în Hristos Isus.”(2Tim.3:15). Haideți să ne apropiem cu reverență de Cuvântul lui Dumnezeu și să descifrăm valorile eterne ce ni le revelează  și care ne dau certitudine și mângâiere în calea noastră spre Cer. Ele sunt:

1. Numele lui Dumnezeu. El este Autorul Cărții. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu” (2Tim.3:16) spune Biblia. Timp de secole în culturi diferite și prin cei mai diverși oameni inspirați de El,  Dumnezeu își face cunoscut numele. De la Geneza la Apocalipsa amprenta Creatorului este nelipsită din Carte. Fiecare pagină ”transpiră” a Dumnezeu. De la ”Eu sunt Cel ce sunt” și până la ”Împăratul Împăraților și Domnul Domnilor” întreaga Scriptură abundă în a-L prezenta pe El. Nici o situație prin care treci nu rămâne neacoperită de numele Lui. ”Ajutorul nostru este în Numele Domnului”  strigă psalmistul în Psalmul 124:8, iar autorul Proverbelor proclamă la Prov. 18:10: ”Numele Domnului este un turn tare; cel neprihănit fuge în el, şi stă la adăpost.” Poți pronunța numele lui cu credința că El te ascultă în orice situație dar ești expus și unei atenționări serioase vizavi de mărețul nume al Stăpânului: ”Să nu iei în deşert Numele Domnului, Dumnezeului tău!” (Exod 20:7). Așa că, ATENȚIE: “Oricine rosteşte Numele Domnului, să se depărteze de fărădelege!”(2Tim.2:19).

2. Cuvântul lui Dumnezeu. Scriptura ne descoperă numele lui Dumnezeu dar și Cuvântul Lui. De fapt ea este numită Cuvântul lui Dumnezeu. Nu orice cuvânt, ci Cuvântul care S-a făcut trup, şi a locuit printre noi, plin de har, şi de adevăr.” Este vorba de Logosul etern care ”era cu Dumnezeu, şi … era Dumnezeu.” (Ioan 1:14, 1). Este hrana zilnică a sufletului pentru că: “Omul nu trăieşte numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.” (Matei 4:4). Cuvântul Scripturilor ”este adevărat.” (Ps.33:4) și ”este adevărul.” (Ioan 17:17). El este ”viu şi lucrător” (Evr.4:12) și – nu uita – că ”Cuvântul Domnului rămâne în veac.”(1Pet.1:25). Privind la valoarea incomensurabilă a Cuvântului ne cutremurăm și suntem hotărâți să ”nu stricăm Cuvântul lui Dumnezeu, cum fac cei mai mulţi.” (2  Cor.2:17). Recomandarea fermă a Bibliei este clară și concisă: ”Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea.” (Col.3:16). Așa că: Ia Cartea! Studiază Cartea! Trăiește Cartea! Răspândește Cartea! Apostolul Pavel cutremurat de responsabilitatea vestirii Evangheliei strigă, agonizând: ”trebuie s-o vestesc; şi vai de mine, dacă nu vestesc Evanghelia!” (1Cor.9:16). Apucă-te chiar acum. Ai mult de recuperat. Sunt miliarde de oameni care n-au auzit niciodată Vestea Bună a iertării. Începe din casa ta. Este urgent!

3. Planul lui Dumnezeu. Este valoarea care – adăugată lângă Numele lui Dumnezeu și Cuvântul Lui – definește în modul cel mai clar caracterul Creatorului. Din veșnicie Dumnezeu a conceput salvarea rasei umane prin faptul că ”ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinţi şi fără prihană înaintea Lui, după ce, în dragostea Lui, ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiaţi prin Isus Hristos, după buna plăcere a voii Sale” (Efes.1:4-5), ”după planul veşnic, pe care l-a făcut în Hristos Isus, Domnul nostru.” (Ef.3:11), plan care se traduce prin iubirea Lui fără limite: atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.” (Ioan 3:16). Asta înseamnă că eu, păcătosul, condamnat la osândă veșnică am găsit preț în ochii și inima Lui. Când a pus în cântar viața mea și pe cea a Singurului Său Fiu, a decis ca Domnul Isus să fie mielul de jertfă, iar eu să fiu eliberat prin credință și pocăință sinceră. Poetul ne face să înțelegem mai bine valoarea Cărții când proclamă: ”Dați-mi în mână, Biblia cea sfântă / În ea se află viața lui Isus. / Pentru mine-a răbdat crucea amară, / Și-al sufletului vrăjmaş l-a răpus. / Las’ să lucească lumina Scripturii, / Prin poarta strâmtă ne conduce ea. / Sfaturile lui Dumnezeu cuprinde: / Promisiuni, harul și iubirea.”(C:Ev. 70). Odată ajuns la statura de copil al lui Dumnezeu trebuie ca în mod continuu să urmăresc și să împlinesc voia Lui deoarece: ”Voia lui Dumnezeu este sfinţirea voastră” (1Tes.4:3). Adică, mă tot pocăiesc: azi mai mult ca ieri, mâine mai mult ca azi. Nu de alta dar Biblia nu are decât o singură alternativă pentru veșnicie: ”cine face voia lui Dumnezeu, rămâne în veac. (1Ioan 2:17). Alege astăzi să trăiești după învățătura descoperită în ”Cartea Aceasta” și mărturisește altora că ai găsit comoara vieții veșnice. Vei fi binecuvântat tu dar și alții vor fi binecuvântaţi prin slujirea ta.

RUGĂCIUNE

17. Fă bine robului Tău, ca să trăiesc şi să păzesc Cuvântul Tău!
18. Deschide-mi ochii, ca să văd lucrurile minunate ale Legii Tale! (Ps.119-17-18)


Leave a Reply

^