Cartea cu pecețile rupte

”Apoi am văzut în mâna dreaptă a Celui ce şedea pe scaunul de domnie o carte, scrisă pe dinăuntru şi pe dinafară, pecetluită cu şapte peceţi.  Şi am văzut un înger puternic, care striga cu glas tare: “Cine este vrednic să deschidă cartea şi să-i rupă peceţile?”  Şi nu se găsea nimeni nici în cer, nici pe pământ, nici sub pământ, care să poată deschide cartea, nici să se uite în ea.  Şi am plâns mult, pentru că nimeni nu fusese găsit vrednic să deschidă cartea şi să se uite în ea.  Şi unul din bătrâni mi-a zis: “Nu plânge: Iată că Leul din seminţia lui Iuda, Rădăcina lui David, a biruit ca să deschidă cartea, şi cele şapte peceţi ale ei.” (Apoc.5:1-5)

 

carteMeditația de față este ca și o invitație la o expoziție de carte veche. Când eram student mergeam deseori la Anticariat. Acolo cărțile erau ieftine. Am înțeles atunci că lucrurile vechi sunt valoroase. Cea mai veche și mai citită carte ca și cea mai vânată și distrusă carte este Cartea Cărților. Despre ea este vorba. Conținutul și mesajul ei este cel mai valoros sub soare. Imaginea din Apocalipsa este provocatoare: ”am văzut un înger puternic, care striga cu glas tare: “Cine este vrednic să deschidă cartea şi să-i rupă peceţile?” Durerea era peste măsură de mare deoarece ”nu se găsea nimeni nici în cer, nici pe pământ, nici sub pământ, care să poată deschide cartea, nici să se uite în ea.” Mesajul aduce cu el tristețe și lacrimi! Finalul, însă este incendiar. ”Purtătorul de cuvânt” al cerului rupe tăcerea cu un anunț extraordinar:  “Nu plânge: Iată că Leul din seminţia lui Iuda, Rădăcina lui David, a biruit ca să deschidă cartea, şi cele şapte peceţi ale ei.”  (Apoc.5:2-3,5). Acum că pecețile cărții au fost rupte și mesajul a fost decodificat, haideți să privim dincolo de cuvinte și să înțelegem adevărata ei valoare. Ea reprezintă:

1. Cartea Mielului. Este a Lui deoarece El a fost Singurul găsit vrednic pentru un asemenea act. Mesajul cărții continuă să facă lumină: ”am văzut stând în picioare un Miel. Părea înjunghiat … El a venit, şi a luat cartea din mâna dreaptă a Celui ce şedea pe scaunul de domnie. Când a luat cartea, cele patru făpturi vii şi cei douăzeci şi patru de bătrâni s-au aruncat la pământ înaintea Mielului, … cântau o cântare nouă, şi ziceau: “Vrednic eşti tu să iei cartea şi să-i rupi peceţile: căci ai fost înjunghiat …” (Apoc.5:6-9). Eroul Cărții este Mielul; de la Geneza la Apocalipsa El este firul roșu ce leagă fiecare capitol și verset. El este Cel profețit, Cuvântul care a trăit printre noi; Cel răstignit și înviat și Cel înălţat în glorie așteptând să revină pe nori. De aceea, Ia Cartea! Citește Cartea! Trăiește Cartea! Răspândește Cartea deoarece ea este Cartea Mielului junghiat! Iată de ce finalul reportajului din cer este ca un ”foc de artificii” ce explodează în întunerec răspândind lumină: “Vrednic este Mielul, care a fost înjunghiat, să primească puterea, bogăţia, înţelepciunea, tăria, cinstea, slava şi lauda!”(Apoc.5:12). Iar eu nu pot decât să confirm și să strig din toată inima: Aleluia! Slăvit să fie Mielul în vecii vecilor!

2. Cartea celor răscumpărați. Mielul junghiat este ”bobul de grâu” care în timp ce moare privește la ”sămânța de urmași” ce avea să se înșiruie în istorie. Martorul ocular la evenimentele din Cer continuă să relateze și să ne facă părtași la evenimentul ruperii peceților: ”Când a luat cartea, cele patru făpturi vii şi cei douăzeci şi patru de bătrâni s-au aruncat la pământ înaintea Mielului, … cântau o cântare nouă, şi ziceau: “Vrednic eşti tu să iei cartea şi să-i rupi peceţile: căci ai fost înjunghiat, şi ai răscumpărat pentru Dumnezeu, cu sângele Tău, oameni din orice seminţie, de orice limbă, din orice norod şi de orice neam.” (Apoc.5:8-9). Mielul a plătit prețul pentru răscumpărarea rasei umane din gheara păcatului și a morții. Iată de ce istoria Lui se confundă cu istoria celor răscumpărați. Cartea Lui devine Cartea lor. Viața Lui nu are sens fără urmașii care L-au proclamat și-L proclamă ca Domn și Mântuitor. O fac și eu îngânând versurile și melodia Fratelui Niculiță Moldoveanu: ”Sunt o rază din Golgota, / Lângă țărmuri de oceane; / O scânteie-n vârf de stâncă, / Cine-o vede-n noapte-adâncă? / Dar ca mine, mai sunt încă / Milioane, milioane!” Cum stau lucrurile în dreptul tău și al casei tale? Dacă ești mântuit, ridică-te și proclamă-L pe Domnul! El merită slujirea ta la nivel de excelență. Dacă nu, pocăiește-te chiar acum!

3. Cartea Împărăției. Cartea cu pecețile rupte este și Cartea împărăției. Mesajul Cerului devine tot mai clar: ”Ai făcut din ei o împărăţie şi preoţi pentru Dumnezeul nostru, şi ei vor împărăţi pe pământ!” (Apoc.5:10). Aceasta este identitatea pocăiților. Cei răscumpărați sunt reprezentanți ai lui Dumnezeu pe pământul fără pace. Ambasadori extraordinari și plenipotențiari ai Împărăției Cerurilor în lumea aflată încă sub influența ”stăpânitorului lumii acesteia.” Purtători de cuvânt ai Împăratului împăraților. Ce onoare dar și ce responsabilitate. Să ți se ofere șansa de a trăi și sluji în așa fel ca Cel Prea Înalt să fie slăvit și onorat prin viața ta. Ca să înțelegi esența vieții de pocăit privește, te rog la ”fișa postului:” Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Isus Hristos, şi ne-a încredinţat slujba împăcării.” “>Cum se face această slujire? Printr-o viață practică trăită 24/7 pentru Domnul și printr-un mesaj convingător: ”vă rugăm fierbinte, în Numele lui Hristos: Împăcaţi-vă cu Dumnezeu!” (2Cor.5:18,20). Aceasta se întâmplă doar atunci când identitatea noastră este cea adevărată: ”Voi sunteţi epistola noastră, … cunoscută şi citită de toţi oamenii. Voi sunteţi arătaţi ca fiind epistola lui Hristos …” (2Cor.3:2-3). Ce simplu și ce clar. Asta ar trebui să se întâmple pe pământ. În final după tot ce s-a petrecut în Cer iată răspunsul ființelor cosmice din anturajul lui Dumnezeu: ”cele patru făpturi vii ziceau: “Amin!” Şi cei douăzeci şi patru de bătrâni s-au aruncat la pământ, şi s-au închinat Celui ce este viu în vecii vecilor!” (Apoc.5:14). Ce faci tu? Aș fi bucuros să primești provocarea și să te apuci de lucru. Dar nu mâine, ci azi! Deja este prea târziu. Chiar acum Creatorul așteaptă răspunsul tău.

RUGĂCIUNE

 “A Celui ce stă pe scaunul de domnie, şi a Mielului să fie lauda, cinstea, slava şi stăpânirea în vecii vecilor!”(Apoc.5:13)


Leave a Reply

^