Ce a văzut Ștefan?

stefan1“Dar Ştefan, plin de Duhul Sfânt, şi-a pironit ochii spre cer, a văzut slava lui Dumnezeu, şi pe Isus stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu şi a zis: “Iată, văd cerurile deschise, şi pe Fiul omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu.” (F.A. 7:55-56)

Două instituții a creat Dumnezeu: familia și biserica și amândouă au fost luate cu asalt de Diavolul, iadul și puterile întunericului din prima secundă a  existenței lor. Bătălia va continua până la porțile locuinței morților când – anticipat – ea va fi câștigată de Domnul Isus. Cum trebuie să se raporteze urmașii Mântuitorului la  atacurile Celui rău și la lumea care dorește să deturneze mersul adevărat al Bisericii? Care este atitudinea corectă ce trebuie să o avem ca să rămânem biruitori? Cartea Faptele Apostolilor precum și epistolele sunt mărturii ale atacurilor asupra Bisericii și asupra credincioșilor și ele ne prezintă felul în care să ne purtăm și să răspundem ca să depășim situațiile de criză și să rămânem în picioare. Capitolul 7 din Faptele Apostolilor ni-l aduce în scenă pe unul din eroii credinței din zilele de început ale Bisericii. Este vorba de Ștefan care s-a confruntat cu  evreii legaliști fanatici și care a plătit prețul suprem al mărturiei lui devenind primul martir din istoria Bisericii. Vă invit să facem o scurtă radiografie spirituală a vieții și slujirii lui și să reținem pentru noi ceea ce este valoros ca să putem înainta  pe calea credinței. Care a fost atitudinea lui față de fanatismul religios și față de  Cuvântul lui Dumnezeu și ce lucruri și stări a văzut de s-a lăsat convins de Duhul  să intre în bătălia spirituală din primele zile ale existenței creștinismului?

STEFAN1. Locul din spărtură. Bucuria molipsitoare din primele zile ale Bisericii este atenuată de evenimente triste. După relatarea despre Anania și Safira urmează criza văduvelor generată de împărțirea ajutoarelor. Apostolii se văd în fața unor decizii majore atât pentru slujirea lor cât și pentru mersul Bisericii. S-a creat o spărtură și s-a simțit nevoia unei categorii noi de slujitori care să rezolve problemele administrative dar și să ”dea liber” apostolilor să vestească Evanghelia. Așa au apărut diaconii în adunare. Erau bărbaţi, vorbiţi de bine, plini de Duhul Sfânt şi înţelepciune” (F.A.6:3) chemați ”să slujească la mese” dar și să vestească Cuvântul lui Dumnezeu. Lista celor șapte diaconi este deschisă de Ștefan ”bărbat plin de credinţă şi de Duhul Sfânt,” ”plin de har şi de putere, şi făcea minuni şi semne mari în norod.” (F.A.6:5,9). El a văzut locul din spărtură și fără nici o ezitare s-a pus la dispoziția lui Dumnezeu în slujirea la care a fost chemat. Felul în care a slujit este istorie dar și provocare pentru toți creștinii de-a lungul veacurilor. Amintiți-vă de pledoaria pentru slujire și pentru slujitori făcută de Domnul Isus la Matei 9:37-38: “Mare este secerişul, dar puţini sunt lucrătorii! Rugaţi dar pe Domnul secerişului să scoată lucrători la secerişul Lui.” De-atunci și până azi lucrurile nu s-au schimbat. Tot mai des aud de la amvon strigătul după bărbați și femei care să accepte să slujească. Sunt atâtea spărturi care te așteaptă. Fii sincer cu Domnul și acceptă provocarea de a sluji chiar acum.

2. Pericolul în care se afla creștinismul. La problemele din interior se adaugă confruntările cu cei din afară. Marii preoți și evreii fundamentaliști nu se bucurau de lucrarea Duhului Sfânt și de avântul Bisericii lui Isus Christos.”Unii din sinagoga, numită a Izbăviţilor, a Cirinenilor, şi a Alexandrinilor, împreună cu nişte Iudei din Cilicia şi din Asia, au început o ceartă de vorbe cu Ştefan; dar nu puteau să stea împotriva înţelepciunii şi Duhului cu care vorbea el.” (F.A. 7:9-10). Despre ce a vorbit Ștefan? Întreg mesajul lui a fost despre planul lui Dumnezeu cu Israel începând de la Avraam și până la Domnul Isus. El ”aduce  la zi” acest plan și încearcă să explice audienței cât de nociv este legalismul vizavi de alternativa oferită de Dumnezeu  prin moartea și învierea Mântuitorului. Cu un curaj ieșit din comun, Ștefan ajunge să-i condamne pe față și să le spună: “Oameni tari la cerbice, netăiaţi împrejur cu inima şi cu urechile! Voi totdeauna vă împotriviţi Duhului Sfânt. Cum au făcut părinţii voştri, aşa faceţi şi voi.” (F.A.7:51). În vremea lui Ștefan și după aceea creștinii au fost confruntați cu legalismul. Astăzi urmașii Domnului Isus n-au scăpat de legalism dar sunt confruntați și cu liberalismul și libertinismul. Nu mai există valori morale absolute; totul este relativ. Fiecare este liber să trăiască după mintea lui. Dumnezeu nu mai are statut de Stăpân absolut, iar Biblia nu mai este Cuvântul Lui infailibil. Ce trist! Lepădare de credință pe față. Și asta se întâmplă în biserici  așa zise creștine. Am ajuns vremea profețită de Pavel:  când oamenii nu vor putea să sufere învăţătura sănătoasă; ci îi vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute, şi îşi vor da învăţători după poftele lor.” (2Tim.4:3). Creștinismul și creștinii au fost întotdeauna în pericol. Fie legalism, fie liberalism sau alte erezii au căutat mereu să deturneze pocăiții de la credința adevărată. Gândește unde te afli în relația ta cu Dumnezeu și cu lucrarea Lui. Este vremea unei reevaluări sincere și serioase.

3. Cerurile deschise. Adevărul propovăduit de Ștefan a stârnit ura și răzbunarea imediată a marelui preot și a mulțimii adunată acolo: ”Când au auzit ei aceste vorbe, îi tăia pe inimă, şi scrâşneau din dinţi împotriva lui. Ei au început atunci să răcnească, şi-au astupat urechile, şi s-au năpustit toţi într-un gând asupra lui. L-au târât afară din cetate, şi l-au ucis cu pietre.” (F.A.7:54,57-58). Dar în timp ce se întâmplau toate aceste lucruri și pietrele cădeau asupra lui, Ștefan este cuplat la o altă realitate. El vede cu totul altceva decât dușmanii lui: ”Dar Ştefan, plin de Duhul Sfânt, şi-a pironit ochii spre cer, a văzut slava lui Dumnezeu, şi pe Isus stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu şi a zis: “Iată, văd cerurile deschise, şi pe Fiul omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu.”(F.A.7:55-56). Din ”marturos”(martor) Ștefan devine ”martiros”(martir). Textul spune că el ”a adormit” în timp ce Fiul omului stătea la dreapta lui Dumnezeu și dădea onorul primului martir. Extraordinar! Când un pocăit mărturisește Cuvântul este asistat de Însuși Fiul lui Dumnezeu, iar când pleacă acasă el are parte de o primire fără egal. Ștefan în timp ce se roagă pentru dușmanii lui vede cerurile deschise și slava lui Dumnezeu. Cea mai mare onoare pentru un muritor este să fie așteptat în glorie chiar de Domnul și Mântuitorul lui. Aceasta te așteaptă și pe tine. Dacă rămâi statornic și-L slujești cum ști și poți mai bine.

RUGĂCIUNE

Tatăl nostru care ești în ceruri! Într-o zi ne vom întâlni cu Tine și dorim să fim fericiți atunci. De aceea ajută-ne să trăim în așa fel ca să te cinstim și să te onorăm printr-o viață dedicată în a Te sluji și mărturisi Cuvântul, astfel ca oamenii să se pocăiască.


Leave a Reply

^