Cel ce vă dă Duhul

”Cel ce vă dă Duhul şi face minuni printre voi, le face oare prin faptele Legii sau prin auzirea credinţei?” (Gal.3:5)

În America tocmai am sărbătorit Pogorârea Duhului Sfânt (Mai, 15 2016) și am avut o zi în care Dumnezu ne-a dăruit un adevărat timp de Rusalii. Prezența Duhului Sfânt a fost atât de reală  în adunare încât ne-a ”atins” pe cei mai mulți. Promisiunea Domnului Isus s-a împlinit 100%. El a plecat la cer dar – așa cum a spus – a rugat pe Tatăl care a trimis ”un alt Mângâietor, care să rămână cu voi în veac.” (Ioan 14:16). De mai bine de două mii de ani trăim în dispensația Duhului Sfânt și cel mai puternic argument al prezenței Lui în lume este existența Bisericii lui Isus Christos. Hulită, batjocorită, prigonită până la moarte, amenințată din toate părțile, Biserica – nu numai că nu a dispărut – ci merge biruitoare spre victoria finală. Stadionul Olimpic al veșniciei așteaptă festivitatea de premiere a celor care au rămas statornici până la capăt sub autoritatea Duhului Sfânt. Suntem pe ”ultima sută de metri” când alergarea devine tot mai grea. Întrebarea care se impune este: ”Cum să rămânem pe pista de alergare a veșniciei și să trecem cu bine linia de sosire, terminând victorioși cursa?” Simplu! Ascultând și împlinind instrucțiunile ”Celui ce dă Duhul” (Gal.3:5). Fii atent la:

1. Pretenția Lui. Nimeni nu știe mai bine cum funcționează o mașină decât cel ce a conceput-0. El stabilește parametrii optimi astfel ca mașina să aducă profit maxim. Când a decis ca Duhul Sfânt să intre în acțiune ”full time” Dumnezeu a stabilit și limita optimă la care El poate să-L onoreze în viața credniciosului și a declarat la modul imperativ: fiţi plini de Duh.” (Ef.5:18). Plin înseamnă complet: nu mai este nevoie de altceva. Apoi, nu mai este loc pentru altceva. Aceasta este viziunea și dorința Stăpânului pentru urmașii Săi când spune:  ”să ajungeţi plini de toată plinătatea lui Dumnezeu.” (Ef.3:19). Nu a cerut ceva peste puterile tale de aceea nu există scuze pentru nimeni ca să trăiască sub limita impusă de Tata deoarece: ”noi toţi am primit din plinătatea Lui, şi har după har.” (Ioan 1:16). Dumnezeu a făcut totul ca noi să trăim viața la nivel de excelență și să-L onorăm pe El. Este timp de cercetare și de a ne pune viața în accord cu pretenția lui Dumnezeu pentru fiecare din noi. Sus privirea! Se apropie finalul! Un balon nu zboară numai dacă e plin. Nici tu nu vei pleca în glorie decât numai dacă vei fi plin de Duh. Se apropie ”decolarea” de aceea te întreb dacă îți cunoști cu adevărat nivelul Duhului din ființa ta? Dacă nu, ia aminte la:

2. Prevenirea Lui. La pretenția Celui Atotputernic de a rămâne la limita maximă a prezenței Duhului în viața noastră, El este sincer și drept și ne face atenți la câteva pericole care ne așteaptă pe cale. Diavolul este maestru în arta imitațiilor și va încerca – nu să te deposedeze de prezența Duhului – ci să te facă să-ți trăiești viața la nivelul de jos al relației cu Duhul. Iată de ce Scriptura este tranșantă în această privință și te previne în mod categoric spunând:Să nu întristaţi pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care aţi fost pecetluiţi pentru ziua răscumpărării.” (Ef.4:30). Este prima fază când – prin lucruri mărunte – aduci întristare Duhului și trăiești sub nivelui stabilit. Apoi vine următoarea strigare: Nu stingeţi Duhul.” (1Tes.5:19) când prezența Duhului devine tot mai puțin vizibilă în viața ta. Punctul culminant este când degenerezi într-o stare de împietrire și ajungi la conflict direct cu Duhul: “Oameni tari la cerbice, netăiaţi împrejur cu inima şi cu urechile! Voi totdeauna vă împotriviţi Duhului Sfânt. Cum au făcut părinţii voştri, aşa faceţi şi voi.” (F.A.7:51). Se pare că aici nu mai există decât o singură cale de întoarcere: pocăința sinceră. Dar de obicei cei care se împotrivesc ajung să fie zdrobiți. Cu inima plină de durere slujitorul lui Dumnezeu strigă la urmașii Domnului Isus care au început în Duhul dar au ajuns aproape să fie lepădați: ”Mă tem să nu mă fi ostenit degeaba pentru voi.” / ”Voi alergaţi bine: cine v-a tăiat calea ca să n-ascultaţi de adevăr?” (Gal.4:11, 5:7). Totul începe foarte simplu: să crezi că-L poți manipula pe Duhul Sfânt așa cum au încercat Anania și Safira. Confruntarea cu faptele lor a fost directă și apostolul nu-i menajează când îi întreabă: “Cum de v-aţi înţeles între voi să ispitiţi pe Duhul Domnului?” (F.A.5:9). Știm finalul dar oare vom învăța cum trebuie să trăim pentru ca Numele Lui să fie înălțat în trăirea noastră? Fii plin de Duh! Este limita pe care El a stabilit-o dar nu uita că te așteaptă atâtea pericole la care ești expus ca să fi atras de pe cale. Ca tabloul să fie complet privește și la:

3. Provocarea Lui. Este clară și pe măsura puterilor noastre: ”Căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Proslăviţi dar pe Dumnezeu în trupul şi în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu.” (1Cor.6:20). Traducând, putem spune că prețul a fost plătit în întregime și că Dumnezeu și-a făcut partea Lui; urmează ca și tu să-ți faci partea ta. Ce înseamnă asta în cele mai mici amănunte? Înseamnă că: ”cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului, umblă după lucrurile Duhului.” (Rom.8:5). Fiindcă: „Domnul este Duhul; şi unde este Duhul Domnului, acolo este slobozenia.” (2 Cor.3:17). În final lucrurile se sintetizează într-o singură concluzie: trăind la nivelul stabilit de Domnul (plin de Duh) și evitând  riscurile care te pândesc ajungi să fi un om liber cu adevărat. Duhul Sfânt care te umple produce roadă (”dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţea, înfrânarea poftelor.”). Roadă care trebuie să fie vizibilă și când se întâmplă așa Cuvântul spune că: ”Împotriva acestor lucruri nu este lege! (Gal.5:22-23). Ajungi invincibil! Într-o lume coruptă și mizerabilă unde păcatul a ajuns ”normă de viață” Dumnezeu dorește să aibă martori car fac diferență. Ca în Biserica de la Rusalii unde Duhul Sfânt al lui Dumnezeu avea libertate 100%: ”Ei lăudau pe Dumnezeu, (înauntru) şi erau plăcuţi înaintea întregului norod. (în afară). Rezultatul a fost că: ”Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiţi.” (F.A.2:47). La sfârșit mă unesc cu poetul care scrie: ”Cineva bine a luptat / Pe mulți la Isus i-a-ndrumat. / Cineva nobil a trăit / Pentru alții mult s-a jertfit. / Fosta-i acela tu? Fosta-i acela tu? / Cineva prin lumina Sa / La mulți le-a luminat calea. / Cineva pacea a iubit / Și mântuire a vestit. / Fost-ai acela tu? Fost-ai acela tu?” (C.Ev.# 653). Gândește-te bine și răspunde. E ca un fel de ”lucrare de control” la mărturia vieții tale. Oricum, nu uita somația Scripturii cu privire la Duhul Sfânt: ”Dacă trăim prin Duhul, să şi umblăm prin Duhul.” (Gal.5:25). Doamne ajută să se-ntâmple chiar acum. În viața mea și în viața ta! Amin!

RUGĂCIUNE

”Întoarce-Ţi privirea de la păcatele mele, şterge toate nelegiuirile mele!  Zideşte în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou şi statornic!” (Ps.51:9-10)

 

 


Leave a Reply

^