Cel viu în vecii vecilor

” Când L-am văzut, am căzut la picioarele Lui ca mort. El Şi-a pus mâna dreaptă peste mine, şi a zis: “Nu te teme! Eu sunt Cel dintâi şi Cel de pe urmă, Cel viu. Am fost mort, şi iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu ţin cheile morţii şi ale Locuinţei morţilor. (Apoc.1:17-18)

viuA înviat cu adevărat. Nu numai faptul că mormântul era gol confirmă știrea, ci și faptul că S-a arătat urmașilor Lui. L-au văzut și s-au convins că este Domnul. Au vorbit cu El și i-au văzut urmele cuielor din palme și cel al suliței din coastă. L-au urmărit mâncând fagure de miere în seara învierii și pește prăjit pe țărmul Mării Galileii. S-a convins și Toma că El este Cel Viu, apoi L-au întâlnit peste cinci sute de frați. Avea să-L vadă Ștefan stand la dreapta Tatălui în timp ce era omorât cu pietre și să-L întâlnească și Saul din Tars în drumul lui spre Damasc. Dar imaginea care întrece orice descriere este cea descrisă de Ioan în Insula Patmos. Pentru câteva clipe cortina veșniciei se deschide și panorama ce se zărește este fascinantă: ”semăna cu Fiul omului, îmbrăcat cu o haină lungă până la picioare, şi încins la piept cu un brâu de aur.  Capul şi părul Lui erau albe ca lâna albă, ca zăpada; ochii Lui erau ca para focului;  picioarele Lui erau ca arama aprinsă, şi arsă într-un cuptor; şi glasul Lui era ca vuietul unor ape mari.  În mâna dreaptă ţinea şapte stele. Din gura Lui ieşea o sabie ascuţită cu două tăişuri, şi faţa Lui era ca soarele, când străluceşte în toată puterea lui.” (Apoc.1:13-16). Este El în toată splendoarea. Cu un trup cosmic slăvit, nesupus spațiului și timpului și nici putrezirii, ci Viu în Vecii Vecilor! În timp ce respirația ți se oprește Cel Viu se apropie și are ceva să-ți spună.

1. Mesajul Lui. Fii atent la cuvintele Lui: ”El Şi-a pus mâna dreaptă peste mine, şi a zis: “Nu te teme! Eu sunt Cel dintâi şi Cel de pe urmă.” (Apoc 1:17). Cel Omniștient înțelege nevoia ta; știe temerile și neliniștea din sufletul tău. Cunoaște biruințele și înfrângerile din viața ta. Vede bine luminile și umbrele care te urmăresc. Iată de ce strigă: “Nu te teme! Și ca să n-ai nici o îndoială explică faptul că întreaga existență din univers stă sub controlul Său. El este primul dar și ultimul; este la început dar și la sfârșit în toată creația. Exact ca în seara Învierii când a pătruns prin ușile încuiate în camera unde se adunaseră urmașii Lui fricoși și tulburați și le-a spus: “Pace vouă!” (Ioan 20:19,21). Tu cel ce cauți liniște și pace, oprește-te! Cel Viu are același mesaj și pentru tine. Vrea să se apropie de tine și să-ți spună: ”Nu te teme! Pace ție!” A înviat și trăiește tocmai ca tu să treci cu bine prin toate situațiile care vin în viața ta. Este omniprezent; poți să-L chemi 24/7. Niciodată nu sună ocupat la telefonul cerului. Se bucură din toată inima să vorbească cu tine și să-ți facă bine. Are pentru tine și casa ta binecuvântări și împliniri ”cu caru” și dorește să te aibă lângă El în glorie. Este vremea să faci liniște în suflet și să asculți mesajul Celui Înviat. Apoi să pornești la drum biruitor avându-L în inima ta ca Mântuitor și Domn al tău. Asta e tot!

2. Identitatea Lui. Argumentul că este viu vine tocmai din faptul că El vorbește. Are un mesaj pentru omenire și după mai bine de două mii de ani. Dar ca să întărească mesajul Său, El decide să ”semneze” și să se prezinte spunând: ”Cel viu. Am fost mort, şi iată că sunt viu în vecii vecilor.” (Apoc.1:18). Cu alte cuvinte: ”Acesta sunt Eu; așa mă cheamă pe Mine” vrea să spună Fiul lui Dumnezeu. ”Sunt Viu, mai viu decât Lazăr din Betania; mai viu decât fiul văduvei din Nain și decât fiica lui Iair. Sunt viu în vecii vecilor. Eu nu mai mor niciodată. Am murit o singură dată ca și tu să ai viață veșnică și într-o zi să devii nemuritor ca și Mine.”  Wow! Rămâi fără cuvinte. Ce perspectivă Îți oferă Cel Înviat: să beneficiezi și să te bucuri de ”Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte.” (P.Ispirescu – Basme).  Nu-i glumă, nici basm. Este marea realitate de la sfârșit pentru toți cei care L-au ales pe Cel Viu aliatul lor în drumul spre eternitate. Poetul creștin scrie ca să întărească adevărul de mai sus: ”Ce bine e ca să ști / Că ai în Cer tată. / Asupra-ți orice-ar veni / Uitat nu te lasă. / Eu astăzi cant și sunt voios / Că Dumnezeu e Tatăl meu. / Eu astăzi cant și sunt voios / Cu mine e mereu Hristos.” (C.Ev. # 183). Simte-te liber pentru că nu mai ai nici un motiv să te temi. Numele Celui Înviat este unic și inconfundabil. Nici o ființă din Univers nu poate să pronunțe ceea ce a proclamat El. Cardul Lui de identitate este clar. Îl cheamă ”Cel Viu în Vecii Vecilor” și asta spune totul! Încrede-te în El și nu vei regreta nici aici dar nici în veșnicie.

3. Autoritatea Lui. La Înviere Fiul lui Dumnezeu este așezat din nou la locul de cinste din Univers. Fii atent ce declară El: “Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ.” (Matei 28:18). Cel Omniștient și Omniprezent este și Omnipotent. Fiindcă are întreaga autoritate în creație el avea să transmită lui Ioan (și nouă) un adevăr cutremurător: ”Eu ţin cheile morţii şi ale Locuinţei morţilor.” (Apoc.1:18). Oare înțelegi sensul adevărat al acestei proclamații? Ști că: ”Cine are cheile este Stăpânul?” Aleluiaaaaaaaaaa! Slavă Lui! Acesta este mesajul autorității Celui Înviat! Nici o teamă în fața morții fiindcă Cel Viu ține cheile! Ultimul lucru cu care diavolul îi terorizează pe oameni este moartea, frica de moarte. Poți să scapi de acesată teamă satanică acceptând să intri – de bună voie și nesilit de nimeni – sub autoritatea cosmică a Fiului lui Dumnezeu. Exact pentru asta a murit și a înviat: ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.” (Ioan 3:16). Dacă El este Mântuitorul și Domnul tău, atunci: ”Bine este că știm asta, / De moarte nu avem frică. / În Isus noi dacă trăim . Avem viață veșnică.” (C.Ev. # 645). De-acum și de-aici poți să trăiești ca un învingător, nu ca un învins fiindcă: Pilat din Pont nu L-a putut ucide, mormântul nu L-a putut fereca, moartea nu L-a putut învinge. El șade în cel mai înalt vârf al gloriei cerurilor, este adorat de sfinți, este venerat de îngeri, este temut de diavolul, este proclamat de Dumnezeu Tatăl ca: Domnul Domnilor, Împaratul împaraților și președintele președinților! Și numele Lui nu este altul decât Isus Christos!”(Anonim). Apleacă-te cu reverență înintea Lui și predă-ți viața în mâna străpunsă pe cruce. Apoi, ridică-te și pleacă declarând că: ”Am fost răstignit împreună cu Hristos, şi trăiesc… dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine.” (Gal.2:20)Dacă așa stau lucrurile, atunci este sigur că într-o zi ne vom regăsi  în glorie cu Cel Viu și cu sfinții Lui și vom rămâne împreună în Vecii Vecilor. Nici un muritor nu-și poate dori mai mult! Primește provocarea și acceptă oferta Celui Viu chiar acum! Amin!

RUGĂCIUNE

”De aceea, mi se bucură inima, şi mi se înveseleşte limba; chiar şi trupul mi se va odihni în nădejde: căci nu-mi vei lăsa sufletul în Locuinţa morţilor.” (F.A. 2:26-27)


One Response to “Cel viu în vecii vecilor”

  1. Livia says:

    Paradoxal jos aici Bisericile sunt local conduse de oameni si sunt din pacate mult prea multi care se lauda ca ei detin cheile… Pacat. Pt Ca sunt deci mari multimi stapani ursuzi iar nu binevoitori ci raufacatori care ar striga la fel ca preotii: Rastigneste-L !?

    Eu Ii multumesc DOMNULUI Ca A Voit sa stea pe cruce si sa fie pedeosit

Leave a Reply

^