Christos a Înviat! – L-ai văzut?

”Dar acum, Hristos a înviat din morți, pârga celor adormiți.” /1Cor. 15:20/

inviatÎmi amintesc de vremurile când ne salutam cu ”Christos a înviat.” Unii, ca să facă pe grozavii întrebau: ”L-ai văzut?” Capitolul 15 din 1 Corinteni este pasajul în care Apostolul Pavel argumentează cu precizia unui profesor de matematică evenimentul cosmic al învierii Domnului Isus din morți. Pune în balanță argumentele pro și contra, iar la sfârșit trage linia și exclamă cu toată convingerea că ”Christos a înviat din morți.” Din momentul în care soldații romani au constatat că trupul lui Isus lipsește din mormânt, Diavolul a încercat să anihileze și să distrugă acest adevăr. Trei sunt afirmațiile mai importante cu care Diavolul a ieșit la atac în cursul istoriei și anume:

1. Teoria leșinului. Domnul Isus n-a murit; a fost doar leșinat (în comă) și în răcoarea mormântului s-a trezit și a ieșit afară după ce a dat piatra la o parte.

2. Teoria halucinațiilor. Ucenicii, epuizați după o săptămână de hărțuială au avut halucinații cu privire  la Domnul Isus și au spus că a înviat.

3. Teoria furtului. Este varianta oficială a celor care au făcut gardă la mormânt și care trebuiau să plătească cu viața pentru lipsa de veghere. Au raportat că au adormit, iar ucenicii au venit și I-au furat trupul. Au luat și bani pentru asta! Ciudat!

Istoria a dovedit clar că ISUS A ÎNVIAT și este Viu în vecii vecilor așa cum a profețit Scriptura cu sute de ani înainte. Ne întoarcem la argumentele apostolului și privim la câteva dovezi simple și pe înțelesul tuturor despre faptul că Mântuitorul est viu.

1. Mărturia Scripturii. În primele trei versete din capitolul 15, Fratele Pavel subliniază în modul cel mai clar expresia ”după Scriptură” care în traducere directă înseamnă: ”conform Scripturii.”  Urmăriți cu atenție mesajul: ”Vă fac cunoscut, fraţilor Evanghelia, pe care v-am propovăduit-o, pe care aţi primit-o, în care aţi rămas, şi prin care sunteţi mântuiţi, dacă o ţineţi aşa după cum v-am propovăduit-o; altfel, degeaba aţi crezut. V-am învăţat înainte de toate, aşa cum am primit şi eu: că Hristos a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi;  că a fost îngropat şi a înviat a treia zi, după Scripturi.” /1Cor. 15:1-4/. Vrei să ști dacă a înviat Domnul? Citește Scriptura! S-au ridicat oameni hotărâți să contrazică Biblia și să anuleze pentru totdeauna ”mitul” învierii dar au terminat prin a-și preda viața în mâinile Galileanului și a-L sluji viața întreagă. Încearcă și tu!

2. Mărturia Bisericii. Dacă oamenii nu citesc Biblia, cheamă-i la biserică. Apostolii și ucenicii au fost primii beneficiari ai învierii, iar Apostolul Pavel consemnează că Domnul Isus cel Viu:S-a arătat lui Chifa, apoi celor doisprezece. După aceea S-a arătat la peste cinci sute de fraţi deodată, dintre care cei mai mulţi sunt încă în viaţă, iar unii au adormit. În urmă s-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor.” /1 C or. 15:5-7/. Ei sunt oamenii care au constituit nucleul Bisericii în ziua Cincizecimii și care (cei mai mulți) au plătit prețul suprem al mărturiei despre un Isus viu. O întrebare simplă se impune de la sine: ”Ați auzit vreodată ca un om care a murit să mai aibă urmași?”  Domnul Isus este viu în veci. El a spus în Ioan 11:25: “Eu sunt învierea şi viaţa.” Viața de după Înviere! Trupul lui Christos! Sunt milioane, milioane, urmașii care se înșiruie în istorie pe urmele Celui Înviat și proclamă domnia Lui în viața lor: ”Sunt un firicel de floare, Lângă crucea cu piroane. / Floarea-i mică, dealu-i mare; / Ce parfum să dea o floare?/ Dar, ca mine, Domnul are milioane! / Sunt o rază din Golgota, / Lângă ţărmuri de oceane; / O scânteie-n vârf de stâncă, / Cine-o vede-n noapte-adâncă?
Dar, ca mine, mai sunt încă milioane! / Sunt un abur care-adie / Şi se pierde prin pustie, / Dar, în ziua ce-o să vie, / Nu un om şi nu o mie, / Dar, ca mine-ar vrea să fie milioane! ” /N.Moldoveanu: ”Sunt un firicel de floare”/.
Aleluia! Domnul Isus trăiește în veci, iar urmașii Lui sunt o realitate ce nu poate fi contestată nici înfrântă. Ești și tu unul dintre aceștia? Dacă nu, ușa este deschisă. Vino chiar acum!

3. Mărturia personală. Cei mai mulți oameni nu sunt interesați nici de Scriptură, nici de biserică. Cum putem să-L facem de cunoscut pe Cel Viu la aceștia? Pledoaria apostolului Pavel continuă: ”După ei toţi, ca unei stârpituri, mi s-a arătat şi mie. Căci eu sunt cel mai neînsemnat dintre apostoli; nu sunt vrednic să port numele de apostol, fiindcă am prigonit Biserica lui Dumnezeu.” /1 Cor. 15:8-9/. Parafrazând mărturia lui putem să declarăm următoarele: ”Vreți să vă convingeți că Domnul Isus a înviat? Ei, bine. Uitați-vă la viața mea. Eu sunt o mărturie a învierii Lui!” Prigonitorul ajunge să fie prigonit din cauza Celui Înviat, iar în 2 Cor. 4:8-11 ne dezvăluie întreaga frumusețe a mărturiei despre Domnul Cel Viu: ”Purtăm întotdeauna cu noi, în trupul nostru, omorârea Domnului Isus, pentru ca şi viaţa lui Isus să se arate în trupul nostru. Căci noi cei vii, totdeauna suntem daţi la moarte din pricina lui Isus, pentru ca şi viaţa lui Isus să se arate în trupul nostru muritor.” /2 Cor. 4-9-11/. Ce mărturie de excepție! Ce onoare să-L reprezinți pe El în viața ta! Ce argument de netăgăduit! Viața schimbată prin pocăință este cea mai puternică mărturie că Isus trăiește. Cum stau lucrurile în viața ta? Dar în familia ta? Dar în adunarea la care mergi? A sosit timpul pentru auto evaluare.

RUGĂCIUNE

Tată din Cer! Îți mulțumesc că L-ai înviat pe Domnul Isus din morți și că este viu în vecii vecilor. Mulțumesc pentru mărturia Scripturii și pentru că în istorie încă mărturisesc urmașii Lui. Ajută-mă și pe mine să trăiesc în așa fel încât să fiu o mărturie că Domnul Isus este viu și văzându-L pe El în viața mea alții să se pocăiască astfel ca El să revină cât mai curând. Amin!


Leave a Reply

^