Îndrăzniți!

“V-am spus aceste lucruri ca să aveţi pace în Mine. În lume veţi avea necazuri; dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea.” Ioan 16:33

 

Versetul de mai sus ne prezintă un mesaj pentru vremuri grele. A fost rostit de Domnul Isus în Joia mare din săptămâna patimilor în camera de sus. Mântuitorul se pregătea pentru” capitolul final” al misiunii Sale pământești. Ucenicii erau triști și apăsați în suflet. Aveau nevoie de încurajare și Domnul Isus o face explicându-le la modul direct ce-i așteaptă în viitor. Viața de copil al lui Dumnezeu nu înseamnă un covor roșu presărat cu trandafiri. Un pocăit este conștient de faptul că trăiește în lume și că nu este scutit de nici una din problemele acestui pământ. Ce ne motivează să mergem înainte și să rămânem lângă Domnul chiar și atunci când trecem prin” valea umbrei morții?” Cât de adevărate mai sunt cuvintele Mântuitorului în zilele pe care le trăim? Cum putem avea o viață liniștită și plină de pace în mijlocul furtunii? În ce fel putem să experimentăm cuvintele lui Iacov care sună ca o provocare: Fraţii mei, să priviţi ca o mare bucurie când treceţi prin felurite încercări.” (Iacov 1:2)? Întrucât am avut parte” din belșug” de vremuri de încercări ne bucurăm să urmărim împreună felul în care se” traduc” cuvintele Domnului Isus pe înțelesul nostru și ce înseamnă ele cu adevărat pentru noi.

1. Înștiințare. Prima semnificație a versetului 33 din Ioan 16 este aceea că Domnul Isus îi pune” în gardă” pe ucenici cu privire la existența lor pământească: În lume veţi avea necazuri”. Statutul urmașilor Lui în această lume este acela de miei în mijlocul lupilor.” (Luca 10:3). Suntem cei care mărșăluim împotriva curentului într-o lume care nu agreează învățătura și lucrarea Duhului Sfânt. Iată felul în care descrie Apostolul Pavel viața urmașilor lui Isus Hristos: în necazuri, în nevoi, în strâmtorări, în bătăi, în temniţe, în răscoale, în osteneli, în vegheri, în posturi” (2Cor.6:4-5). Iar câteva versete mai jos el completează tabloul spunând: Suntem priviţi ca nişte înşelători, măcar că spunem adevărul; ca nişte necunoscuţi, măcar că suntem bine cunoscuţi; că unii care murim, şi iată că trăim; ca nişte pedepsiţi, măcar că nu suntem omorâţi; ca nişte întristaţi, şi totdeauna suntem veseli; ca nişte săraci, şi totuşi îmbogăţim pe mulţi; ca neavând nimic, şi totuşi stăpânind toate lucrurile.” (2Cor.6:8-10). Acesta este adevărul sincer. Trăim într-o lume ostilă Domnului Isus și trebuie să știm la ce ne așteptăm. Asta trebuie să știe și cei care își predau viața Mântuitorului. Prea de multe ori li se prezintă o cale ușoară, fără de spini. Toți oamenii trec prin încercări dar există o mare diferență între a fi singur în necaz sau a-L avea lângă tine pe Domnul Isus în vremuri grele. Care este starea ta?

2. Încurajare. Domnul Isus nu își lasă ucenicii în deznădejde și în disperare, ci îi încurajează spunându-le: îndrăzniți.”  În Cartea profetului Isaia la capitolul 43, versetul 2 Dumnezeu încurajează poporul explicând: Dacă vei trece prin ape, Eu voi fi cu tine; şi râurile nu te vor îneca; dacă vei merge prin foc, nu te va arde, şi flacăra nu te va aprinde.”  Nici un urmaș al Stăpânului nu va fi scutit de încercări dar atunci când acestea vin, El ne asigură că va fi acolo. Ce încurajare este să ști că în mijlocul furtunii El este prezent. Nu v-a ajuns nici o ispită, care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Şi Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiţi ispitiţi peste puterile voastre; ci, împreună cu ispita, a pregătit şi mijlocul să ieşiţi din ea, ca s-o puteţi răbda.” (I Cor. 10:13). Aceasta este maniera în care Apostolul Pavel motivează și încurajează pe cei care trec prin încercări. Întrebarea care urmează este:” care este mijlocul prin care putem să biruim necazul, boala, încercările?” Dacă privim în capitolul 11 din Evrei observăm că expresia cheie a capitolului este prin credință.” Credința este dimensiunea spirituală care te leagă de Dumnezeu și te face sigur de realitățile care nu se văd. Când vine necazul tu alegi să privești” prin credință” dincolo de împrejurările în care te afli și să-L vezi pe El! Aleluia! Slăvit să fie Numele Lui în veci de veci! Când David s-a dus să lupte cu Goliat, el nu l-a văzut pe uriaș, ci privind mai sus l-a văzut pe Domnul și în Numele Lui a biruit. Cel care scrie această meditație a fost testat în nenumărate feluri și confirmă că Biblia are dreptate. Cel care a fost trimis la muncă forțată în insula Patmos din pricina credinței întărește cele de mai sus proclamând Cuvântul și încurajându-ne: oricine este născut din Dumnezeu, biruieşte lumea; şi ceea ce câştigă biruinţă asupra lumii, este credinţa noastră. Cine este cel ce a biruit lumea, dacă nu cel ce crede că Isus este Fiul lui Dumnezeu?” (I Ioan 5:4-5). Poate că mulți ar trebui să se roage ca acel tată: Cred, Doamne! Ajută necredinței mele!” (Marcu 9:24).

3. Învingere. Pentru un copil al lui Dumnezeu finalul încercărilor nu este înfrângerea, ci biruința. Asta ne asigură Mântuitorul prin afirmația de la sfârșitul versetului: Eu am biruit lumea.” Suntem destinați să avem aceiași soartă cu El. Am fost născuți din nou ca să fim mai mult decât biruitori, prin Acela care ne-a iubit.” (Rom. 8:37). Ce perspectivă extraordinară! Ne întoarcem la Evrei 11, v. 36-38 și urmărim șirul fără sfârșit al învingătorilor: Alţii au suferit batjocuri, bătăi, lanţuri şi închisoare; au fost ucişi cu pietre, tăiaţi în două cu ferestrăul, chinuiţi; au murit ucişi de sabie, au pribegit îmbrăcaţi cu cojoace şi în piei de capre, lipsiţi de toate, prigoniţi, munciţi. – Ei, de care lumea nu era vrednică – au rătăcit prin pustiuri, prin munţi, prin peşteri şi prin crăpăturile pământului.” Ciudat fel de a evalua victoria. În ochii oamenilor aceștia sunt niște înfrânți. Înaintea tronului lui Dumnezeu ei sunt declarați biruitorii. Privind la ultima bătălie de pe acest pământ, Scriptura risipește umbrele: Căci dacă credem că Isus a murit şi a înviat, credem şi că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Isus pe cei ce au adormit în El”, iar apoi concluzionează: şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul.” (I Cor. 4:14,17). Ce viitor glorios! Nici o umbră de îndoială! Vom fi ACOLO împreună cu El. Noi, anonimii acestui pământ împreună cu Regele Regilor pentru veșnicie. Această perspectivă te așteaptă și pe tine. Motiv ca să te cercetezi și să vezi cum stai cu pocăința. Iar tu prietenul meu, grăbește și apucă veșnicia. Isus te așteaptă chiar acum. Vino!

RUGĂCIUNE

Suntem surprinși de dragostea Ta pentru noi și rămânem uimiți că ne înștiințezi în cele mai mici detalii despre confruntările acestei vieți. Mulțumim că atunci când trecem prin necazuri ești alături de noi și ne asiguri biruința împreună cu Tine. Ne dă putere să rămânem legați de Tine până la capăt, iar când va sosi momentul întâlnirii cu Tine să fim printre cei care vor auzi chemarea” Vino slugă bună.” Amintește-ți și de cei care-i purtăm în inima și-n rugăciunile noastre și lucrează mântuire în viața lor. În Numele Domnului Isus îți și mulțumim. Amin.


Leave a Reply

^