Cunoaște-ți dușmanul

”Îmbrăcaţi-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteţi ţine piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti. De aceea, luaţi toată armătura lui Dumnezeu, ca să vă puteţi împotrivi în ziua cea rea, şi să rămâneţi în picioare, după ce veţi fi biruit totul.” /Efeseni 6:11-13/.

swordPlaneta Pământ este câmpul de bătălie între forțele răului și ale neprihănirii. Sunt nenumărate referiri în Biblie asupra acestui adevăr. Capitolul 4 din Matei și Luca, Iov (capitolul 1și 2), Daniel capitolul 10 și Apocalipsa conțin aprecieri clare asupra acestui subiect.  Viața unui creștin adevărat nu este ”la dolce vita” petrecută în hamacul nepăsării și al lipsei de preocupare. Dimpotrivă, un copil al lui Dumnezeu înțelege din start că pocăința înseamnă ”bătălie spirituală” pe care trebuie să o porți toată viața dar nu cu oamenii. Ea se duce pe un alt plan și cu dușmani invizibili. Când ai ieșit de sub autoritatea Diavolului prin pocăință și credință, el nu renunță ușor la tine. Va încerca să te aducă iarăși sub comanda lui și va folosi cele mai rafinate mijloace ca să te posede din nou. Dar nici Dumnezeu, noul tău Stăpân nu rămâne indiferent cu privire la persoana și viața ta cea nouă. Prin Cuvântul Lui, El dorește să te pună în gardă și să te pregătească pentru a nu fi surprins de atacurile Celui rău. Iată de ce punem accent pe rugăciune și post, părtășia sfinților și studierea Cuvântului ca unelte de luptă împotriva puterilor întunericului și a duhurilor din locurile cerești. Mai ales în contextul românesc în care reprezentanții puterilor întunericului se afișează la scenă deschisă prin vrăji, descântece, ghicitorii, blesteme, farmece, deochi, magie și alte forme de manifestare a acestor puteri. De aceea, haideți să mergem la Scriptură și să urmărim care sunt dușmanii sufletului și cum pot fi ei localizați? Apoi să vedem cum trebuie să procedăm ca să avem biruință asupra lor.

1. Dușmanul din tine /Eul/. Ființa umană are o structură trinitară (1 Tes. 5:23; Evrei 4:12): duh, suflet și trup, fiecare din aceste entități având un rol bine stabilit. Duhul reprezintă partea superioară a ființei umane prin care se ia legătura cu Dumnezeu. Romani 8:16 spune că ”Duhul adeverește împreună cu duhul nostru …” Prin el recepționăm mesajele de la Dumnezeu atunci când suntem ”pe recepție” și comunicăm pe aceiași ”lungime de undă.” El se manifestă prin conștiință, intuiție și comuniune. Sufletul este secțiunea de mijloc, între duh și trup. Are în structura lui rațiunea, sentimentul și voința. Trupul este diviziunea inferioară prin care ne raportăm la mediul înconjurător prin cele 5 simțuri: auz, văz, miros, gust și pipăit. (Se zice că  există și al șaselea simț – bunul simț – dar că e pe cale de dispariție). Prin trup omul comunică cu exteriorul și firea lui cere ”ce văd ochii.” De exemplu: firea spune ”mi-e sete, vreau o bere;” duhul spune că Dumnezeu a făcut apa pentru a potoli setea; sufletul decide dacă ascultă de duh sau de trup. Alt exemplu: ochii văd nevasta altuia și firea o poftește; semnalul de Sus este că Dumnezeu a rezolvat problema sexului prin căsătorie cu o singură femeie toată viața; sufletul va decide de cine ascultă. Ești rănit de altul. Firea cere să-ți faci dreptate; duhul spune să-L lași pe Domnul să facă dreptate; sufletul va trebui să dea câștig de cauză unuia din cei doi. Ești obosit. Trupul spune să stai acasă și să nu mergi la biserică; duhul spune să nu părăsești adunarea, iar sufletul va decide cine are dreptate. Porți cu tine de la naștere și până la moarte un dușman care încercă să te chinuie 24/7. Cum să rezolvi problema cu firea? Foarte simplu! La Galateni 6:15 rețeta lui Dumnezeu este clară: umblaţi cârmuiţi de Duhul, şi nu împliniţi poftele firii pământeşti.” Se poate face asta deoarece  ”Cei ce sunt ai lui Hristos Isus, şi-au răstignit firea pământească împreună cu patimile şi poftele ei.” /Gal. 5:24/. Mai clar este mesajul din 1 Timotei 6:11 unde ți spune: ”fugi de aceste lucruri!” Dumnezeu Și-a făcut partea; ”mingea este în terenul tău.” Vezi ce faci cu ea deoarece nu te vei putea scuza în nici un fel în fața dreptății divine

2. Dușmanul din afară /Lumea/. Cuvântul ”lume” are mai multe sensuri. Există lume vizibilă și invizibilă; macrocosmos și microcosmos. Apoi avem de-a face cu lumea animală, vegetală și minerală. Există noțiunea de  lume ca și rasă umană cu mai multe subdiviziuni.Avertizarea din 1 Ioan 2:15-17 este clară: Nu iubiţi lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubeşte cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în El. Căci tot ce este în lume: pofta firii pământeşti, pofta ochilor şi lăudăroşia vieţii, nu este de la Tatăl, ci din lume. Şi lumea şi pofta ei trece; dar cine face voia lui Dumnezeu, rămâne în veac.” Când ni se cere să nu iubim lumea nu ni se cere să-i urâm pe oameni ca și indivizi, ci să nu acceptăm infrastructura lumii, concepția ei despre lume și viață, modul ei de trai. Cum se manifestă dușmanul din afară? În tiparele pe care le are lumea, ea vrea să ne înghesuie și pe noi. La egoism lumea-i zice personalitate; zgârcenia a numit-o cumpătare;  lăcomia este spiritul de  economie, iar comoditatea este asociată cu nevoia de odihnă. Cât de șmecher este Diavolul. Așa de ușor îi prinde în plasă pe cei neatenți. Care este remediul împotriva influenței lumii? Să-L lași pe Dumnezeu să te modeleze și să stai în părtășie cu El în studiul Cuvântului și rugăciune cu post. Să-L întrebi zilnic ca și Pavel pe drumul Damascului: “Doamne, ce vrei să fac?” /F.A. 9:6/. Nu uita că ”lumea şi pofta ei trece; dar cine face voia lui Dumnezeu, rămâne în veac.” /v.17/.

3. Dușmanul din văzduh /Diavolul/. Numele lui în limba română înseamnă Adversarul. Este dușmanul binelui și făcătorul răului. În Biblie îl întâlnim sub diferite denumiri de peste 200 de ori: Domnul acestei lumi, Cel rău, Ispititorul, Mincinos și Tatăl minciunii, Șarpele cel vechi, Diavolul, Apolion, Belial, Beelzebul și altele. A fost creat ca arhanghel, unul din cele mai înalte ranguri în creația lui Dumnezeu. Nemulțumit de această poziție a aspirat la poziție de egalitate cu Dumnezeu și a intrat în conflict cu El. Intră în sfera umană în Geneza 3 când înșeală pe Eva și pe Adam. În Iov capitolul 1, Satan este acuzatorul oamenilor buni. În Matei 4, are curajul să-L ispitească pe Domnul Isus. La Matei 12, chinuie doi îndrăciți. În Marcu 4 fură Cuvântul din inima celui ce nu l-a păzit. Intră în Iuda la Ioan 12, iar în Luca 22 îl face pe Petru să se lepede. La fapte 5 îi convinge pe Anania și Safira să mintă. Îl împiedică pe Pavel și-l chinuie în 1 Tesaloniceni 2 și la 2 Corinteni 12. Finalul este la Apocalipsa 22 când este aruncat în iazul de foc. Cu ce vine la noi? Cu mândrie, ură, bârfă, lăcomie, invidie, egoism, duh de judecată. Vine chiar când stai cu Biblia în față la biserică. Nu vine cu crime, beții sau scandaluri. Nici cu gând de curvie sau pornografie. Se apropie cu lucruri nevinovate în aparență. Nu te face agentul lui sub nici o formă. România, ”țară creștină” de la Sfântul Andrei este a doua țară din lume care are facultate de parapsihologie, tocmai în locul unde Iulia Hașdeu făcea spiritism. Acolo se învață toate metodele folosite de Diavolul pentru a ataca Împărăția lui Dumnezeu. Agenții lui apar public pentru a-și prezenta ”marfa.” Cum să ne raportăm la el? Remediul este să luptăm și să nu fugim de pe terenul câștigat. Să ne impunem să ascultăm de Domnul. Apoi, să ne ferim de oamenii și de locurile care ne ispitesc. Să fim conștienți că nu putem să ne împotrivim prin noi înșine. Să cercetăm Scripturile și să luăm sabia Duhului. Să stăruim în rugăciune și post și să facem apel la sângele Domnului Isus și la protecția Lui. La Iacov 4:7 Cuvântul ne asigură:Împotriviţi-vă diavolului, şi el va fugi de la voi,” iar Petru continuă:Fiţi treji, şi vegheaţi! Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcneşte, şi caută pe cine să înghită.  Împotriviţi-vă lui tari în credinţă!”/1Petru 5:8-9/. Dumnezeu te vrea biruitor și pune la dispoziția ta întreg arsenalul Său spiritual. Rămâne să alegi cum vrei să trăiești: învingător sau învins; cap sau coadă; pe culme sau în vale. Alege să fii biruitor. Se poate chiar acum!

RUGĂCIUNE

Tată din Cer! Mulțumim frumos că ne-ai descoperit toate secretele pe care trebuie să le cunoaștem ca să fim biruitori asupra puterii întunericului. Te slăvim că ne Însoțești cu dreapta Ta biruitoare și ne asiguri protecția Ta divină. Cerem în continuare autoritatea Ta de Dumnezeu peste noi și casele noastre ca și peste sfinții din poporul Tău. Întinde-ți mila și îndurarea și peste cei nemântuiți și scapă-I de robia Celui Rău. Amin!


Leave a Reply

^