Cursa vieții

 “Și noi, dar, fiindcă suntem înconjuraţi cu un nor aşa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică şi păcatul care ne înfăşoară aşa de lesne şi să alergăm cu stăruinţă în alergarea care ne stă înainte. Să ne uităm ţintă la Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei noastre, adică la Isus, care, pentru bucuria care-I era pusă înainte, a suferit crucea, a dispreţuit ruşinea, şi şade la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu.” Evrei 12:1,2

raceUna dintre cele mai mari dezamăgiri pe care le-a trăit istoria sportului a fost aceea cand Lance Armstrong, cel care a câștigat de șapte ori consecutiv Turul Franței, a recunoscut că a apelat la dopaj pentru a fi în topul concursului. În ciuda tuturor realizărilor, datorită acestor acuzații, ciclistului i-au fost retrase toate titlurile.

Biblia ne învață foarte clar faptul că viața este asemeni unei curse. Din păcate mulți oameni nu o încheie. Unii nu știu că este o cursă și tocmai de aceea nu realizează că au fost creați pentru un anumit scop. Ei cred că pot trăi viața ca pe o plimbare. Sunt distrași, descalificați și din anumite motive, părăsesc lumea aceasta cu vise neîmplinite, cu un potențial nefolosit, fără a-și împlini scopul pentru care au fost creați de Dumnezeu și asta este o adevărată tragedie. Dragul meu cititor, daca ești în viață, înseamnă că Dumnezeu are un plan pentru tine și anume de a spune cuvintele rostite de Pavel la finalul vieții sale din 2 Timotei 4:7-8 – “M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. De acum mă așteaptă cununa neprihănirii, pe care mi-o va da în “ziua aceea” Domnul, Judecătorul cel drept. Și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui.” Un final ca și acesta înseamnă trăirea unei vieți într-o astfel de atitudine: “Dar eu nu țin numaidecât la viata mea, ca și cum mi-ar fi scumpă, ci vreau numai să-mi sfârșesc cu bucurie calea și slujba pe care am primit-o de la Domnul Isus, ca să vestesc Evanghelia harului lui Dumnezeu.” (Fapte 20:24). Îți trăiesti în acest moment viața încât să poți spune aceleasi cuvinte? Dacă ar fi să treci în veșnicie, ai putea face o astfel de mărturisire? Simti că ești într-o cursă pe care urmează să o câstigi? Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu ne ajută în sensul acesta, oferindu-ne reguli dupa care să alergăm dacă vrem să încheiem cu bine cursa vieții. Dacă vrei să ști care sunt acestea, Evrei 12:1-2 ne prezintă modul în care poți termina cursa în brațele Tatălui.

Dă la o parte piedicile

,,Să dăm la o parte orice piedică, și păcatul care ne înfășoară așa de lesne”. (v.1)

Primul lucru pe care trebuie să îl faci este acela de a pune deoparte orice lucru ce te-ar distrage în alergarea ta, orice lucru ce te-ar încetini. Biblia amintește aici de păcat. De multe ori privim păcatele din viețile noastre și credem că unele sunt inofensive, mai ales dacă nu ies în evidență și dacă nu rănesc pe cei de lângă noi. Le privim ca pe o mică problemă cu care ne putem obișnui. Ceea ce nu realizăm cu o astfel de atitudine este faptul că astfel de păcate ne încetinesc și ne duc în direcții greșite. De aceea, te încurajez ca înainte să mai faci un pas, să te opresti și să te căiești de păcate. Să ceri iertare din partea Tatălui. Să ceri ca sângele lui Hristos, curs pe lemnul crucii să îți facă inima curată ca zăpada. Să ceri forțe proaspete din partea Duhul Sfânt. Să ai o imagine clară a liniei de final, să nu te mai distragă nimeni și nimic!!!

Problema este că dincolo de păcat, sunt multe alte lucruri care ne pot distrage atenția: oportunități, distracții, prietenii, câștiguri materiale și multe altele. Dacă nu suntem atenți, toate acestea ne pot îndepărta de Domnul fără să ne dăm seama. Mai mult, trecutul nostru ne poate distrage, vina față de lucrurile nesăbuite, de greșelile tinereții ne pot împovăra atât de mult, făcându-ne să privim mai degrabă în urmă decat înainte la linia de final. Vino la Domnul din nou cu toate aceste lucruri și cere-I să îți dea discernământ duhovnicesc și să te elibereze de orice gând din trecut. Ești iertat de Domnul iar trecutul tău a fost aruncat de Domnul Însuși în marea uitării.

Privește întotdeauna spre final

,,Să ne uităm țintă la Căpetenia și Desăvârșirea credinței noastre, adică la Isus.” (v.2)

O altă traducere spune ,,cu ochii la nimeni și nimic cu excepția Domnului Isus”. Dacă vrem să încheiem cursa atunci trebuie să Îl avem pe Domnul Isus în viețile noastre. Să avem ochii ațintiți spre El. Din câte curse am urmărit, nu am vazut vreun atlet care în timpul alergării să priveasca tot timpul în mulțime și să discute cu prietenii sau familia sa. Un alergător întotdeauna iși ține ochii ațintiți spre linia de final.

Pentru un credincios, reperul în alergarea sa este Domnul Isus Hristos. El este Cel care lucrează în noi. El este Cel care a început această cale a credinței în fiecare din noi și El este Cel care ne va ajuta să o încheien. El nu ne va abandona. El va fi alături de fiecare pas în credință. Apostolul Pavel mărturisește în Filipeni 1:6 următoarele cuvinte: “Sunt încredințat că Acela care a început în voi această bună lucrare, o va isprăvi până în ziua lui Isus Hristos.” Când citești pasajul acesta din Evrei, este uimitor să vezi de ce a ales Domnul Isus să moară pentru noi: “pentru bucuria care-I era pusă înainte”. Fiul lui Dumnezeu a știut că merita să moară datorită lucrului pe care Îl va realiza. Prin moartea Sa, Hristosul urma să aducă iertare și vindecare Celor care Îl iubesc – mie și ție. Domnul a îndurat crucea datorită lucrării pe care urma să o realizeze în viețile noastre. Daca vrei să termini cursa, aș vrea să iți ofer cel mai măreț motiv: ai valore în ochii Domnului Isus, o așa mare valoare încât a fost gata să dea totul pentru tine, până și viața.

Rugăciune

Ajută-ne Doamne să alergăm în cursa vieții, motivați de ceea ce ai făcut Tu mai întâi pentru noi și apelând în permanență la ajutorul Tău pentru ca la finalul ei să primim cununa vieții. Amin!


Leave a Reply

^