Dar să știi …

”Bucură-te, tinere, în tinereţea ta, fii cu inima veselă cât eşti tânăr, umblă pe căile alese de inima ta şi plăcute ochilor tăi; dar să ştii că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată.” Ecl. 11:9

Cartea Eclesiastul este o carte a înțelepciunii scrisă de Solomon, regele Israelului în urma unei experiențe de viață fără egal în istorie. Când a fost provocat să ceară ceva de la Domnul, el a cerut înțelepciune și Dumnezeu a apreciat enorm cererea lui, dăruindu-I ceea ce a cerut, iar pe deasupra L-a binecuvântat cu bogății și prosperitate cum nici un rege n-a mai avut. Epoca lui Solomon se numește” de aur” din cauza binecuvântărilor care au inundat viața lui și a poporului Israel din acea vreme. Mi se pare normal ca un asemenea om și slujitor al lui Dumnezeu să lase scris pentru posteritate ce a învățat din experiența de viață cu Domnul. După ce descrie felul în care” a beneficiat” de bogățiile și plăcerile vieții și înțelege că toate sunt deșertăciune și goană după vânt” (Ecl. 2:26), spre finalul cărții el devine realist și atrage atenția cititorului că la sfârșit va trebui să dea socoteală în fața Creatorului: Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată.” (Ecl. 12:14) și că pentru aceasta trebuie să știe câteva lucruri esențiale, atît pentru pământ cât și pentru eternitate. Dar, haideți să urmărim ce intenționează să ne spună Stăpânul în termeni atât de categorici!

1. Ești o ființă liberă. Iată ce spune Cuvântul în Eclesiastul 11:9/a:” Bucură-te, tinere, în tinereţea ta, fii cu inima veselă cât eşti tânăr, umblă pe căile alese de inima ta şi plăcute ochilor tăi”. Adică, ești liber să trăiești cum dorești. Dumnezeu te-a creat ca și personalitate, nu ca și un robot, iar esența personalității este libertatea. Pentru că El te-a adus în ființă, tot El a stabilit și modul în care să-ți trăiești viața ca un om liber în așa fel ca să fii fericit și împlinit. Exact după cum un constructor de mașini stabilește parametrii în care acea mașină funcţionează normal și îi scrie în” cartea tehnică” a mașinii, tot așa Dumnezeu a rânduit normele după care să te călăuzești în așa fel ca să te bucuri de libertatea pe care El ți-o oferă. De exemplu, o locomotivă este liberă atâta timp cât merge pe calea ferată; în momentul când o ia pe câmp se întâmplă o catastrofă. Un avion este liber atâta vreme cât rulează pe pista unui aeroport; când a ieșit de pe pistă se produce dezastrul. Un vapor este liber să navigheze printre stânci cât timp merge pe șenalul navigabil special săpat pentru asta. Când nu ține seama de acest lucru se lovește de stânci și se scufundă. Acum lucrurile sunt clare și simple. Dumnezeu care te-a creat cunoaște cel mai bine modul în care tu poți să te manifești ca o ființă liberă. Tu trăiești în libertate atâta timp cât vei respecta” normele” stabilite de El în” cartea tehnică” numită Cuvântul lui Dumnezeu sau Sfânta Scriptură. În confruntarea cu” fii lui Avraam” care se considerau liberi” de drept” dar erau robi” de fapt” Domnul Isus explică în modul cel mai simplu care este” secretul” adevăratei libertăți: “Dacă rămâneţi în cuvântul Meu, sunteţi în adevăr ucenicii Mei; veţi cunoaşte adevărul, şi adevărul vă va face slobozi.” (Ioan 10:31-32), iar în versetul 36 concluzionează: Deci, dacă Fiul vă face slobozi, veţi fi cu adevărat slobozi.” El nu te obligă să respecți cerințele Lui dar îți recomandă să alegi ceea ce a stabilit pentru binele și fericirea ta. Ia aminte la ceea ce spune Domnul în” Manualul Creatorului” cu privire la viața ta și răspunde sincer la întrebarea:” Ce faci cu libertatea pe care ți-o oferă Stăpânul?”

2. Ești o ființă responsabilă. Al doilea adevăr cu care ești confruntat în această meditație este acela că vei răspunde de ceea ce alegi în viață. Dumnezeu te-a creat o ființă liberă dar și responsabilă în același timp. Ai libertatea să trăiești cum dorești dar să ştii că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată.” (Ecl. 11:9/b). Stăpânul are însemnat în calendarul Lui o zi a confruntării, zi în care fiecare muritor de pe acest pământ va trebui să stea în fața tronului lui Dumnezeu și să dea socoteală pentru felul în care a ales să-și trăiască viața și să se folosească de libertatea de care El i-a făcut parte. Iată de ce Moise, omul lui Dumnezeu în Psalmul 90 se roagă sincer și conștient de urmări strigă: Învaţă-ne să ne numărăm bine zilele, ca să căpătăm o inimă înţeleaptă!” (v.12). În altă ordine de idei, Dumnezeu” a lăsat mingea în terenul nostru” după ce (anticipat) ne-a arătat cum trebuie să ne administrăm zilele ca să rămânem în voia Lui. Dacă vei ajunge în iad nu Dumnezeu va fi vinovat. El a acceptat și sacrificul suprem pentru ca tu să fi liber și anume: a dat pe Singurul Lui Fiu ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică.” (Ioan 3:16). Ceea ce mă frământă în timp ce scriu aceste rânduri este rezumat în strigătul profetului Amos (4:12):” Pregăteşte-te să întâlneşti pe Dumnezeul tău!” El e aproape să revină de aceea îmi permit să te întreb cât ești de serios cu viața de pocăință și care este mărturia ta despre Domnul în casa ta, în societatea în care trăiești și în adunarea la care mergi.

3. Ești o ființă care trebuie să aleagă. Dar adu-ţi aminte de Făcătorul tău!” (Ecl. 12:1) este sfatul regelui de la Ierusalim. Când L-a creat pe om, Dumnezeu L-a înzestrat cu capacitatea de a decide. În fiecare moment din viață suntem provocați să alegem. Viața noastră reprezintă rezultatul a ceea ce alegem în fiecare zi. Mereu suntem confruntați să hotărâm între bine și rău, viață și moarte, binecuvântare și blestem. Domnul Isus face lucrurile clare în Predica de pe munte când spune: Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Căci sau va urî pe unul şi va iubi pe celălalt; sau va ţine la unul, şi va nesocoti pe celălalt: Nu puteţi sluji lui Dumnezeu şi lui Mamona.” (Matei 6:24). Nu există aici nici o cale de mijloc: ori ești de partea lui Dumnezeu, ori ești împotriva Lui. Despre sora Martei și a lui Lazăr, Domnul Isus spune cu bucurie că: un singur lucru trebuie. Maria şi-a ales partea cea bună, care nu i se va lua.” (Luca 10:42). Ce apreciere extraordinară! Într-o lume postmodernă fără valori morale și fără repere spirituale este foarte actual apelul lui Iosua adresat națiunii lui Israel: Alegeţi astăzi cui vreţi să slujiţi: sau dumnezeilor cărora le slujeau părinţii voştri dincolo de Râu, sau dumnezeilor Amoriţilor în a căror ţară locuiţi.” Apoi face de cunoscut ce a decis el împreună cu cei din casa lui: Cât despre mine, eu şi casa mea vom sluji Domnului”. (Iosua 24:15). Cu mai bine de 38 de ani am ales să trăiesc liber dar în felul în care Creatorul a conceput acest lucru și vă pot spune că sunt un om fericit și împlinit cu Dumnezeul meu. Nu-mi pare rău că m-am pocăit. Dumnezeu mi-a dat” tone” de fericire și” vagoane” de binecuvântări, împreună cu încercări. Aleg să închei acest mesaj cu provocarea lui Dumnezeu din Deuteronom 30:19-20: “Iau azi cerul şi pământul martori împotriva voastră că ţi-am pus înainte viaţa şi moartea, binecuvântarea şi blestemul. Alege viaţa, ca să trăieşti, tu şi sămânţa ta, iubind pe Domnul, Dumnezeul tău, ascultând de glasul Lui, şi lipindu-te de El: căci de aceasta atârnă viaţa ta şi lungimea zilelor tale.” Te invit și te rog să alegi Viața, alegând pe Cel care a proclamat cuvintele vieții în Ioan 14:6:” Isus i-a zis: “Eu sunt calea, adevărul şi viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.” Dumnezeu să te ajute să faci pasul chiar acum.

 

RUGĂCIUNE

Tatăl Nostru care ești în Ceruri îți mulțumim în Numele Domnului Isus pentru felul în care ne-ai creat ca să fim liberi cu adevărat și pentru jerfta supremă cu care ai pecetluit această libertate. Mulțumim pentru că ne-ai arătat calea spre libertate și că ne susți în dorința de a trăi liberi. Te rugăm să ne ierți pentru toate momentele în care am folosit libertatea în mod greșit și să ne ajuți să ne pocăim în fiecare zi ca să Te poți bucura și folosi de noi. Te rugăm să te înduri de toți cei care sunt robi ai păcatului și să-I eliberezi ca să fie copiii Tăi. Vrem să fim cu ei și cu Tine în Cer. Amin.


Leave a Reply

^