De cine să mă tem?

“Domnul este lumina şi mântuirea mea: de cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieţii mele: de cine să-mi fie frică?” (Ps.27:1)

temPsalmul 27 este numit și ”psalmul încrederii.” Experiența de viață a Regelui David este unică. A trăit zile de excepție dar s-a confruntat și cu încercări pe măsură. Ceea ce a rămas constant în viața lui indiferent de situațiile prin care a trecut  a fost încrederea neclintită în Dumnezeu. Iată de ce el începe psalmul cu întrebarea: ”de cine să mă tem?” întrebare care o repetă: ”de cine să-mi fie frică?” (Ps.27:1). Răspunsul este unul singur: “Domnul este lumina şi mântuirea mea!” Apoi repetă și răspunsul ca să întărească afirmația: ”Domnul este sprijinitorul vieţii mele!” (Ps.27:1). Wow! Ce mărturisire de credință! Ce declarație de loialitate! Bine, bine! Dar care este suportul acestor afirmații? Pe ce se bazează ca să-și motiveze cuvintele? Care este experiența de viață ce l-a făcut atât de sigur să se încreadă în Dumnezeu? Iată cum argumentează Regele David atașamentul lui total față de Regele Regilor:

1. Ocrotit de PROTECȚIA Lui. Când Domnul te ocrotește nu există motive să te temi. Atât de sigur este că Dumnezeu Îi asigură protecția și-L păzește încât exclamă fără reserve: ”Chiar o oştire de ar tăbărî împotriva mea, inima mea tot nu s-ar teme. Chiar război de s-ar ridica împotriva mea, tot plin de încredere aş fi.” (Ps.27:3). Iar în alt psalm el face același lucru, proclamând autoritatea lui Dumnezeu în viața lui:El este Stânca şi Ajutorul meu, Turnul meu de scăpare: nicidecum nu mă voi clătina. Pe Dumnezeu se întemeiază ajutorul şi slava mea; în Dumnezeu este stânca puterii mele, locul meu de adăpost.” (Ps.62:6-7). Dar nu numai atât, ci îndeamnă pe toti cei ce caută adăpost și protecție să facă același lucru: Încredinţează-ţi soarta în mâna Domnului, şi El te va sprijini. El nu va lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit.” (Ps.55:22). Așa strigă și poetul când scrie: „Mă-ncred în El, orice s-ar întâmpla, / Pe drumul meu sau în viaţa mea; / Fie ce-o fi, în orice zi, / Cerescul Tată m-a călăuzi.” (Anonim – Resurse creștine).

Dar tu ce zici? Trăiești într-o lume fragilă și nesigură.  Nu vrei să te oprești din alergare și să privești la izbăvire? Te-așteaptă Domnul Isus să-ți ia povara și să te facă liber de teamă și nesiguranță și să-ți redea demnitatea pentru care ai fost creat.

2. Urmărit de PREZENȚA Lui. Dumnezeu este Atotputernic și Atotștiutor dar este și Atotprezent. Te urmărește dar nu numai din când în când ci în mod permanent, adică 24/7. Prezența Lui l-a marcat pe David atât de mult, încât avea să strige: ”Unde mă voi duce departe de Duhul Tău, şi unde voi fugi departe de Faţa Ta?” (Ps.139:7). Înțelegând că n-are nici o șansă să scape de ochiul Creatorului face cea mai extraordinară alegere și declară aceasta spunând:”aș vrea să locuiesc toată viaţa mea în Casa Domnului, ca să privesc frumuseţea Domnului, şi să mă minunez de Templul Lui.” (Ps.27:4). Conștiența prezenței Lui îl face pe David să aibă cea mai înaltă atitudine de respect și adorare față de Cel Prea Înalt. Pentru că a fost supravegheat nonstop de ”garda regală de îngeri” David avea să proclame: ”voi aduce jertfe în cortul Lui în sunetul trâmbiţei, voi cânta şi voi lăuda pe Domnul” (Ps.27:4-6). Același Dumnezeu care ”nu dormitează, nici nu doarme” (Ps.121:4) este și pe urmele tale – poate – fără să-ți dai seama. A promis urmașilor Săi la înălțare că așa va fi și El nu se dezminte: Eu sunt cu voi în toate zilele.” (Matei 28:20). Este certitudinea care-l provoacă pe slujitorul lui Dumnezeu să proclame: ”El e cu noi, zilnic ne ocrotește, / Mâna Lui sfântă ne poartă mereu. Prin Duhul Său El ne călăuzește, / Până ajunge-vom la tronul Său” (C.Ev.#724).

Suficient ca să trăiești liber și să înțelegi că nu ești singur niciodată.

3. Motivat de PROMISIUNILE Lui. Experiențele și confruntările vieții l-au făcut pe David să fie sigur că:Tu nu părăseşti pe cei ce Te caută, Doamne!” (Ps.9:10). Promisiunea aceasta i-a marcat și motivat viața și l-au convins că Dumnezeu rămâne credincios indiferent de circumstanțe. Iată de ce scrie cu toată sinceritatea: ”Căci tatăl meu şi mama mea mă părăsesc, dar Domnul mă primeşte.” (Ps.27:10). Privind în urmă la biografia vieții lui David înțelegem că exact așa s-a întâmplat: în zile bune dar și-n zile rele Dumnezeu și-a împlinit Cuvântul dat.  Mă gândesc că aceasta este și nevoia ta acută: să fi asigurat că Dumnezeu va împlini ce a promis. Și o va face dacă vei căuta fața Lui așa cum mărturisește psalmistul: ”Inima îmi zice din partea Ta: “Caută Faţa Mea!” Şi Faţa Ta, Doamne, o caut!” (Ps.27:8). Acesta este și imboldul care-l face pe poet să exclame: ”Stând pe promisiunile veșnice, / Când primejdia, frica s-apropie; / Prin Cuvântul Domnului voi învinge. / Stând pe promisiunile Lui.” (C.Ev.#227).

Unii comentatori ai Bibliei spun că sunt mii de promisiuni în Cartea Sfântă. Alții spun că sunt doar 365 de promisiuni, câte una pentru fieare zi din an. Suficient ca să trăiești liber și să înțelegi că nu ești singur niciodată. Hotărăște-te să experimentezi promisiunile Scripturii și nu vei regreta. Te vei bucura de pacea și protecția Lui și nu vei fi lipsit niciodată de prezența Lui.

4. Marcat de PUTEREA Lui. Psalmul se încheie cu o notă de încredere și optimism. David este încredințat că va fi însoțit și marcat întreaga lui viață de puterea lui Dumnezeu și că: ”voi vedea bunătatea Domnului pe pământul celor vii.” Iată de ce transmite tuturor celor ce-L urmează pe Domnul următorul mesaj: Fii tare, îmbărbătează-ţi inima şi nădăjduieşte în Domnul!” (Ps.27:13-14). Orice putere omenească este relativă; puterea Lui este absolută. La înălțare Fiul lui Dumnezeu îi asigură pe urmașii Săi și le spune că: “Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ.” (Matei 28:18) și că va transfera această putere peste ei la momentul potrivit: ”voi veţi primi o putere, când Se va pogorî Duhul Sfânt peste voi,” (F.A. 1:8). Dacă așa stau lucrurile, atunci mi-e greu să înțeleg de ce sunt creștini fără putere când El face risipă ca să trăiești o viață de biruință și de mărturie a prezenței Lui. Te invit să vii la izvor și să te încarci cu resursele Cerului. El așteaptă să umple viața ta cu Duh  Sfânt ca să trăiești o viață de biruință în permanență. Cum se face asta? Fii atent la mesajul următor și înțelege secretul: ”E putere, putere în numele Isus / E iertare, iertare în sângele ce-a curs / E iubire, slavare și vindecare-n dar / E putere în jertfa din Calvar.”/(Speranța și prietenii, vol.6). Vino la Cruce și privește la Fiul lui Dumnezeu cum moare în locul tău. Apoi, pleacă cu El în inima ta și trăiește pentru slava Lui. Vor vedea și cei din jurul tău și se vor pocăi. Este singura rațiune pentru care merită să trăiești.

RUGĂCIUNE

”Un lucru cer de la Domnul, şi-l doresc fierbinte: aş vrea să locuiesc toată viaţa mea în Casa Domnului, ca să privesc frumuseţea Domnului, şi să mă minunez de Templul Lui.” (Ps.27:4)


3 Responses to “De cine să mă tem?”

  1. Ilie Pop says:

    „ Un lucru cer de la Domnul, și-l doresc fierbinte : aș vrea să locuiesc toată viața mea în Casa Domnului, ca să privesc frumusețea Domnului, și să mă minunez de Templul Lui ”

  2. iancu ana-maria says:

    Minunat mesaj; încurajează, susține, ridică spiritul slăbit si obosit de deșertăciunea vieții…mulțumesc.

Leave a Reply

^