Dezlegați-l

“Duceţi-vă în satul dinaintea voastră. Când veţi intra în el, veţi găsi un măgăruş legat, pe care n-a încălecat nimeni niciodată: dezlegaţi-l, şi aduceţi-Mi-l. Dacă vă va întreba cineva: “Pentru ce-l dezlegaţi?” să-i spuneţi aşa: “Pentru că Domnul are trebuinţă de el.” (Luca 19:30-31)

 

dezlegSuntem în prag de sărbătoare. Floriile anului 2015 bat la ușă. Amintirea intrării Domnului Isus în Ierusalim rămâne o lecție și o provocare pentru urmașii Mântuitorului. Ce sărbătoare! Câtă bucurie și cât entuziasm. Flori împreună cu ramuri din copaci și haine erau aruncate în calea măgărușului pe care călătorea Fiul lui Dumnezeu, iar uralele și osanalele răsunau până departe. Dar în timp ce mulțimea jubila și se bucura El, Regele avea lacrimi în ochi. Sărbătoarea lor nu era identică cu a Lui. Ei așteptau un împărat care avea să-I elibereze de sub jugul roman. El a venit însa, să-i elibereze de sub domnia lui Satan. De aici diferența. Cu toate acestea intrarea Mântuitorului în Ierusalim a rămas un eveniment memorabil înscris în paginile Scripturii mai mult decât o cronică demnă de luat în seamă. Iată de ce în această meditație ne gândim să privim la valorile pe care Domnul Isus le folosește pentru a declanșa sărbătoarea. Ca să existe sărbătoare adevărată Domnul are trebuință de:

1. Persoane dezlegate. Pentru ca alții să se poată bucura este nevoie de cineva care să fie gata de jertfă și de ascultare, iar aceasta cere un preț. Domnul Isus a avut nevoie de persoane gata să asculte necondiționat și să împlinească nevoile Lui: ”Isus a trimis pe doi din ucenicii Săi, şi le-a zis: “Duceţi-vă în satul dinaintea voastră. Când veţi intra în el, veţi găsi un măgăruş legat, pe care n-a încălecat nimeni niciodată: dezlegaţi-l, şi aduceţi-Mi-l. … Şi au adus măgăruşul la Isus.” (Luca 19:29-30,35). Oare vei înțelege dorința Celui Prea Înalt cu privire la slujirea ta? Lucrarea lui Dumnezeu se face cu voluntari, nu cu mercenari. Cu slujitori sinceri care au înțeles că: ”Ascultarea face mai mult decât jertfele.” (1Sam.15:22). Cu oameni care jertfesc și investesc fără să aștepte reclamă și răsplată de la cineva. Pe stăpânul acelui măgăruș nu-l vom cunoaște decât în veșnicie dar ceea ce a făcut el pentru ca Domnul Isus să împlinească Cuvântul lui Dumnezeu, aceea a rămas până în ziua de azi. Exact cum proclamă poetul creștin: ”Căci tu vei trece de-aici lăsând toate / Dar ce lui Isus ai făcut va sta.” (#98 C. Ev.). Te-așteaptă bolnavii și săracii, orfanii și văduvele, necăjiții și cei singuratici, oamenii care încă nu-L cunosc pe Dumnezeu! Sunt la tot pasul, iar tu treci pe lângă ei nepăsător în fiecare zi. Nu te scuza că nu ai bani; ei au nevoie de ceva mai important decât banii. Au nevoie de un cuvânt de mângâiere și de o îmbrățișare plină de afecțiune. Care nu te costă nimic. Doar să vrei! A venit vremea să începi.

2. Posesiuni dezlegate. Misiunea ucenicilor a fost să aducă un măgăruș pentru Mântuitorul. Dar acest animal era legat și trebuia dezlegat. Sarcina lor era clară: veţi găsi un măgăruş legat, pe care n-a încălecat nimeni niciodată: dezlegaţi-l, şi aduceţi-Mi-l.” (Luca 19:30). Ciudat! Exista riscul ca proprietarul animalului să refuze, ba chiar să-i apostrofeze pe cei trimiși să împlinească această misiune. Nu s-a întâmplat aceasta deoarece Domnul Isus avea să le dea și ”parola” ca totul să fie în regulă: ”Dacă vă va întreba cineva: “Pentru ce-l dezlegaţi?” să-i spuneţi aşa: “Pentru că Domnul are trebuinţă de el.”(Luca 19:31). Acesta este secretul: ”Domnul are trebuință de el.” Chiar și oamenii fără Dumnezeu vor înțelege vorba din popor care spune că ”Cine dă, lui își dă. / Cine face lui își face” și vor ”dezlega” punga și cămara ca să facă bine celor în nevoie. Învățătura biblică spune că Domnul are nevoie de posesiunile tale dar ca ele să fie cu folos în slujirea Lui trebuie să fie ”dezlegate,” desprinse de sufletul tău. Tu ești doar administratorul la tot ceea ce Dumnezeu a îngăduit să ai pe acest pământ: casă, mașini, diplomă, business, sănătate, familie, poziție socială, etc. El este Stăpânul și dacă ele sunt legate de inima ta și te domină, într-o zi le poți pierde pe toate. Așa că: ATENȚIE! Investește cu profit maxim la Banca Cerului așa cum poetul te întreabă: ”Ai predat a tale daruri / Toate-n mâna Domnului? / Te-ai jertfit pe tine însuți / în serviciul Mielului?” (# 549 C. Ev.). Dacă încă nu s-a întâmplat așa ceva în viața și-n familia ta, te invit să gândești bine la ceea ce trebuie să faci și să nu mai stai pe gânduri. Timpul zboară și Domnul Isus revine sau vei pleca tu în veșnicie și te vei întâlni cu ceea ce ai făcut pentru El și Împărăția Lui. Iar pentru lucrarea Lui întotdeauna mai este ceva de făcut.

3. Conștiințe dezlegate. Ca să fie sărbătoare cu adevărat nu este suficient să existe doar persoane și posesiuni dezlegate. Trebuie ca și conștiința oamenilor să fie liberă. În vremea Domnului Isus, Casa lui Dumnezeu ajunsese ”o peşteră de tâlhari.”(Matei 21:13), un loc unde evreii vindeau și cumpărau, iar negustorii schimbau bani. Mai mult decât atât: preoţii cei mai de seamă şi cărturarii, când au văzut minunile pe care le făcea, şi pe copii strigând în Templu şi zicând: “Osana, Fiul lui David!” s-au umplut de mânie.” (Matei 21:15). Conștiințe și pasiuni închistate în religie și legalism. Templul din Ierusalim, simbolul prezenței lui Dumnezeu a ajuns un loc de business și profit. Nimic sfânt nu mai era acolo. Doar copiii – sinceri și curați – au fost apreciați pentru slujirea lor. Iar când a venit ” Sfântul sfinților” a plâns pentru că cei care trebuiau să înțeleagă mesajul Floriilor L-au respins și peste câteva zile L-au condamnat la moarte. Ce trist! Să-L aștepți pe Mesia, iar când a venit să-I întorci spatele și să I te împotrivești pe față. Să ai ”tone” de religie dar să nu ai relație cu Fiul lui Dumnezeu. Să porți numele de copil al lui Lui dar să-L tăgăduiești cu viața. Să ai Legea dar să nu ai credința. Cât de amorțită și fără simțire trebuie să fie o asemenea conștiință. La peste două mii de ani de-atunci lucrurile nu s-au prea schimbat. În anul 2015 Dumnezeu strigă să te trezești. Fiul Lui dorește să intre în ”Ierusalimul ființei tale” și să curețe mintea și sufletul tău. Apoi să te binecuvânteze cât nici nu-ți imaginezi. Cum poți să respingi așa ceva? Ridică-te și vino!

 

RUGĂCIUNE


”Întoarce-Ţi privirea de la păcatele mele, şterge toate nelegiuirile mele!”

(Ps. 51:9)

 
 
NOTĂ: Pentru o înțelegere mai bună am folosit și termenul laic al sărbătorii (Floriile).

Leave a Reply

^