Dialogul din noapte

”Între Farisei era un om cu numele Nicodim, un fruntaş al Iudeilor. Acesta a venit la Isus noaptea” (Ioan 3:1-2)

dialogEra noapte. S-a furișat până la casa unde era Isus și a intrat înăuntru. Avea emoții și  răsufla din greu. Oare îl va primi? Și dacă DA, oare va găsi răspuns la frământările lui? A fost invitat să ia loc și să vorbească. Așa a început una dintre cele mai fascinante discuții înregistrate în Scriptură. Mesajul dialogului dintre Fiul lui Dumnezeu și învățătorul legii are un efect  benefic pentru toți căutătorii sinceri după adevăr de-a lungul istoriei. Problematica abordată are valențe eterne pentru sufletul omului. Nicodim înseamnă ”Cuceritorul” și ”Biruitorul poporului” și era adevărat acest nume. Era fariseu și învățător al Legii, interesat să cucerească sufletul poporului prin învățătura care trebuia să o proclame și de aceea îl caută pe Domnul Isus, ”Rabinul” cu un mesaj ciudat care venea să desăvârșească tot ce auzise până atunci. Cum se desfășoară întâlnirea dintre cei doi și în ce fel se ”traduce” relatarea biblică despre esența mântuirii? Ce aduce cu sine acest dialog?

1. ÎntrebăriDacă ar fi să echivalăm poziția lui Nicodim la  vremurile noastre, îl putem considera un distins profesor, doctor în teologie și membru al Parlamentului evreiesc. Suficient ca să fie împlinit și mulțumit. Dar mintea lui ascuțită și inima lui sensibilă nu se mulțumeau cu atât. Cuvântările Rabinului din Galileea îl tulburau și cereau explicații în plus la tot ce știa el despre Dumnezeu și Legea Lui. Așa că și-a formulat un set de întrebări și aștepta ocazia potrivită să-L abordeze. A ales să fie noaptea timpul când a avut loc confruntarea. Iată în rezumat întrebările lui Nicodim.

Prima intervenție reprezintă un mesaj de apreciere la adresa Mântuitorului: “Învăţătorule, ştim că eşti un Învăţător, venit de la Dumnezeu; căci nimeni nu poate face semnele pe care le faci Tu, dacă nu este Dumnezeu cu el.”

A doua pretinde o explicație la un mesaj neașteptat: “Cum se poate naşte un om bătrân? Poate el să intre a doua oară în pântecele maicii sale, şi să se nască?”

A treia întrebare generează o provocare: “Cum se poate face aşa ceva?” (Ioan 3:2,4,9).

Întrebări de tot felul își așteaptă răspunsul în mintea ta. Există o Singură Persoană capabilă să aducă rezolvare: Domnul Isus Christos, Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul nostru. Îndrăznește și deschide inima. Abia așteaptă să te întâlnească și să-ți vorbească.

2. ExplicațiiTeologul venise cu gândul să afle ceva mai mult despre Domnul Isus și învățătura Lui, iar acum se vede încurcat de explicațiile directe și categorice care le primește.

Prima explicație clarifică faptul că mântuirea este mai mult decât o religie cu reguli și porunci: ”Isus i-a zis: “Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă un om nu se naşte din nou, nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu.”

Cea de-a doua  face lumină asupra modului în care se produce nașterea din nou: ”Isus i-a răspuns: “Adevărat, adevărat îţi spun, că, dacă nu se naşte cineva din apă şi din Duh, nu poate să intre în Împărăţia lui Dumnezeu.”

În al treilea răspuns Mântuitorul expune concluzia finală: “Trebuie să vă naşteţi din nou.” (Ioan 3:3,5,7). Iar aceasta se numește ”Metanoia” – care înseamnă înnoirea minții, schimbarea gândirii. O nouă concepție despre lume și viață bazată pe cunoașterea Domnului Isus.

Acum lucrurile se limpezesc și mai bine deoarece Domnul Isus, plecând de la șarpele de aramă din Vechiul legământ proclamă adevărul central și unic al salvării: ”Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.” (Ioan 3:16). Aici găsim explicația completă a iertării: suntem salvați când privim la El prin credință. Orice nedumerire și orice întrebare primesc explicația desăvârșită doar în contextul jertfei Domnului Isus. El este răspunsul complet  la toate frământările și nevoile noastre vremelnice și veșnice.

3. Aplicații. Relatarea Scripturii nu ne dă nici un amănunt despre decizia lui Nicodim din noaptea aceea. Dar îl regăsim pe teologul interesat de desăvârșire în alte două relatări ale ucenicului iubirii. În Ioan 7:50-51 Nicodim cel care venise la Isus noaptea” atrage atenția colegilor săi din Sinedriu asupra unui principiu de viață care trebuie respectat: “Legea noastră osândeşte ea pe un om înainte ca să-l asculte şi să ştie ce face?” Dar cel mai extraordinar argument că întâlnirea din noapte a fost benefică și a schimbat mintea și inima lui Nicodim este relatat în Ioan 19:39-42. După răstignirea Domnului Isus: ”a venit şi el, şi a adus o amestecătură de aproape o sută de litri de smirnă şi de aloe. Au luat deci trupul lui Isus şi l-au înfăşurat în fâşii de pânză de in, cu miresme, după cum au obicei Iudeii să îngroape.” Fără comentarii. Cel ce L-a căutat pe Fiul lui Dumnezeu pe ascuns, acum se manifestă în mod public cu curaj și cu credință. Ce schimbare totală! Numai întâlnirea cu Domnul Isus poate produce naștere din nou. Este tot ce ai nevoie ca să fi fericit și împlinit, atât în viața aceasta, cât și în veșnicie. Ridică-te chiar acum și spune DA Domnului Isus. Adică, pocăiește-te!

RUGĂCIUNE 

 ”Vezi dacă sunt pe o cale rea, şi du-mă pe calea veşniciei! ” (Ps. 139:24)!”


Leave a Reply

^