Domnul nu întârzie

“Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinţei Lui, cum cred unii; ci are o îndelungă răbdare pentru voi, şi doreşte ca nici unul să nu piară, ci toţi să vină la pocăinţă.“ (2Petru 3:9)

nuintarzieCuvântul făgăduință se explică prin:  1. promisiune statornică; 2. juruință; 3. angajament; (DEX). În termeni populari înseamnă “cuvântul de onoare” al unei persoane faţă de o altă persoană. Ce responsabilitate trebuie să ai ca să nu arunci vorbele în vânt! Când vine vorba de Dumnezeu şi de Cuvântul Său, acesta înseamnă infailibil, altfel spus: “Care nu poate greși, care nu se poate înșela; perfect, desăvârșit, fără cusur.” (DEX). Ce diferenţă! Oamenii fac promisiuni şi ca să convingă spun: “pe cuvânt de onoare” în timp ce la Dumnezeu totul este DA! Şi Amin! Mesajul de astăzi se referă din nou la “agenda zilei,” adică la revenirea Domnului Isus. Este un subiect fierbinte animat de evenimentele ce se petrec în lume sub ochii noştri. Este vorba de: Decizia Curţii Supreme a SUA privind redefinirea familiei; Hotărârea CEDO cu privire la drepturile homosexualilor şi lesbienelor; Inaugurarea la Detroit, MI a statuii Satanei şi a închinării la el precum şi de alte lucruri adiacente. Se pare că Dumnezeu a fost scos total din ecuaţia majorităţii oamenilor şi a deciziilor lor. Ei fac ce vor în timp ce Creatorul “tace.” Oare aşa să fie? Aşa a fost şi în perioada dintre Vechiul şi Noul Testament şi nu numai. Însă, ia aminte că în timp ce Dumnezeu se pare că tace, El de fapt pregăteşte cea mai mare biruinţă. Este absolut sigur că: “Încă puţină, foarte puţină vreme”, şi “Cel ce vine va veni, şi nu va zăbovi.” (Evrei 10:37) şi este la fel de adevărat că: “Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinţei Lui, cum cred unii” (2Petru 3:9). El – care nu poate să mintă – Îşi va ţine Cuvântul până la sfârşit. Oare de ce? Pentru că:

1. A conceput un plan. Plan care a fost început dar care trebuie dus la bun sfârşit. Întreaga lucrare a lui Dumnezeu se desfăşoară: “după planul veşnic, pe care l-a făcut în Hristos Isus, Domnul nostru.” (Ef.3:10-11), plan prin care:   “a binevoit să ne descopere taina voii Sale” şi pe care L-a conceput: “ca să-l aducă la îndeplinire la plinirea vremurilor, spre a-Şi uni iarăşi într-unul în Hristos, toate lucrurile: cele din ceruri, şi cele de pe pământ.” (Ef.1:9-10). Ce clare sunt lucrurile! Proiectul veşnic al Creatorului se traduce în faptul că: “atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.” (Ioan 3:16). El include toate stările posibile: de la păcat la har; de la iad la rai; de la pierzare la mântuire; de la moarte veşnică la viaţă veşnică. E aproape imposibil să înţelegi de ce omul respinge cea mai generoasă ofertă de sub soare şi alege dezastrul şi chinul veşnic, însă la fel au procedat şi contemporanii Domnului Isus când: “au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei.” (Luca 7:30). Dar noi ştim deja că bătălia este câştigată anticipat. Dumnezeu proclamă cu tărie că:. “tot aşa şi Cuvântul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fără rod, ci va face voia Mea şi va împlini planurile Mele.” (Isaia 55:11). Alege astăzi viaţa veşnică, alegând planul lui Dumnezeu privind mântuirea şi salvarea ta oferite în dar prin Domnul Isus. Proiectul conceput de Creator se apropie de faza finală. Ascultă mărturia omului lui Dumnezeu care a găsit eliberare şi proclamă cu convingere: “Credinţa mea eu o zidesc / Pe Cuvântul sfânt şi ceresc. / Altceva trece ca spuma, / Hristos ca stâncă-n veci va sta. / Cine-n El se încrede / Pe nisip nu mai zideşte.” (# 264 – C.Ev.). Nu refuza mâna întinsă şi primeşte iertarea Lui! Este tot ce ai nevoie chiar acum.

2. A făcut o promisiune. Domnul nu întârzie pentru că a promis că se va întoarce: “Eu Mă duc să vă pregătesc un loc. Şi după ce Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, să fiţi şi voi.” (Ioan 14:2-3). Câtă mângâiere la gândul acesta. Ca promisiunea să fie certă, Fiul lui Dumnezeu o repetă: “Nu vă voi lăsa orfani, Mă voi întoarce la voi.” (Ioan 14:18). Teologia revenirii Domnului Isus este foarte bine marcată în Noul Testament. Zeci de versete biblice vin să confirme acest adevăr. Scriitorul epistolei către evrei proclamă acest lucru când scrie că: Cel ce vine va veni, şi nu va zăbovi.” (Evrei 10:37). Este ca o telegramă de avertizare menită să trezească la realitate pe cei ce au aţipit în ce priveşte întâlnirea cu Domnul. Nu mai vorbim de Apocalipsa unde Apostolul iubirii repetă de mai multe ori mesajul Celui ce vine: Eu vin curând!” (3:11, 22:7,12,20). Face asta, ca să nu mai existe nici un fel de îndoială cu privire la evenimentul cosmic al confruntării cu Cel Viu în vecii vecilor. Promisiunea este adevărată; Isus se întoarce! Ia aminte la mesaj: “Iată că El vine pe nori. Şi orice ochi Îl va vedea” (Apoc.1:7). Iar poetul creştin întăreşte Cuvântul spunând cu toată convingerea: “Mi-a spus Isus şi Mi-a promis / Prin al Său sfânt Cuvânt. / Se duce să-mi gătească loc / În Cer locaşul sfânt.” (# 603 – C.Ev.). Este sigur că vine! Ce faci tu: te cutremuri sau te bucuri?

3. A plătit preţul. Am vrut iniţial să scriu “un preţ” dar m-am răzgândit pentru că fiind vorba de mântuirea omului nu există decât un singur termen: “preţul.” Iar preţul a fost cel suprem. Dumnezeu a avut un singur Fiu care Şi-a dat viaţa pentru noi fiind: străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre.” (Isaia 53:5). Oare cât de mare a fost dezastrul generat de păcat că L-a determinat pe Dumnezeu la o decizie fără egal în univers: a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.” (Ioan 3:16). Un Dumnezeu drept a trebuit să pedepsească păcatul. A pus în cântar omenirea vizavi de Singurul Lui Fiu şi a ales să rezolve dreptatea Lui prin dragostea Lui trimiţând în lumea noastră pe Domnul Isus: “să se nască şi să crească să ne mântuiască.” (Colind creştin). Iată de ce Dumnezeu: “are o îndelungă răbdare pentru voi, şi doreşte ca nici unul să nu piară, ci toţi să vină la pocăinţă.“ (2Petru 3:9). Fiindcă preţul plătit pentru răscumpărarea omului din păcat şi moarte a fost imens, Dumnezeu în dragostea Lui este interesat ca un număr cât mai mare de oameni să se pocăiască. El se uită şi în dreptul tău deoarece te iubeşte mult de tot şi te vrea în glorie împreună cu cei răscumpăraţi. Întrucât Dumnezeu nu putea face mai mult decât să dea pe Fiul Său la moarte pentru salvarea ta, rămâne în responsabilitatea ta să decizi ce vei face. Însă nu uita ce spune poetul: “Trăieşti o viaţă – viaţa ta / E una, numai una / Oricum ar fi, tu nu uita / Cum ţi-o trăieşti vei câştiga / Ori fericirea-n veci prin ea / Ori chin pe totdeauna.” (Traian Dorz – O om). Preţul a fost plătit în întregime. Mingea este în terenul tău. Dumnezeu încă mai are răbdare cu tine şi te invită să-ţi faci socotelile şi să răspunzi. Dar înainte de a o face, adu-ţi aminte că: “sus, la Golgota, pe cruce, / cu pieptul de-o lance străpuns, / la tainica vremii răscruce, / ne-aşteaptă cu lacrimi Isus.” (Costache Ioanid – Dar sus la Golgota). Pocăieşte-te omule, oricine ai fi! Dar astăzi nu mâine.

RUGĂCIUNE

”Împlineşte-Ţi făgăduinţa faţă de robul Tău, făgăduinţa făcută pentru cei ce se tem de Tine!”(Ps.119:38)


One Response to “Domnul nu întârzie”

  1. Pop Ilie says:

    Frate Mihai, mă bucură fiecare articol pe care îl faceţi, că el este de avertizare, nu sunt numai vorbe goale.
    Dumnezeu să vă întărească şi să vă dea o sănătate completă.
    Îmi place cum comentaţi postările vărului Adrian. Eu am avut o prietenie şi colaborare bună cu Fr. Victor Sârbu care a fast diacon ales în biserica noastă.

Leave a Reply

^