Dorință fierbinte

”Un lucru cer de la Domnul, şi-l doresc fierbinte: aş vrea să locuiesc toată viaţa mea în Casa Domnului … ! (Ps.27:4)

dorintaDe când deschidem ochii și până plecăm în veșnicie, viața noastră este o sumă de dorințe de tot felul. Când eram fără Christos și fără mântuire aveam dorințe egoiste pe care încercam să le împlinim cu puterile noastre. Când ne-am pocăit s-au pocăit și dorințele noastre.  Rezolvarea lor nu mai depinde atât de noi, cât de Domnul nostru. Iată ce spune David, ”omul după inima lui Dumnezeu”, cel care a beneficiat cel mai mult de împlinirea supranaturală a dorințelor lui spune că: ”El împlineşte dorinţele celor ce se tem de El, le aude strigătul şi-i scapă.” (Ps.145:19). Întrebările care se impun de la sine sunt: ”care trebuie să fie starea celor care vin înaintea Lui cu dorințele lor?” și ”care sunt dorințele pe care El promite să le împlinească?” Rămâi ”pe recepție” și urmărește mesajul până la sfârșit. Te provoc să faci cunoștință cu câteva dorințe sfinte care ar trebui să te preocupe insistent și la care te invit să meditezi:

1. Dorința împăcării. A împăcării cu Dumnezeu. La o astfel de împăcare suntem provocați de Scriptură. Din momentul în care L-ai întâlnit pe Domnul și ai devenit copilul Lui ar trebui să nu mai liniște și pace gândind la faptul că în jurul tău sunt atâția oameni care sunt morți în păcat și ajung în iad. Un creștin născut din nou agonizează pentru mântuirea altora așa cum face și Apostolul Pavel când scrie că: ”simt o mare întristare, şi am o durere necurmată în inimă. Căci aproape să doresc să fiu eu însumi anatema, despărţit de Hristos, pentru fraţii mei, rudele mele trupeşti.” (Rom.9:2-3). Întristare! Durere în inimă! Despărțit de Christos pentru frații de neam și de sânge! Oare mai găsești asemenea urmași ai Mântuitorului în zilele care le trăim? Și totuși misiunea salvării sufletelor nu s-a încheiat. Decretul de evanghelizare a lumii n-a expirat încă. Dacă ”Fiul omului a venit să caute şi să mântuiască ce era pierdut.” (Luca 19:10), atunci și noi avem aceiași misiune de împlinit. Iată de ce – cunoscând care este statutul nostru în această lume (”suntem trimişi împuterniciţi ai lui Hristos”)  – ar trebui urgent să reactualizăm pentru generația noastră proclamația Scripturii cu privire la căutarea și salvarea celor pierduți: vă rugăm fierbinte, în Numele lui Hristos: Împăcaţi-vă cu Dumnezeu!” (2Cor.5:20). Cum stai cu mărturia despre Domnul Isus în casa ta și în anturajul în care îți duci existența? Fii atent la întrebările poetului: ”Te-ai grăbit să spui la oameni de iubirea lui Isus? / Să-i ajuți apoi să crească tot mai mult în harul Său?” Urmărește întrebările în continuare: ”Calea dulce-a mântuirii, arătat-ai tu cuiva? / Ca la Tatăl să se-ntoarcă prin Isus a se-mpăca?” Tot ce trebuie să se-ntâmple de azi înainte este: ”Să se vadă-n a ta viață din iubirea lui Isus. / Fii scrisoare sfântă, scrisă chiar de mâna dulce-a lui Isus.” (C.Ev. #549). Cred că a sosit timpul să te oprești din alergare și să cântărești bine ce-ai de făcut. Nu glumi cu mântuirea ta și nici cu salvarea altora. Este o problemă  vitală.

2. Dorința implicării. Viața creștină adevărată este mult mai mult decât ”propagandă.” Esența ei înseamnă implicare și slujire 24/7. Adică ”foc continuu.” Este frumos să mergi la biserică și să te bucuri de Cuvântul lui Dumnezeu și de părtășia sfinților. Dar după ce ai ieșit dintre ziduri care este mărturia ta? Poetul creștin te îndeamnă în modul cel mai serios: ”În via lui Isus intră să lucrezi, / Pe slabi să-i întărești, pe toți să-i servești,”  iar mai jos continuă: ”Numără clipele și nu te plimba, / Ajută pe căzuți a se ridica.” Atenționarea cu privire la implicarea fiecăruia dintre noi în lucrarea de mântuire a semenilor noștri este categorică: ”Ceas cu ceas din viața ta, folosește-le, / În lucru pentru Isus!” (C.Ev. #552). Dorința fierbinte a apostolului pentru ucenicul lui este presantă și urgentă: Te rog fierbinte … să păzeşti aceste lucruri.” (1Tim.5:21), de aceea o repetă din nou înainte de martirajul său: Te rog fierbinte … propovăduieşte Cuvântul, stăruie asupra lui la timp şi ne la timp.” (2Tim.4:1-2). Chiar în timp ce scriu îmi vine în minte mesajul provocator al omului lui Dumnezeu: ”Te du în lume și spune, / De iubirea lui Dumnezeu, / Ce-a trimis din cer pe Fiul, / Te du și spune mereu.” (C.Ev. # 654). Nu poți să rămâi insensibil la o asemenea lucrare care te cheamă la responsabilitate: ”purtaţi-vă într-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos …  luptaţi cu un suflet pentru credinţa Evangheliei!” (Fil.1:27). Tu și cu mine purtăm răspunderea pentru mântuirea oamenilor din generaţia aceasta. Dumnezeu a făcut totul; acum este rândul nostru să ne apucăm de treabă. Oare cât mai zăbovești? Spune DA chiar acum și pornește la lucru!

3. Dorința întâlnirii. Finalul vieții noastre va fi o întâlnire cosmică la care vom fi confruntați cu tot ceea ce am lucrat pentru Domnul pe acest pământ. Cel care a înțeles nevoia urgentă a salvării oamenilor de la moarte veșnică și s-a cheltuit pe sine ca să slujească are privirea ațintită spre răsplătire. O dorință fierbinte de a fi în glorie îi umple inima. Aş dori să mă mut şi să fiu împreună cu Hristosstrigă Fratele Pavel la Fil.1:23. Tot el își varsă inima și spune că: ”ne place mult mai mult să părăsim trupul acesta, ca să fim acasă la Domnul.”(2 Cor.5:8). Iar în finalul Scripturii aflăm că: ”Şi Duhul şi Mireasa zic: “Vino!” Şi cine aude, să zică: “Vino!”” (Apoc.22:17). Mesajul acesta este un test pentru fiecare copil al lui Dumnezeu. Ești gata să pleci sau te sperie gândul morții? Chiar înainte de a termina acest paragraf al meditației am fost la  înmormântare și am predicat Evanghelia. M-am întors atât de atins de prezența Duhului încât m-a apucat dorul de ACASĂ. Iată de ce mă unesc cu poetul care strigă: ”Isus, Isus și Te-așteptăm / Cum crinii-așteaptă rouă, / Privind spre ceruri te chemăm / Cu mâinile-amândouă. / Treci peste anii viitori / O Mire drag și vină. / Ne du mai sus, mai sus de nori / În țara de lumină.” (C.Ev # 621). Aș vrea să te molipsești de dorul după veșnicie și după întâlnirea cu Mirele, iar asta să te provoace la o trăire la nivel de excelență pentru slava și gloria Numelui Său. Nu uita: ”Aici scurtă-i lupta. / Acolo cununa / Ne așteaptă gata! / Sus ni-e țara.” (C.Ev.# 437). Doresc să te întâlnesc acolo. Mă rog să se întâmple așa.

RUGĂCIUNE

”Al judecății gong deja răsună peste munți / Și-n jurul nostru-atâția cad. / Ce mulți se pierd, ce mulți. / Obligă Tu Biserica să ducă veste Ta / și-ncepe lucrul sfânt chiar din inima mea.” (Autor anonim)


Leave a Reply

^