După ce s-au rugat

”După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunaţi; toţi s-au umplut de Duhul Sfânt, şi vesteau Cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală.” (F.A.4:31)

Definind rugăciunea adevărată, marele om al lui Dumnezeu Liviu Olah avea să proclame: ”Prin rugăciune apăsăm pe butoanele Cerului făcând cu efect jertfa Domnului Isus pentru miliardele de oameni de pe glob.” (Liviu Olah – Despre rugăciune). Ce înțelegere profundă a unei relații corecte cu Dumnezeu. Nu există viață creștină adevărată fără rugăciune. Avem momente de rugăciune, ore de rugăciune, zile de rugăciune, săptămâni de rugăciune – care – toate sunt bune dar sunt insuficiente pentru a trăi o viață de biruință. Creștinul născut din nou trebuie să aibe viață de rugăciune. Rugăciunea este modul lui de trai. Este respirația sufletului său. Iată de ce bătălia din partea Celui Rău se poartă pe terenul rugăciunii. De unde și atenționarea serioasă a omului lui Dumnezeu care spune că:  ”Singura grijă a Diavolului este să-i împiedice pe creștini să se roage. El nu se teme de studii fără rugăciune, de slujire fără rugăciune, de religie fără rugăciune. El râde de truda noastră, își bate joc de înțelepciunea noastră, dar tremură când ne rugăm.”(Samuel Chadwick). Cum arată rugăciunea care are impact și ce se întâmplă în exterior când sfinții se roagă? Vă invit ”să facem o vizită” la biserica primară ca să înțelegem unde ne aflăm noi și ce ar trebui să facem ca să fim demni de înaintașii noștri. Când s-au rugat ei:

1. S-a cutremurat locul. Afirmația nu este doar o exprimare metaforică, ci este un adevăr despre un eveniment care s-a întâmplat în locul unde sfinții erau adunați la rugăciune pentru o cauză specială. Dumnezeu a confirmat că rugăciunea lor a fost acceptată și a primit răspuns. Petru și Ioan fuseseră arestați din cauză că au vestit Cuvântul și un bolnav a fost vindecat în Numele Domnului Isus. După ce au fost eliberați ”ei s-au dus la ai lor, şi le-au istorisit tot ce le spuseseră preoţii cei mai de seamă şi bătrânii. Când au auzit ei aceste lucruri, şi-au ridicat glasul toţi împreună către Dumnezeu.” (F.A. 4:23). Rezultatul rugăciunii a fost incredibil: ”s-a cutremurat locul unde erau adunaţi.” (F.A. 4:31). Unitatea sfinților la închinare, părtășie și rugăciune este urmată întotdeauna de manifestări supranaturale. Mai întâi se cutremură inimile ascultătorilor, se împietresc inimile dușmanilor, se vindecă bolile neputincioșilor și – în final – se mișcă și clădirea unde sunt adunați copiii lui Dumnezeu. Ce lecție extraordinară! Dumnezeu este același și astăzi. Dacă nu se mai cutremură inimi și clădiri ca răspuns la rugăciune vina trebuie căutată la noi. Secretul primilor creștini consta în faptul că erau ”o inimă şi un suflet” (F.A. 4:32). Cum stăm noi vizavi de înaintașii noștri? Chiar acum la biserica unde slujesc avem trei zile de rugăciune si post. Însă aș fi vrut să strig ca să audă toți pocăiții că trebuie să ne întoarcem în camera de sus la rugăciune și post.

2. S-au umplut de Duhul Sfânt. După cutremur vine umplerea. Dar nu umplerea cu frică și spaimă, ci umplerea cu Duhul Sfânt. Ce clar este Cuvântul. Toți s-au rugat cu credință și urmarea a fost că: ”toţi s-au umplut de Duhul Sfânt.” (F.A. 4:31). La nevoia de rugăciune acută din zilele noastre se adaugă și nevoia de plinătatea Duhului în viețile credincioșilor. Acest lucru nu este o opțiune, ci este o poruncă! ”Fiţi plini de Duh!” (Ef.5:18) este strigătul Scripturii! Dumnezeu nu aprobă și nici nu acceptă un mod de viață și de slujire cu jumătăți de măsură (vezi ”Pilda celor zece fecioare” / Matei 25). Pretenția Lui este plinătatea. Doar aceasta-L satisface! Plinătate în viața ta, familia ta și în adunarea la care mergi. Care este statutul Duhului Sfânt în dreptul tău? Poți să-L întristezi, să I te împotrivești sau să-L stingi. El nu ramâne cu forța în viața ta. Dar va fi groaznic să plece Duhul de la tine. Așa cum a experimentat David acest adevăr când se roagă cu lacrimi și strigă: ”pune în mine un duh nou şi statornic! … nu lua de la mine Duhul Tău cel Sfânt … sprijineşte-mă cu un duh de bunăvoinţă!” (Ps.51:10-12). Este momentul să te oprești și să faci o evaluare a traiului tău și a slujirii tale. Dumnezeu stă și așteaptă pocăința ta sinceră. Are pentru tine surprize inimaginabile împreună cu ”tone” de binecuvântări și împliniri.

3. Vesteau Cuvântul lui Dumnezeu cu putere. Ceea ce se întâmplă înăuntru nu poate să rămână ascuns ci se manifestă în afară. Când paharul este plin dă peste el și se revarsă, ajungând la cei din jur. Efectul major al cutremurului și al umplerii cu Duhul a fost vestirea Evangheliei cu autoritate. Așa relatează cronicarul: ”vesteau Cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală.” (F.A.4:31) și ”Apostolii mărturiseau cu multă putere despre învierea Domnului Isus. Şi un mare har era peste toţi.” (F.A. 4:33). Nu puteau fi opriți în niciun fel. Despre primii creștini găsim scris că:  “au răscolit lumea.” (F.A. 17:6) ajungând un ”pericol public” în sensul bun al cuvântului. Și asta pentru că toți care îi întâlneau: ”au priceput că fuseseră cu Isus.” (F.A.4:13). Wow! Ce impact și ce performanță! În prima sută de ani Evanghelia a cuprins întreaga lume cunoscută atunci. Nici prigoana, nici arenele romane, nici crucile și rugurile unde au fost martirizați, nici catacombele, nici un preț n-a fost prea mare și nimic și nimeni n-au fost în stare să oprească evanghelizarea lumii pornită de urmașii Domnului Isus umpluți cu Duhul Sfânt. Așa cum spune și poetul creștin când scrie: ”Nori de martori stau de veghe, mărturii născute-n chin. / Unii-au mers-naintea noastră, alții-n urma noastră vin. / Unii-au străbătut pe ruguri, alții trupurile-și frâng / Când clopotnițele-n dangăt de durere parcă plâng. / Martorii și-au spus cuvântul răspicat oriuunde-au fost. / Fie-n zi de sărbătoare, fie-n zi de negru post. / Propovăduiau în taină sau pe metereze sus / Că din cer Dumnezeirea s-a-ntruchipat în Isus.” (V.Popovici – Mărgăritare).  Așa au trăit și au slujit ei. Cum stau lucrurile în dreptul tău? Trăiești pe acest pământ exact în timpul când Dumnezeu are nevoie de tine ca să-L reprezinți cu cinste și demnitate. Dacă tu taci, vor vorbi pietrele și cauciucurile de la mașina cu care ai mers la biserică și băncile pe care ai stat la slujba din adunare. Ridică-te hotărât să trăiești și să slujești la nivel de excelență pe Regele. În curând va veni cu răsplata și tot ce ai făcut pentru El va fi recompensat ”regește.”

RUGĂCIUNE

”Învaţă-mă căile Tale, Doamne! Eu voi umbla în adevărul Tău. Fă-mi inima să se teamă de Numele Tău. Te voi lăuda din toată inima mea, Doamne, Dumnezeul meu, şi voi prea mări Numele Tău în veci!” (Ps.86:11-12)


One Response to “După ce s-au rugat”

  1. marius says:

    Amin!

Leave a Reply

^