Emanuel

“De aceea Domnul însuşi vă va da un semn: Iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naşte un fiu, şi-i va pune numele Emanuel (Dumnezeu este cu noi).” (Isaia 7:14)

Privind la vremurile când a fost scrisă Biblia înțelegem că fiecare nume are o semnificație deosebită și descoperă câte ceva din caracterul persoanei cu acel nume. Urmărind numele multiple ale  lui Dumnezeu, fiecare nume în parte ne descifrează natura și caracterul Lui. În același timp, fiecare nume al lui Dumnezeu ne revelează nenumărate căi prin care El se raportează la om ca să-i fie de folos la vreme de nevoie. Petrecând timp în rugăciune și meditație privind numele Creatorului găsim valori care ne îmbogățesc viața și existența prin apropierea de Cel Prea Înalt. Cu cât Îl cunoaștem mai profund putem să ne relaționăm mai corect vizavi de Persoana Lui. Astăzi ne oprim în dreptul numelui Emanuel. Tradus, acest nume înseamnă ”Dumnezeu este cu noi.” Dar ce înseamnă în mod practic numele Emanuel vom înțelege urmărind mesajul în continuare.

1. Poziție /Autoritate/: Dumnezeu. Cea mai înaltă autoritate din Univers este El. Este: ”cauza necauzată și ființa neființată,  Cel ce există prin Sine Însuși, fără început și fără sfârșit.” (Anonim). Așa cum I se revelează și lui Moise când Îi spune că: “Eu sunt Cel ce sunt.” (Exod 3:14). Iar peste ani același Moise avea să recunoască autoritatea Stăpânului și să proclame: ” … din veşnicie în veşnicie, Tu eşti Dumnezeu!” (Ps.90:2). În omniștiența Lui ”Părintele veșniciilor” (Isaia 9:6) a hotărât să intre în spațiu și timp și să împărtășească natura noastră și astfel: ”Cuvântul S-a făcut trup, şi a locuit printre noi, plin de har, şi de adevăr.” (Ioan1:14). La Nașterea Lui, autoritatea cu cea mai înaltă poziție în Univers devine ca și noi (dar fără păcat), acceptând ”să se nască și să crească mântuiască.” (Colind creștin). Ce onoare și ce har să poți avea acces la cancelaria lui Dumnezeu și să stai de vorbă cu El. Profită de timpul de grație ce-l ai la dispoziție și clădește-ți viața având o relație sinceră și adevărată cu Emanuel. Caută-L și bucură-te de tot ce-ți oferă! Apoi fredonează împreună cu sfinții: ”Atunci Îți cant măreț Stăpânitor / Ce mare ești, Ce mare ești!” (C.Ev. #528).

2. Prezență: Este. N-a fost și nu este de-ajuns doar să înțelegem că există un Dumnezeu impersonal undeva în Cer ce își vede de treburile Lui, iar omul creat de El este lăsat de capul lui în mizeria și păcatul care au venit peste rasa umană prin neascultare. Scriptura este clară când arată că: ”Dumnezeu la sfârşitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul … care este oglindirea slavei Lui şi întipărirea Fiinţei Lui şi care ţine toate lucrurile cu Cuvântul puterii Lui …” (Evrei 1:1-3). La Nașterea Domnului s-a reluat legătura cu Cerul și s-a redeschis ”Amabasada lui Dumnezeu” pe pământ. Ființa umană primește ”clauza națiunii celei mai favorizate” înaintea Lui. Aleluiaaaaaaaaaaa! Părtășia s-a restabilt, iar prezența permanentă a lui Dumnezeu a devenit realitate. La Naștere Lui istoria se împarte: înaine de Christos și după Christos. Iar la înălțare Fiul lui Dumnezeu avea să-I asigure pe urmașii Lui printr-un ”decret de lege”  care funcționează și astăzi: ”Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin.” (Matei 28:20). Câtă mângăiere și liniște la gândul că nu ești singur în această lume. Există ”Cineva” care stă de gardă 24/7 și la telefonul căruia nu sună ocupat niciodată. Folosește ”firul roșu” al Stăpânului deoarece nu costă nimic. Nu există bariere în rugăciune și nici granițe. Psalmistul care l-a experimentat pe Dumnezeu în încercările prin care a trecut avea să recunoască și să proclame:  ”Dar Tu rămâi Acelaşi, şi anii Tăi nu se vor sfârşi.” (Ps.102:27). Ne aflăm în ultima săptămână din anul 2016 (la ”granița dintre ani”) când  ne aducem aminte și de întruparea Mântuitorului!  Așa că nu uita: El a venit să fie alături de tine în mod permanent și să-Ți stea la îndemână ori de câte ori apelezi la ajutorul Lui. Chiar în timp ce scriu,  ascult la un post de radio creștin mărturia unui tânăr salvat miraculos de la moarte la intervenția lui Dumnezeu. Ce har să poți conta pe cuvântul Lui și să beneficiezi de asistența  Celui ce a spus că: ”este acelaşi ieri şi azi şi în veci!” (Evrei 13:8). Și nu uita că verbul ”este” reprezintă un prezent continuu. Iată de ce El așteaptă ”să-L suni” chiar acum.

3. Părtășie: Cu noi. Părtășie înseamnă ”a face parte” cuiva de ceea ce ai tu. Exact acest motiv L-a determinat pe Dumnezeu să trimită pe Singurul Lui Fiu pe pământ: vroia să ne facă parte de ceea ce are El ca să avem și noi. La Betleeem Dumnezeu S-a coborât la noi ca să fie cu noi și să ne facă părtași la bogățiile harului Său. Emanuel înseamnă ”Dumnezeu cu noi!” În natura noastră și-n trăirile noastre. A obosit și a avut nevoie de odihnă, deși era nemuritor. A flămânzit și a însetat cu toate că S-a identificat ca fiind ”Pâinea vieții” și ”Apa vieții.” A trăit în mod exemplar și a plătit prețul suprem cheltuindu-se pentru alții iar când a plecat înapoi în glorie și-a asigurat urmașii că: voi ruga pe Tatăl, şi El vă va da un alt Mângâietor, care să rămână cu voi în veac. … Nu vă voi lăsa orfani” (Ioan 14:16,18). Câtă pace știind că: ”El e cu noi,  zilnic ne ocrotește. / Mâna Lui sfântă ne poartă mereu. / Prin Duhul Său El ne călăuzește / Până ajunge-vom la tronul Său.” (C.Ev # 724). Nu mai poate de dorul tău și abia așteaptă să-L bagi în seamă. Un singur lucru nu poate face: să spargă ușa. Doar te înștiințează: ”Iată Eu stau la uşă, şi bat. Dacă aude cineva glasul meu şi deschide uşa, voi intra la el, voi cina cu el, şi el cu Mine. ” (Apoc.3:21). Fă liniște în viața ta și deschide ușa sufletului.  Fii atent la ceea ce se angajează să facă în viața ta: ”îl voi izbăvi; îl voi ocroti, căci cunoaşte Numele Meu. Când Mă va chema, îi voi răspunde; voi fi cu el în strâmtorare, îl voi izbăvi şi-l voi proslăvi. Îl voi sătura cu viaţă lungă, şi-i voi arăta mântuirea Mea”.(Ps.91:14-16). Te vei bucura de cea mai selectă companie din întreg Universul: Fiul lui Dumnezeu te va onora cu prezența Lui și Îți va acorda părtășia Lui, atât aici cât și în veșnicie. Ce mai aștepți? Este vremea să te ridici chiar acum și să pornești în aventura vieții tale alături de El.

RUGĂCIUNE

”Fie peste noi bunăvoinţa Domnului Dumnezeului nostru! Şi întăreşte lucrarea mâinilor noastre, da, întăreşte lucrarea mâinilor noastre!” (Ps. 90:17)


Leave a Reply

^