Eu vin curând

eu vin curand”Eu vin curând. Păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ţi ia cununa.” (Apoc.3:11)

” Eu vin curând! – Ferice de cel ce păzeşte cuvintele prorociei din cartea aceasta!” (Apoc.22:7)

”Eu vin curând; şi răsplata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui.” (Apoc.22:12)

Titlul mesajului ar putea fi în top la Breaking News pentru toate agențiile de știri. Vremurile ce le trăim nu sunt prea ușoare pentru urmașii Mântuitorului. Asaltați fiind din toate părțile de informații și învățături de tot felul este greu să reziști fără a putea face diferență în ce privește duhurile. Social media și televiziunile creștine aduc și ele situații care – uneori – mai mult te încurcă decât să facă lumină. Oamenii se duc tot mai mult după oameni și rămân tot mai puțin lângă Adevăr. Domnul Isus așteaptă să se întoarcă. Acesta este cel mai fierbinte adevăr al Scripturii pentru zilele noastre. Cum ne raportăm la acest eveniment și care ar trebui să fie răspunsul practic al urmașilor Lui gândind la întâlnirea cu El? Nu ne propunem un calendar al evenimentelor și al doctrinelor care privesc venirea Domnului Isus. Mai degrabă dorim să înțelegem ce vrea El să ne învețe și care sunt atenționările cu care ne întâmpină ca să fim găsiți în starea potrivită pentru a-L întâmpina. Ne folosim de 3 versete din Apocalipsa care proclamă același mesaj: ”Eu vin curând!” Însă ce ne spune Cuvântul după fiecare afirmație, ar trebui să ne pună pe gânduri ca să ne cercetăm și să ne punem viața în rânduială.

vincurand1. Atenționare. Păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ţi ia cununa.” (Apoc.3:11). Primul lucru pe care-l face Domnul Isus când spune ”Eu vin curând” este să ne atenționeze să păstrăm ceea ce avem. Cu alte cuvinte El ne spune că există riscul să pierdem ce avem. Nu intenționăm să provocăm o dispută despre pierderea mântuirii ci doar să afirmăm apăsat avertizarea Domnului Isus: ”Păstrează ce ai!” Ai ceva atât de prețios încât la sfârșit vei primi un premiu. Apostolul Pavel face lumină când – la sfârșitul alergării lui pământești – spune cu toată convingerea:  am păzit credinţa. De acum mă aşteaptă cununa …” (2Tim.4:7-8). Iar poetul creștin Vasile Militaru întărește acest adevăr atunci când scrie: ”Poți să pierzi averi și ranguri / Bogății cu rai în spic. / Dacă n-ai pierdut credința / Încă n-ai pierdut nimic.”  Nu-i glumă! Diavolul este specialist în imitații. Vrea să  crezi că mergi înainte dar nu pe drumul adevărat ci pe lângă el.  Când mergi la bancă și depui sau scoți bani primești o hârtie numită ”extras de cont” în care ți se spune câți bani mai ai. Este timp de bilanț și în viața ta cu Dumnezeu. A sosit momentul să verifici cum stau lucrurile: ai doar o religie sau o relație adevărată cu Fiul lui Dumnezeu?
2. Apreciere. ”Ferice de cel ce păzeşte cuvintele prorociei din cartea aceasta!” (Apoc.22:7). Ca să păstrezi ceea ce ai este nevoie de instrucțiuni pe măsură. Când cumpărăm ceva ni se spune și cum trebuie folosit ca să aducă randament maxim. Dumnezeu nu ne-a lăsat în necunoștință despre felul în care trebuie să ne ducem viața ca să ajungem pe podium și să primim cununa. ”Cuvintele proorociei din cartea aceasta” în contextul general al Scripturii ne vorbesc despre Cuvântul lui Dumnezeu. El reprezintă ”instrucțiunile” lăsate de Creator ca să ne arate cum să trăim o viață conform scopului pentru care am fost creați. Domnul Isus ne încurajează și ne provoacă în același timp la un mod de viață care să-L onoreze când spune: Ferice de cel ce păzeşte cuvintele prorociei din cartea aceasta!” (Apoc.22:7). Cum se traduce mai pe înțeles afirmația Domnului Isus? Ne explică Scriptura la 2 Petru 1:5-7: ”De aceea, daţi-vă şi voi toate silinţele ca să uniţi cu credinţa voastră fapta; cu fapta, cunoştinţa; cu cunoştinţa, înfrânarea; cu înfrânarea, răbdarea; cu răbdarea, evlavia; cu evlavia, dragostea de fraţi; cu dragostea de fraţi, iubirea de oameni.” Găsim aici întreg ciclul din școala lui Dumnezeu: de la clasa întâia la doctorat; de la abecedar la diplomă; de la copil la om matur. Cum îl parcurgi? Simplu! Ia Cartea! Studiază Cartea! Trăiește Cartea! Răspândește Cartea!
3. Anticipare. ”Răsplata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui.” (Apoc.22:12). Când se termină școala urmează festivitatea de graduare. Uniforma specială, diploma, florile, prietenii și familia, toate fac parte din decorul sărbătorii. Pentru studenții eminenți este rezervat un premiu special. Apoi, bucuria la masă. Cam așa stau lucrurile și în plan spiritual. După jertfă și sacrificiu, mărturie și luptă, alergare și oboseală vine ”serbarea de graduare” din amfiteatrul cosmic al Cerului. Podiumul de premiere, medalia și steagul. Apoi, florile și aplauzele veșniciei. În final ne întâlnim la cea mai grandioasă masă festivă din Univers după care întâlnirea continuă cu o sărbătoare fără sfârșit: ”vor împărăţi în vecii vecilor.”(Apoc.22:5). Nu este de mirare că ”Duhul şi Mireasa zic: “Vino!” iar ”Cel ce adevereşte aceste lucruri, zice: “Da, Eu vin curând.” Amin! Vino, Doamne Isuse!” (Apoc.22:17,20). Poetul creștin completează imaginea când scrie: ”Aici scurtă-i lupta, / Acolo cununa, / Ne așteaptă gata, / Sus ni-i țara.”(Nr.437 – Cântările Evangheliei).Ce perspectivă fără egal dar și ce provocare pe măsură. Gândind la întâlnirea din glorie mă întreb care este atitudinea ta? Poți să strigi – plin de bucurie – Vino Doamne Isuse? Sau n-ai curaj. Oricum ”mingea este în terenul tău” spune o vorbă din popor. Vezi ce faci cu ea. Doresc să ne întâlnim la ”graduare” în veșnicie. Inima mea merge doar 20-25% și aștept să aud chemarea în orice moment. Te invit să primești provocarea acestei meditații și să-ți pui viața în rânduială. Azi! Mâine e deja prea târziu.

 

RUGĂCIUNE

 ”Vino, Doamne Isuse!” Amin!


Leave a Reply

^